Bliv mentor

Som mentor i Next Step er du en aktiv rollemodel og sparringspartner, og du får mulighed for at tage del i de studerendes arbejde med entreprenørskab og virksomhedsudvikling.

Hvad kræver det af dig?

Som mentor forpligtiger du dig til at mødes med 1-3 studerende ca. 2 gange i løbet af 12 uger. Det er de studerende, der forbereder sig, kommer med en dagsorden og stiller dig spørgsmål. Du skal svare ud fra dit perspektiv – det er derfor, de er kommet. Fokus vil gennem forløbet være på entreprenørskab, da de pågældende studerende/mentees alle er optaget i Next Step forløbet.

Hvad er en god mentor?

Du skal først og fremmest bare være dig selv. En god mentor har interesse for andres udvikling, er god til at lytte og observere. Mentoren er desuden åben og god til at stille uddybende spørgsmål samt har evnen til at formidle egen viden og erfaring.

Som mentor kan du indtage rollen som rollemodel, sparringspartner, rådgiver, videndeler, netværker mv. Det drejer sig primært om at kunne tage bestik af situationen og forsøge at hjælpe de studerende på vej videre. Du vil som mentor være en del af forbindelsen mellem mentee og erhvervsliv.

Hver mentee besidder en række kvaliteter og kompetencer, som du som mentor vil kunne hjælpe med at få kombineret og sat i spil.

Hvad lærer du selv?

Du vil som mentor kunne udvikle dig som leder ift. bedre forståelse for dynamikken i menneskelige relationer. Du får mulighed for at reflektere over samspillet mellem dig og andre - hvilket kan gøre dig til en bedre leder

Tilmeld dig som mentor

Er du interesseret i at investere 2 gange 1 time af din tid til at hjælpe unge iværksættere på vej? Så meld dig ind i Next Steps iværksætter-mentornetværk her.

Du vil blive kontaktet, hvis der er en Next Step-studerende, der mangler en mentor med netop dine kompetencer.

Kontaktperson

Anni Stavnskær Pedersen
Chefkonsulent
UCN Innovation
Tlf. 72 69 04 86
asp@ucn.dk