Uddannelser


Vores uddannelser er tæt koblet til den virkelighed, du skal ud i, når du er færdig med din uddannelse.

Du kan vælge mellem
27 forskellige grunduddannelser (erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser).
8 overbygningsuddannelser (professionsbacheloruddannelser).

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind