Job og karriere

Som administrationsbachelor kan du gå flere veje.

Som administrationsbachelor er der en række karriereveje i kommuner, regioner, staten, jobcentre eller ved Skat. Du kan fx blive:

  • Sagsbehandler
  • Beskæftigelsesmedarbejder/-konsulent
  • Projektkoordinator/administrativ konsulent
  • Personale- eller økonomimedarbejder
  • Uddannelses- eller erhvervsvejleder 

DIMITTENDER FORTÆLLER

Charlotte er studievejleder på Aalborg Universitet

Mød Charlotte, som valgte at fokusere på uddannelses- og erhvervsvejledning under sin uddannelse. Hør hende fortælle om job, hverdag og uddannelsen.


Lizette er konsulent ved AOF Nord

Mød Lizette, som valgte at fokusere på beskæftigelse og vejledning under sin uddannelse. Hør hende fortælle om job, hverdag, praktik og uddannelsen.


Eksempel på job efter endt uddannelse

Kontorfuldmægtig, Institut for Mekanik og Produktion, Aalborg Universitet

UCN administrationsbachelor Kasper Breum fortæller her om sin karriere efter endt uddannelse på UCN.

Kasper Breum, Kontorfuldmægtig, Institut for Mekanik og Produktion, Aalborg Universitet

Under mit studie ved UCN, hvor vi havde flere studieretninger at vælge i mellem, valgte jeg økonomiretningen, hvilket jeg ikke på noget tidspunkt har fortrudt.

Efter min uddannelse ved UCN fik jeg job ved Aalborg Universitet, hvor det job jeg blev tilbudt, var relevant i forhold til min uddannelse. Til daglig sidder jeg med den økonomiske administrative del af de forskningsprojekter, som lektorerne og professorerne søger midler hjem til. Det drejer sig om budget, budgetopfølgning, regnskab og efterfølgende afrapportering til bevillingsgiver.

Selvom vi under uddannelsen oftest kiggede på kommunernes overordnede økonomi, og jeg i mit nuværende arbejde kigger på mindre budgetter og regnskaber i forhold til universitetets samlede billede, så har undervisningen helt klart rustet mig til det arbejde jeg sidder med i dag.

Jeg startede i et barselsvikariat, som nu har udmøntet sig i en fast stilling. På sigt er det planen at jeg skal mere med ind over instituttets samlede økonomi, hvorfor jeg vil få endnu mere brug for de kompetencer, jeg tilegnede mig under min uddannelse ved UCN.

 

Hvad mener arbejdsgiverne om uddannelsen?

Ringkøbing-Skjern Kommune

Karen Marie Johansen, Stabschef Intern Udvikling og Personale

Vi forventer af administrationsbachelorer, at de har et højt niveau i forståelsen af den offentlige kontekst. De har desuden været en del i praktik, så de kender både teori og praksis i den offentlige sektor, og det er et væsentligt parameter for at matche de komplekse opgaver vi står overfor i kommunerne. Den specialisering de har valgt i uddannelsesforløbet gør dem ekstra attraktive inden for det aktuelle faglige felt.

Vi kan ikke løse fremtidens opgaver med fortidens løsninger, og vi forventer at administrations-bachelorer kan bidrage væsentligt til at finde optimale løsninger, på de krav der stilles til kommunerne fra både de lokale borgere og virksomheder og fra det nationale og internationale niveau.

Rebild kommune

Flemming Hansen, Arbejdsmarkedschef

Det er min vurdering, at administrationsbachelorerer vil være med til at fremtidssikre kvaliteten i det administrative arbejde. Jeg ser uddannelsen som en professionelt tilrettelagt uddannelse, der er målrettet en professionelt tilgang til det administrative område.

Herning kommune

Benedicte Lohfert, HR chef

Forventningen fra Herning Kommune til de nye professionsbachelorer i offentlig administration er blandt andet at de kan afhjælpe de rekrutteringsudfordringer som der på trods af den øjeblikkelige krise vil være de kommende år. En af styrkerne ser ud til at være at de kan anvendes relativt bredt i Herning Kommunes forvaltningsområder uanset hvilken overbygning de vælger.

Fredensborg Kommune

Carsten Lagoni, Arbejdsmarkedschef

Jeg har et billede af, at administrationsbacheloruddannelsen understøtter, at der rekrutteres unge til en administrativ uddannelse på et højere teoretisk plan og med en mere professionel tilgang. Jeg har en forestilling om, at administrationsbachelorer vil komme til at rokke lidt ved blandingsforholdet mellem AC'ere, socialrådgivere og andre administrative medarbejdere.

Vi glæder os til at tage imod administrationsbachelorer. En stadigt større del af de resultater vi skal levere på beskæftigelsesområdet kræver en god administrativ forståelse. Vi forventer, at samarbejdet mellem administrationsbachelorer og de eksisterende uddannelsesgrupper vil føre til en bedre og mere effektivt opgaveløsning i jobcentrene.

Guldborgsund Kommune

Lars Bostholm, Jobcenterchef

Det er en interessant uddannelse idet, at den samler mange funktioner i en. Professionel administration er et af nøgleordene i en kompleks hverdag i de nye moderne kommuner.
Administrationsbacheloren er en uddannelse på et højt niveau der giver kompetence til at samle opgaverne og se muligheder og udfordringer i en offentlig organisation.

Administrationsbachelorer har både en analytisk og strategisk tilgang til en politisk styret virksomhed. De kan mærke temperaturen i organisationen og er samtidig i stand til at redegøre for disse observationer.

Sønderborg Kommune

Aase Henriksen, Personalechef

Det er en god ting at der kommer et mere differentieret udbud af personer med flere kompetencer til den kommunale sektor.

Faaborg-Midtfyn Kommune

Charlotte Hervit, HR-Chef

Jeg ser professionsbachelorerne som et friskt pust, fordi de har en teoretisk tilgang, som de kan stille til rådighed i kommunerne som modydelse for en praktikperiode, hvor deres HK-kolleger vil oplære dem i den praktiske hverdag.

Studievejledning

Lene Faurholt Gravgaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 96
lnf@ucn.dk