Udvikling af undervisning

Find en ekspert der forsker i planlægning og gennemførsel af undervisningen i forhold til både folkeskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. De har blandt andet viden om analoge og digitale læringsmidler, og om hvordan elever og studerende får størst udbytte af undervisningen.


Portræt af Preben Kirkegaard

Preben Kirkegaard

Ekspert i feedback i undervisningen. Forsker i forholdet mellem undervisning og læring, og elevernes evne til selv at reflektere over det, de har lært.

Tlf. 7269 0416

Mail: pok@ucn.dk

Portræt af Susanne Dau

Susanne Dau

Ekspert i brugen af teknologi i undervisningen i folkeskolen og på de videregående uddannelser. Forsker bl.a. i teknologiforståelse i folkeskolen.

Tlf. 7269 1346

Mail: sud@ucn.dk

  • Find andre eksperter på UCN

Kontakt

Silas Mühlbach
Kommunikationskonsulent

Tlf. 72 69 09 14
sfm@ucn.dk
Mette Green
Kommunikationskonsulent

Tlf. 72 69 02 98
meg@ucn.dk