Udbud og indkøb

UCN annoncerer aktuelle udbud på denne side

Begrænset EU-udbud af rammeaftaler på håndværkerydelser

Idet UCN udfører løbende vedligeholdelse på bygninger, har UCN behov for rammeaftaler med virksomheder inden for forskellige håndværksmæssige fagområder. Opgaverne er mangeartede, men omfatter primært drifts- og vedligeholdelsesopgaver. 

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til proceduren i LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven), og består både af en prækvalifikationsfase og en tilbudsfase. 

Udbuddet gennemføres i det elektroniske Udbudssystem TrueTender. Yderligere oplysninger er tilgængelig her: https://tender.konnect.dk/invite/403.

Henvendelser, herunder spørgsmål, sker i TrueTender. 

Udbuddet faciliteres af rådgivningsfirmaet Tolstrup & Hvilsted.

Kontakt

Steffen Kaasgaard Zaugg
Indkøbsansvarlig

Tlf. 72 69 01 17
stz@ucn.dk

Besvarer spørgsmål vedrørende udbud og indkøb.