Om Next Step

Next Step målretter undervisningen i innovation og entreprenørskab mod de studerendes egne virksomhedsinitiativer

Målet er at få flere studerende til at arbejde mod en fuldtidsbeskæftigelse som selvstændig efter endt studie og generelt udbrede kendskabet til entreprenørskab som fagområde. Det sker gennem sparring, mentorordning, networking og erfaringsudveksling. Formålet er også at fremme foretagsomheden blandt deltagerne i bred forstand, så deltagerne også kan anvende kompetencerne som intraprenører i en organisation, til socialøkonomisk virksomhed eller i relation til private virksomheder - f.eks. som konsulent.

Next Step er et praktisk rettet forløb. De studerende vil igennem forløbet få undervisning og sparring fra entreprenørskabsundervisere fra UCN og fra eksterne indlægsholdere/konsulenter. På forløbet arbejdedes der også med udveksling af erfaringer og idéskabelse på tværs af faglige kompetencer samt netværksskabelse på tværs af uddannelser på UCN.

Dedikerede rammer til iværksætteriet

Next Step råder i øjeblikket over lokaler på to af UCN's adresser i Aalborg. Begge faciliteter er indrettet innovativt og inspirerende og med fokus på at skabe ideelle rammer for ideudvikling, tværfagligt samarbejde. På begge adresser er der mulighed for kontorplads, undervisning og afvikling af møder i optimale rammer. Udover Next Steps egne lokale har studerende også adgang til alle UCN's laboratorier - herunder FabLab (ex. 3D og prototyping) samt en række tekniske laboratorier (ex. konstruktion og grafisk).


Baggrund og formål

På UCN's erhvervsakademiuddannelser er der allerede forløb/fag, hvor de studerende lærer at udvikle forretningsplaner, være innovative og udvikle koncepter. Next Step skal være det forløb, hvor det for alvor kan testes om produktet/konceptet har mulighederne for at skabe en indtjening, samt om man kan kombinere fagligheder på tværs af professioner for derved at styrke og udvikle det.

DE officielle formål

  • At give den studerende mulighed for, at udvikle viden om at etablere virksomheder og arbejdspladser.
  • At give den enkelte studerende mulighed for, og redskaber til, at arbejde med intraprenørskab og entreprenørskab.
  • At give den studerende mulighed for personlig udvikling som entreprenør.
  • At give den studerende mulighed for styrkelsen af netværksrelationer inden for entreprenørskab.

Målet er at uddanne til virkeligheden ved at bringe de studerende sammen i et entreprenant væksthus, hvor der skabes de rette betingelser for, at de studerende finder sammen på tværs af professioner og herved udnytter forskellige faglige kompetencer til at løfte hinandens forretningsideer.

Kontaktperson

Anni Stavnskær Pedersen
Chefkonsulent
UCN Innovation
Tlf. 72 69 04 86
asp@ucn.dk