Programme

View the programme for ECRPL 2021

Find the full conference programme below. We reserve the right to make changes in the programme.

Monday November 1st: Pre-conference activities

13.30 – 14.45

Exclusive masterclass with Olav Eikeland (separate sign-up)

The masterclass is a unique possibility for researchers and ph.d. students to discuss theoretical and practical matters in action research, learning, and reflection. There is a limited number of seats for the masterclass, and sign-up will close at 15 participants. To sign up for this masterclass, send an email to lihh@ucn.dk.

14.00-14.45

Paneldebat: perspektiver på refleksion i professionerne

Refleksiv Praksislæring er et bud på en professionsdidaktik for erhvervsakademier og professionshøjskoler og sætter refleksion i centrum for læreprocessen. Men spiller refleksion den samme rolle i forskellige professioner, erhverv og uddannelser? Hvorfor skal vi reflektere? Og hvad betyder refleksion for den professionelles læreproces og praksis? Det drøfter vi med et panel, der repræsenterer forskellige uddannelsesperspektiver. Moderator: Jakob Fenger, læreruddannelsen, UCN

14.45-15.00

Kaffe og forfriskning

15.00-16.45

Workshops: Undervisere ved UCN inviterer indenfor og demonstrerer forskellige greb på undervisningen, der tager afsæt i refleksiv praksislæring. Der afholdes tre forskellige workshops har en varighed på 45 minutter og gennemføres to gange.

Workshop 1: Gør det komplekse håndgribeligt med LEGO, v. Christine Mertz, adjunkt og Dan Høegh, adjunkt
Vi gør det komplekse håndgribeligt med udgangspunkt i LEGO Serious Play. Workshoppen består af to iterationer af en hands-on øvelse med fokus på kommunikation, refleksion og samarbejde. Formålet med workshoppen er at give inspiration og håndgribelige idéer til kommunikationsøvelser, konflikthåndtering, kreativ tænkning, organisation og ledelse, agil udvikling og meget mere. Vi går på tværs af uddannelser så alle kan deltage, da metode og fokus ikke er fagspecifikt.
Workshop 2: Refleksiv Praksislæring som Nature Morte (RPL med et æstetisk twist), v. Mogens Larsen Stenderup, Lektor/Billedkunstner/Master i Læreprocesser (MLP/KREA)
På workshoppen fører Mogens deltagerne gennem en aktivitet, der har fokus på den studerendes bevidsthed om egne læringspositioner og læringsforståelse(r). Aktiviteten tager udgangspunkt i teori om transformativ læring (Mezirow). Aktivitetens formål er at stimulere den studerendes bevidsthed om, hvordan han/hun 'ser' verden samt hvad der former og måske endda styrer vores 'syn' (perception), det vi ser/ikke ser/ser efter, tanker og handlinger (for-forståelser, antagelser og projektioner). Helt konkret er aktiviteten en æstetisk version af RPLs videnskabs- og læringsteoretiske fundament, som skal hjælpe de studerende til at udvikle refleksion, ny erkendelse og nye forståelsesorienteringer, opdage nye perspektiver, ændre indre skemaer etc.
Workshop 3: At gøre videnskabsteori/epistemologi praksisrelevant for de studerende, v. Marie Hald Thisted, jordemoder/lektor, Lene Toxvig, jordemoder/underviser og Ingrid Jepsen, jordemoder/underviser/ph.d.
At introducere videnskabsteoretiske og epistemologiske perspektiver til studerende er en ting – at gøre det relevant og forståeligt for deres professionelle praksis noget helt andet. På jordemoderuddannelsen har vi udviklet en workshop, hvor studerende betragter konkrete situationer fra praksis (repræsenteret på video) gennem de linser, forskellige videnskabsteoretiske perspektiver (her natur-, human- og samfundsvidenskab) tilbyder. Marie, Lene og Ingrid gennemfører en kort version af workshoppen, hvor vi sammen ser en video fra sundhedsfaglig praksis og derefter i grupper diskuterer de forskellige videnskabsteoretiske perspektiver.
Tuesday November 2nd: Conference Day 1

8.00 - 9.00

Breakfast and coffee

8.30 - 9.00

Sign-in for conference        

9.00 - 9.20

Welcome and opening of the conference, Peter Møller Pedersen, Acting rector, University College of Northern Denmark

9.20 - 10.10

Key note presentation: Olav Eikeland

Aristotle’s Mirror
This keynote will present lessons for the 21st century from ancient dialogical philosophy drawn from 40 years of work with ancient sources. The more immediate background will be an equal amount of years’ experience with action research in Norwegian work life, summarized in the coming book (in Norwegian) “På sporet av en syvende forfatning. Aristoteles og den norske samarbeidsmodellen – makt, dialog og organisasjonslæring” (On the tracks of a seventh constitution. Aristotle and the Norwegian collaborative model – power, dialogue, and organisational learning). The presentation will deal mostly with Socrates, Plato, and Aristotle, and with Norwegian work life research since the 1980s. It will discuss how current so-called practical or reflective turns in educational, organizational and social research in general, usually based on Dewey, Heidegger, and Wittgenstein, and with them Kolb, Schön, Schatzki and others, should be seen as parts of ”Aristotle’s mirror”.

10.10 - 10.30

Shuffle

10.30 - 11.30

Paper presentations – two conference tracks

Track 1: Conference Theme: Educating with and for Reflective Practice-based Learning
Enhancing Reflective Practice-based Learning with Peer Feedback 
Helle Tougaard Andersen, Michael Munk Bækgaard, Danish School of Media and Journalism, Department of Communication Studies

Redescribing the theoretical approach to Reflective Practice-based Learning
Christian Wahl, University College of Northern Denmar
Track 2: Conference Theme: The Intersection of Formal Education and Professional Practice
A review of on and off campus transitions in nursing education
Gitte Nordendorff Nielsen, Helle Enggaard & Susanne Dau, University College of Northern Denmark

Digital transformation through reflection and action in continuing education
Camilla Gudrun Poulsen, Marlene Williams Engmann, Md Saifuddin Khalid, Technical University of Denmark

11.30 – 12.20

Lunch

12.20 – 13.20 

Poster session

Methods for patient and public involvement within the framework of Reflective Practice-based Learning: A qualitative thematic analysis.
Rebecca Tørring & Stinna Bibi Pedersen, University College of Northern Denmark
To which extend can RPL describe the educational practice at DMJX?
Helle Kryger Aggerholm, Dorte Schiøler & Annegrete Skovbjerg, Danish School of Media and Journalism
Workplace – a place to learn. When does it matter, that I am I?
Helle Lyster & John Husted, Danish School of Media and Journalism
Casestudy is seen as a framework in ”The social housing project 9210”. 
Anne Wegener & Stine Bylin Bundgaard, University College of Northern Denmark

13.20 – 13.30

Shuffle

13.30 – 14.30

Paper presentations – two conference tracks

Track 3: Conference Theme: Educating with and for Reflective Practice-based Learning
Design for reflection of practical skills in teacher education
Marianne Riis, Anne-Mette Nortvig, Malis Ravn, University College Absalon

Originality and Convention in Journalism Supervision
Jakob Dybro Johansen, Danish School of Media and Journalism
Track 4: Conference Theme: The Intersection of Formal Education and Professional Practice
Reflecting on or with practice?
Roland Hachmann, University College South Denmark/ University of Southern Denmark 

Reflective Practice-Based Learning as a Path to Practical Professionalism, High-Quality Relations and Self-Efficacy
Camilla Valbak-Andersen, University College of Northern Denmark

14.30 – 15.00 

Coffee

15.00 – 15.50 

Key note presentation: Lars Emmerik Damgaard Knudsen

Relations between theory and practice – challenges to and perspectives for Reflective Practice-based Learning
Reflective Practice-based Learning offers itself as a learning approach with an inherent pedagogy that focuses on the relationship between theory and practice and the identifying problem that this constitutes for business academy and professional bachelor programs. This presentation presents theory and practice didactics and four types of relationships between theory and practice, which are offered as an inclusive development potential for the dialectical starting point of reflective practice-based learning. It is argued that such an inclusive understanding of the theory-practice relationship enables a more varied pedagogical practice.

16.00 – 17.30

Leisure time

Social event: For those who are interested (separate sign up required) we go by bus from Mylius Erichsens vej to the harbour of Aalborg for a guided tour that finishes at Musikkens Hus in time for the Conference Dinner.

Sign up here to join our guided tour (Deadline for sign up is October 26th)

17.30 – 21.00 

Conference Dinner ECRPL2021, Musikkens Hus/KOMPAS Hotel

Wednesday November 3rd: Conference Day 2

8.00 – 9.00

Breakfast and coffee

9.00 – 9.50

Key note presentation: Camilla Gyldendahl Jensen

Understanding reflective practice-based learning through design theory
This presentation proposes an elaboration and understanding of reflective practice-based learning using design thinking. The design focus and the creation of reflective practice-based learning designs will be addressed using of game theory and game-based learning in this presentation. Besides the inspiration of the white paper on reflective practice-based learning, this talk will argue that Practice Theory formulated by Dewey and Schatzki can deepen a theoretical understanding and interpretation of reflective practice-based learning. The presentation will therefore try to elaborate how these theoretical and pedagogical concepts, elements of gaming theory can act as design principles to create learning designs with a high degree of reflection and processes of inquiry.

9.50 – 10.00

Short break

10.00 – 11.30

Paper presentations – one conference track

Track 5: Conference Theme: Reflective Practice-based Learning in professional practice
Reflective Practice-based Learning Across Technical Educational Disciplines
Lasse Christiansen*, Marianne Georgsen*, Tommy Edvardsen Hvidsten** & Esben Skov Laursen*, *University College of Northern Denmark, **Høgskolen for Yrkesfag

The Everlearner. An approach to operationalize The Reflective Practitioner
Karsten Vestergaard, Danish School of Media and Journalism

Reflection, dialogue, and hybrid learnings spaces
Thomas Kjærgaard, Marianne Georgsen, University College of Northern Denmark

11.30 – 12.15

Lunch

12.15 – 13.15

Paper presentations – two conference tracks

Track 6: Conference Theme: Reflective Practice-based Learning in professional practice
Reflective practice-based learning in further technical education
Lasse Christiansen*, Flemming Pors Knudsen** & Esben Skov Laursen*, *University College of Northern Denmark, **Professionshøjskolen UCL

Enacting Professional Practice: Role-play and playing roles
Martha Lagoni, University College Lillebælt, Designschool Kolding
Track 7: Conference Theme: The Intersection of Formal Education and Professional Practice
Types of Proximity in Collaboration Between Nursing Schools and Hospitals on Clinical Training
Birgitte Tørring, Tina Jensen, University College of Northern Denmark

Impact of reflective practice on student engagement and confidence in a top-up bachelor programme
Wendy Henny Cullingford*, Timo Halttunen**, Anders Karkov*, *Business Academy South West, **University of Turku, Finland
 

13.15 – 14.15

Book Launch:

Teori og praksis i professionsdidaktik – En bog om refleksiv praksislæring
 

14.15 – 15.05

Key note presentation: Steen Wackerhausen

The anatomy, dynamics, and (potentially negative) outcome of reflection
This presentation will (a) argue that the many forms and variations of reflection all share the same basic anatomy, and (b) with reference to this anatomy, it will be argued that and shown how reflection per se is no guarantee for a positive outcome. Reflection can be mind-opening, but also mind-closing, it can increase learning, but also minimize and skew learning, etc.  So, what makes the difference? In trying to give some supplementary answers to this question, topics like the following will be considered: reflective virtues, conceptual resources, rigid imagination, habits, neural networks, (self)deception, embodied dogmas, epistemic humility, closed and open spaces of reflection, free speech, “cancel culture”, etc.
 

15.05 – 15.15

Closing of conference