Folkeskolen

Find en ekspert med viden om børn og unges skolegang herunder børn med behov for specialundervisning. De fokuserer på undervisning, inklusion, udvikling og trivsel i forhold til folkeskolen.


Portræt af Anette Bentholm

Anette Bentholm

Ekspert i bevægelse i folkeskolen og inklusion af elever med særlige behov i skoleidræt og foreningsliv.


Tlf. 7269 0951

Mail: anb@ucn.dk

Portræt af Anni Mortensen

Anni Mortensen

Ekspert i neuropædagogik med fokus på sårbare børn, unge og voksne samt personer med erhvervet hjerneskade. Forsker i inklusion i folkeskolen.

Tlf. 7269 0538

Mail: anm@ucn.dk

Portræt af Bo Birk Nielen

Bo Birk Nielsen

Psykolog og lektor ved læreruddannelsen. Ekspert i børn og unges skoleliv med særligt fokus på trivsel.

Tlf. 7269 0489

Mail: bbn@ucn.dk

Portræt af Camilla Damsgaard

Camilla Damsgaard

Ekspert i børn, mad og måltider med særligt fokus på skolens rolle i børns forhold til mad og udvikling af maddannelse.

Tlf. 7269 0649

Mail: cad@ucn.dk

Portræt af Pia Susanne Frederiksen

Pia Susanne Frederiksen

Ekspert i kønssociologi. Forsker i, hvordan køn har betydning for børns adfærd og muligheder i folkeskolen og dagtilbud.

Tlf. 7269 0596

Mail: psf@ucn.dk

Portræt af Preben Kirkegaard

Preben Kirkegaard

Ekspert i feedback i undervisningen fra folkeskolen til videregående uddannelser. Forsker i effekten af undervisning analogt såvel som digitalt.

Tlf. 7269 0416

Mail: pok@ucn.dk

Portræt af Susanne Dau

Susanne Dau

Ekspert i brugen af teknologi i undervisningen i folkeskolen og på de videregående uddannelser. Forsker bl.a. i teknologiforståelse i folkeskolen.

Tlf. 7269 1346

Mail: sud@ucn.dk

Portræt af Tanja Miller

Tanja Miller

Ekspert i udsatte børn, unge og familier med særligt fokus på disse børn og unges muligheder og udfordringer i dagtilbud og skole.

Tlf. 7269 0334

Mail: tnm@ucn.dk

Portræt af Thomas Thyrring Engsig

Thomas Engsig

Ekspert i udsatte børn og unge, og hvordan de klarer sig i folkeskolen og videre i uddannelsessystemet. Forsker i inklusion og fællesskaber i folkeskolen.

Tlf. 7269 0627

Mail: tte@ucn.dk

  • Find andre eksperter på UCN

Kontakt

Silas Mühlbach
Kommunikationskonsulent

Tlf. 72 69 09 14
sfm@ucn.dk
Mette Green
Kommunikationskonsulent

Tlf. 72 69 02 98
meg@ucn.dk