Uddannelser


Vores uddannelser er tæt koblet til den virkelighed, du skal ud i, når du er færdig med din uddannelse.

UCN tilbyder en række grunduddannelser (erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser) samt overbygningsuddannelser (top-up til professionsbacheloruddannelser). Læs mere om uddannelsesniveauer ved UCN.

Åbent hus

Til åbent hus kan du komme lidt tættere på. Det er en god måde at få indblik samt opleve campus og faciliteter. Du kan møde studerende, vejledere og undervisere og bliv klogere på én eller flere af UCN's uddannelser.

Studievejledning

Studievejlederne kan blandt andet hjælpe dig med at få besvaret spørgsmål om uddannelserne, optagelse, individuel kompetencevurdering (IKV) og om merit. Du kan også få svar på hvad du skal være opmærksom på, når du skal sende din ansøgning.

Optagelse

Bliv klogere på hvordan du kan søge ind på UCN's uddannelser samt hvilke ansøgningsfrister og generelle adgangskrav, der gør sig gældende i forhold til vores erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.