Innovationscirklen

En guide i innovative processer for videregående uddannelser

Denne bog er en underviserguide i innovative processer for videregående uddannelser. Formålet er at fremme innovative kompetencer hos de studerende på professionshøjskoler ved hjælp af den didaktiske model Innovationscirklen. 

Formålet er at inspirere til udvikling og planlægning af undervisningsforløb, der giver studerende indenfor hele fagrækken, mulighed for at udvikle innovationskompetencer.

Innovationscirklen består af 6 faser og en lang række aktiviteter, der er knyttet til hver fase, som underviserne kan vælge imellem. I alt er der 58 aktiviteter fordelt på de 6 faser.

I Innovationscirklen bliver hver af de 6 faser beskrevet i et separat kapitel med tilknyttede aktiviteter. For hver aktivitet er angivet tid, antal deltagere og materialer samt en trinvis beskrivelse af hvordan man faciliteter aktiviteten.

Køb Innovationscirklen med betalingskort


Strukturen i Innovationscirklen er opbygget, så underviseren først skaber læringsrummet (mentalt, socialt og fysisk) og efterfølgende går til de 6 faser. 

Hvert af de 3 læringsrum har tilknyttet aktiviteter, som underviseren kan lave sammen med de studerende for at fremme læringsrummet, som er baggrunden for de 6 faser i Innovationscirklen.  Der er 17 aktiviteter at vælge imellem i forhold til at fremme læringsrummet.

Innovationscirklen er udarbejdet, så det er muligt for underviseren at benytte alle faser beskrevet i Innovationscirklen, men man kan også selektere ift. den fase, der er mest meningsfuld for det planlagte undervisningsforløb ifht. fagområde, den valgte fagdidaktik og det tidsrum, underviseren har til rådighed.

Den teoretiske baggrund for Innovationscirklen spænder vidt og er inspireret af teorier om co-creation, innovation, entreprenørskab, design-thinking, organisationsteori, læringsteori, kreativitetsteori og didaktiske modeller. 

Øvrig fakta om bogen

Forfatter: Anni Stavnskær Pedersen
Udgivelsesdato: Oktober 2019
Udgave: 2


 

Kundeanmeldelser
 

"Jeg er utroligt glad for bogen, da den giver nogle gode konkrete øvelser til de studerende. Desuden er de nemme og gode at tilgå, især som ny når man lige skal bunde fagligt men også have de studerende aktiveret. Og SPOT-ON i forhold til innovationsundervisning."

- Maria Athina Lemonakis, Erhvervsakademi Aarhus

"For en kompetenceudviklingsentusiast som undertegnede er der rigtig meget at hente i IC. 
Den præsenterer dels et gennemarbejdet, erfaringsbaseret og teoretisk velfunderet innovationsfremmende forløb – lige til at hente ned og skræddersy til egen praksis. Men den præsenterer os også for en læringsforståelse og en læringstilgang, der har fokus på at udvikle nysgerrige, risikovillige, reflekterende og handlekompetente mennesker, der kan være med til at finde nye løsninger på globale og lokale udfordringer."

- Janne Holt, UCN Læringsakademi

Ønsker du at købe bogen via faktura, bedes du sende en mail til rp@ucn.dk med følgende oplysninger:

Antal
Fakturamodtager
Adresse
Postnr.
Att. (kundens ref.): 
Mail
CVR-nr.
EAN-nr.