Spor 5: Udviklingsagenten

Spor 5 er tiltænkt den studerende, der gerne vil være udviklingsagent ind i eksisterende virksomheder.

Bliv udviklingsagent i en eksisterende virksomhed

Vi arbejder på forløbet med aktiviteter, der kan bidrage ind i det værdiskabende i virksomheden. De studerende vil gennem forløbet have mulighed for at afprøve færdigheder og kompetencer ude i aktuelle virksomheder. Den studerende vil kunne afprøve rollen som intraprenør eller konsulent.

Skal jeres virksomhed have en udviklingsagent på besøg?

Kæmper jeres virksomhed med en idé, som virker uhåndgribelig i en travl hverdag? Har I en konkret problemstilling, så har I mulighed for at få hjælp fra kompetente udviklingsagenter. De studerende kan byde ind med forskellige faglige kompetencer, kan sparre om idéudvikling/problemløsning, produktudvikling/serviceudvikling, facilitere en proces, afholde fokusgrupper, hjælpe med dataindsamling og meget mere.

Hvis det kunne være interessant, så kontakt:

EU Socialfondsprojekt

Next Step er en del af projektet Dream Steps, som er støttet af EU Socialfonden.

Kontaktperson

Anni Stavnskær Pedersen
Chefkonsulent
UCN Innovation
Tlf. 72 69 04 86
asp@ucn.dk