Ansøgerprofil

Uddannelsen som administrationsbachelor er for dig, der interesserer dig for det samfund, du er en del af, og som har lyst til at bidrage til fællesskabet.

Administrationsbachelorer er ikke ens!

De studerende har forskellige forudsætninger og interesser, men samles om opgaver, projekter, cases og lignende, hvor alle kan bidrage med den de er, og det de kan.

Du skal derfor være villig til at lade både dine personlige og faglige kompetencer komme i spil! 

Som administrationsbachelorstuderende behøver du absolut ikke at have en politiker i maven, men du interesserer dig for det samfund, du er en del af og vil gerne blive klogere på:

  • Hvilke tilbud det offentlige giver borgerne på forskellige områder
  • Hvordan nytænkning og sikker drift kan gå hånd i hånd
  • Den offentlige sektors organisering og rammer
  • Hvordan det private og det offentlige deler opgaver og arbejder sammen
  • Mulighederne for økonomistyring, når borgernes behov hele tiden skal tilgodeses
  • Hvordan der arbejdes og samarbejdes i en politisk ledet organisation
  • Hvorfor opfølgning og kvalitetssikring prioriteres
  • Hvordan du formidler dine budskaber bedst muligt

Studievejledning

Lene Faurholt Gravgaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 96
Lnf@ucn.dk