Job og karriere

Læs om dine muligheder for job og efteruddannelse som administrationsbachelor.

De fleste administrationsbachelorer får job i den offentlige sektor, men der er også flere muligheder i den private sektor. 

Hvad bliver du ansat som?

Afhængig af din profil og dine interesser, kan du efter uddannelsen arbejde som:

  • Sagsbehandler
  • Beskæftigelsesmedarbejder/-konsulent
  • Projektkoordinator/administrativ konsulent
  • Personale- eller økonomimedarbejder
  • Uddannelses- eller erhvervsvejleder

Michelle er løn- og personalemedarbejder i Hjørring Kommune

Mød Michelle, som efter sin praktik i Hjørring Kommune fik job som løn- og personalemedarbejder, og hør arbejdsgiverens syn på uddannelsen.


Charlotte er studievejleder på Aalborg Universitet

Mød Charlotte, som valgte at fokusere på uddannelses- og erhvervsvejledning under sin uddannelse. Hør hende fortælle om job, hverdag og uddannelsen.


Lizette er konsulent ved AOF Nord

Mød Lizette, som valgte at fokusere på beskæftigelse og vejledning under sin uddannelse. Hør hende fortælle om job, hverdag, praktik og uddannelsen.


 

Hvad mener arbejdsgiverne om uddannelsen?

Ringkøbing-Skjern Kommune

Karen Marie Johansen, Stabschef Intern Udvikling og Personale

Vi forventer af administrationsbachelorer, at de har et højt niveau i forståelsen af den offentlige kontekst. De har desuden været en del i praktik, så de kender både teori og praksis i den offentlige sektor, og det er et væsentligt parameter for at matche de komplekse opgaver vi står overfor i kommunerne. Den specialisering de har valgt i uddannelsesforløbet gør dem ekstra attraktive inden for det aktuelle faglige felt.

Vi kan ikke løse fremtidens opgaver med fortidens løsninger, og vi forventer at administrations-bachelorer kan bidrage væsentligt til at finde optimale løsninger, på de krav der stilles til kommunerne fra både de lokale borgere og virksomheder og fra det nationale og internationale niveau.

Rebild kommune

Flemming Hansen, Arbejdsmarkedschef

Det er min vurdering, at administrationsbachelorerer vil være med til at fremtidssikre kvaliteten i det administrative arbejde. Jeg ser uddannelsen som en professionelt tilrettelagt uddannelse, der er målrettet en professionelt tilgang til det administrative område.

Herning kommune

Benedicte Lohfert, HR chef

Forventningen fra Herning Kommune til de nye professionsbachelorer i offentlig administration er blandt andet at de kan afhjælpe de rekrutteringsudfordringer som der på trods af den øjeblikkelige krise vil være de kommende år. En af styrkerne ser ud til at være at de kan anvendes relativt bredt i Herning Kommunes forvaltningsområder uanset hvilken overbygning de vælger.

Fredensborg Kommune

Carsten Lagoni, Arbejdsmarkedschef

Jeg har et billede af, at administrationsbacheloruddannelsen understøtter, at der rekrutteres unge til en administrativ uddannelse på et højere teoretisk plan og med en mere professionel tilgang. Jeg har en forestilling om, at administrationsbachelorer vil komme til at rokke lidt ved blandingsforholdet mellem AC'ere, socialrådgivere og andre administrative medarbejdere.

Vi glæder os til at tage imod administrationsbachelorer. En stadigt større del af de resultater vi skal levere på beskæftigelsesområdet kræver en god administrativ forståelse. Vi forventer, at samarbejdet mellem administrationsbachelorer og de eksisterende uddannelsesgrupper vil føre til en bedre og mere effektivt opgaveløsning i jobcentrene.

Guldborgsund Kommune

Lars Bostholm, Jobcenterchef

Det er en interessant uddannelse idet, at den samler mange funktioner i en. Professionel administration er et af nøgleordene i en kompleks hverdag i de nye moderne kommuner.
Administrationsbacheloren er en uddannelse på et højt niveau der giver kompetence til at samle opgaverne og se muligheder og udfordringer i en offentlig organisation.

Administrationsbachelorer har både en analytisk og strategisk tilgang til en politisk styret virksomhed. De kan mærke temperaturen i organisationen og er samtidig i stand til at redegøre for disse observationer.

Sønderborg Kommune

Aase Henriksen, Personalechef

Det er en god ting at der kommer et mere differentieret udbud af personer med flere kompetencer til den kommunale sektor.

Faaborg-Midtfyn Kommune

Charlotte Hervit, HR-Chef

Jeg ser professionsbachelorerne som et friskt pust, fordi de har en teoretisk tilgang, som de kan stille til rådighed i kommunerne som modydelse for en praktikperiode, hvor deres HK-kolleger vil oplære dem i den praktiske hverdag.

Efter- og videreuddannelsesmuligheder ved UCN act2learn

UCN act2learn udbyder en lang række kurser og videreuddannelser på deltid indenfor alle fagområder. Læs mere om efter- og videreuddannelse ved UCN act2learn.

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Lea Wisnes
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 07 28
lew@ucn.dk