Gå til hoved indhold

Der er i reglerne følgende rammer for at give erkendtlighed:

  1. Den studerende indgår ikke som arbejdskraft under opholdet i en offentlig eller privat virksomhed
  2. Den studerende selv – eventuelt i samarbejde med uddannelsesinstitutionen – fastlægger rammerne for opholdet
  3. Der er ikke en instruktionsbeføjelse og dermed heller ikke et ansættelsesforhold
  4. Erkendtligheden ydes ikke som en på forhånd fastsat indkomst, som den pågældende i lighed med løn kan påregne at modtage
  5. Det er frivilligt for virksomheden, hvorvidt den vil give den pågældende en erkendtlighed
  6. Beløbet er ikke højere end svarende til 3.000 kr. om måneden.

Muligheden for at tildele erkendtlighed fremgår af bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og bekendtgørelse om de tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, der kan findes på retsinformation.dk.