Udbud og indkøb

UCN annoncerer aktuelle udbud på denne side

EU-udbud af rammeaftale på levering af fysiske bøger til Center for Undervisningsmidler (CFU)

Idet UCN løbende indkøber fysiske bøger til udlån til folkeskoler i UCN´s dækningsområde, konkurrenceudsættes dette køb for at sikre optimale indkøbsvilkår.

Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (Udbudsloven).

Udbuddet gennemføres i det elektroniske Udbudssystem TrueTender. Yderligere oplysninger er tilgængelig her: https://tender.konnect.dk/invite/512.

Henvendelser, herunder spørgsmål, sker i TrueTender. 

Udbuddet faciliteres af rådgivningsfirmaet Tolstrup & Hvilsted.

EU-udbud af rammeaftale på levering af danske og udenlandske bøger, inkl. klargøring til 6 professionshøjskoler

Idet professionshøjskolerne løbende indkøber danske og udenlandske bøger, inkl. klargøring til udlån, konkurrenceudsættes dette køb for at sikre optimale indkøbsvilkår.
Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (Udbudsloven).

Udbuddet gennemføres i det elektroniske Udbudssystem TrueTender. Yderligere oplysninger er tilgængelig her: https://tender.konnect.dk/invite/515.

Henvendelser, herunder spørgsmål, sker i TrueTender. 

Udbuddet faciliteres af rådgivningsfirmaet Tolstrup & Hvilsted.

Offentligt EU-udbud af rammeaftaler på håndværkerydelser

Idet UCN udfører løbende vedligeholdelse på bygninger, har UCN behov for rammeaftaler med virksomheder inden for forskellige håndværksmæssige fagområder. Opgaverne er mangeartede, men omfatter primært drifts- og vedligeholdelsesopgaver f.s.v. angår maler- samt tømrer- og snedkerarbejder.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til proceduren i LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven).

Udbuddet gennemføres i det elektroniske Udbudssystem TrueTender. Yderligere oplysninger er tilgængelig her: https://tender.konnect.dk/invite/504.

Henvendelser, herunder spørgsmål, sker i TrueTender. 

Udbuddet faciliteres af rådgivningsfirmaet Tolstrup & Hvilsted.

Kontakt

Steffen Kaasgaard Zaugg
Indkøbsansvarlig

Tlf. 72 69 01 17
stz@ucn.dk

Besvarer spørgsmål vedrørende udbud og indkøb.