Job og karriere

Læs om dine muligheder for job og efteruddannelse som administrationsbachelor.

De fleste administrationsbachelorer får job i den offentlige sektor, men der er også flere muligheder i den private sektor. 

Hvad bliver du ansat som?

Afhængig af din profil og dine interesser, kan du efter uddannelsen arbejde som:

  • Sagsbehandler
  • Beskæftigelsesmedarbejder/-konsulent
  • Projektkoordinator/administrativ konsulent
  • Personale- eller økonomimedarbejder
  • Uddannelses- eller erhvervsvejleder

Hvad laver tidligere studerende i dag?

Læs et lille udpluk af de spændende jobs, som studerende fra uddannelsen har i dag.

Abinesh arbejder med sociale ydelser og bedrageri

Abinesh blev færdig som administrationsbachelor i 2021. I dag arbejder han i Aarhus Kommune, Kontrolteamet, hvor han er ansat som Specialist og varetager sager om bedrageri af sociale ydelser. 

Hvad er dine typiske opgaver?
At behandle anonyme anmeldelser, sager i forbindelse med "registersamkøringer", samt virksomhedskontroller. Mange af de typiske sager udløser oftest en afklarende borgersamtale. At tage på virksomhedskontroller er også en stor del af de typiske arbejdsopgaver. Her vil man tage ud og sikre, at der bl.a. ikke foregår sort arbejde osv. 

Hvad er det bedste ved dit job?
At jeg bidrager til at forhindre udbetaling af uberettigede ydelser. På denne måde sikrer man, at skatteborgernes penge ikke bliver "misbrugt". Vi har derfor et øget samarbejde med Udbetaling Danmark, politiet, SKAT og andre relevante aktører. 

Flekstid er også attraktivt og meget motiverende i dagligdagen. Man kan tilrettelægge sin dag bedre. 

Hvad er dine fremtidsplaner?
At specialisere mig inden for området i form af en evt. efteruddannelse.

Har du et spørgsmål til Abinesh?
Indsend dit spørgsmål og skriv "Abinesh". Så formidler UCN dit spørgsmål videre. Send dit spørgsmål.

Nini vejleder i uddannelsesvalg

Nini Jensen er 33, og blev færdig som Administrationsbachelor i januar 2021 I dag arbejder hun i Studievalg Danmark, Center Nordjylland, hvor hun er ansat som Studie- og karrierevejleder med ansvar for vejledning af uddannelse o.a.

Hvad er dine typiske opgaver?
Vejledning, facilitering af events såsom Åbent hus og studieinfo, projektsamarbejde i Studievalg Danmarks centre og med eksterne partnere, udvikling af vejledningsredskaber og markedsføringsopgaver.

Hvad er det bedste ved dit job?
At kunne hjælpe dem der søger vejledning. Afvekslende arbejdsopgaver i forskellige rammer. Vi har frihed under ansvar, så vi kan strukturere vores egen hverdag. Opgaverne veksler mellem teamarbejde og selvstændigt arbejde. 

Hvad er dine fremtidsplaner?
Jeg vil gerne blive i Studievalg Danmark og opbygge mere vejledningserfaring. Jeg overvejer senere at tage en kandidat i "politik og administration" eller "socialt arbejde", med henblik på et job i f.eks. stat eller kommune.

Har du et spørgsmål til Nini?
Indsend dit spørgsmål og skriv "Nini". Så formidler UCN dit spørgsmål videre. Send dit spørgsmål.

Nanna arbejder som sekretariatsmedarbejder

Nanna Maria Visse Larsen er 24, og blev færdig som administrationsbachelor i 2020. I dag arbejder hun i Mariagerfjord Kommune, hvor hun er ansat som Sekretariatsmedarbejder

Hvad er dine typiske opgaver?
Jeg laver udkast til høringssvar, kalenderstyring. Jeg booker møder, skriver dagsorden og referat og sørger for intern publicering af disse. Jeg opretter SOSU-elever i vores administrative system og journaliserer uddannelsesaftaler og tjekker ansættelsesbreve. Jeg sørger for elevers kørselsindberetning, ferie- og sygefraværsregistrering samt administrativ understøttelse af deres medicinkursus.

Hvad er det bedste ved dit job?
Jeg har nogle vanvittigt gode kollegaer, og jeg har indflydelse på hvilke arbejdsopgaver jeg har.

Hvad er dine fremtidsplaner?
På kort sigt vil jeg gerne udvide min opgave-portfolio men på længere sigt vil jeg gerne tage en relevant efteruddannelse.

Rikke arbejder som chefsekretær

Rikke Kondrup Nielsen er 47 år og blev færdig som Administrationsbachelor i 2021. I dag arbejder hun i Aalborg Kommune, Job- og Aktivhusets sekretariat, hvor hun er ansat som chefsekretær/PA med ansvar for personaleadministration og ledelsesunderstøttelse.

Hvad er dine typiske opgaver?
Jeg står for administration i rekrutteringsprocessen, lønindplacering, barselsberegninger og flere andre personaleadministrative opgaver. Herudover har jeg ledelsesunderstøttende opgaver som fx mødeforberedelse, dagsorden og referater, indkøb, nøgletalsanalyse og formidling af statistik.

Hvad er det bedste ved dit job?
At jeg har alsidige opgaver, som udfordrer mig, og at jeg kan bruge min viden fra studiet, fx. viden om organisering, kommunikation, ansættelses- og forvaltningsret, statistik og digitalisering.

Hvad er dine fremtidsplaner?
Det vigtigste for mig er, at jeg løbende får nye udfordringer. Der er god mulighed for at blive udfordret med nye opgaver og ansvar i mit job, så jeg ser en spændende fremtid for mig der.

Nini og Abinesh svarer på spørgsmål om job og karriere

  • Hvad arbejder du med?
  • Hvor søgte du job?
  • Hvordan ser hverdagen ud?
  • Hvordan er virkeligheden efter studiet?
Stil dit spørgsmål

Film og interviews


Lønmedarbejder, vejleder eller konsulent? Mød tre dimittender og hør om deres job.

 

Hvad mener arbejdsgiverne om uddannelsen?

Ringkøbing-Skjern Kommune

Karen Marie Johansen, Stabschef Intern Udvikling og Personale

Vi forventer af administrationsbachelorer, at de har et højt niveau i forståelsen af den offentlige kontekst. De har desuden været en del i praktik, så de kender både teori og praksis i den offentlige sektor, og det er et væsentligt parameter for at matche de komplekse opgaver vi står overfor i kommunerne. Den specialisering de har valgt i uddannelsesforløbet gør dem ekstra attraktive inden for det aktuelle faglige felt.

Vi kan ikke løse fremtidens opgaver med fortidens løsninger, og vi forventer at administrations-bachelorer kan bidrage væsentligt til at finde optimale løsninger, på de krav der stilles til kommunerne fra både de lokale borgere og virksomheder og fra det nationale og internationale niveau.

Rebild kommune

Flemming Hansen, Arbejdsmarkedschef

Det er min vurdering, at administrationsbachelorerer vil være med til at fremtidssikre kvaliteten i det administrative arbejde. Jeg ser uddannelsen som en professionelt tilrettelagt uddannelse, der er målrettet en professionelt tilgang til det administrative område.

Herning kommune

Benedicte Lohfert, HR chef

Forventningen fra Herning Kommune til de nye professionsbachelorer i offentlig administration er blandt andet at de kan afhjælpe de rekrutteringsudfordringer som der på trods af den øjeblikkelige krise vil være de kommende år. En af styrkerne ser ud til at være at de kan anvendes relativt bredt i Herning Kommunes forvaltningsområder uanset hvilken overbygning de vælger.

Fredensborg Kommune

Carsten Lagoni, Arbejdsmarkedschef

Jeg har et billede af, at administrationsbacheloruddannelsen understøtter, at der rekrutteres unge til en administrativ uddannelse på et højere teoretisk plan og med en mere professionel tilgang. Jeg har en forestilling om, at administrationsbachelorer vil komme til at rokke lidt ved blandingsforholdet mellem AC'ere, socialrådgivere og andre administrative medarbejdere.

Vi glæder os til at tage imod administrationsbachelorer. En stadigt større del af de resultater vi skal levere på beskæftigelsesområdet kræver en god administrativ forståelse. Vi forventer, at samarbejdet mellem administrationsbachelorer og de eksisterende uddannelsesgrupper vil føre til en bedre og mere effektivt opgaveløsning i jobcentrene.

Guldborgsund Kommune

Lars Bostholm, Jobcenterchef

Det er en interessant uddannelse idet, at den samler mange funktioner i en. Professionel administration er et af nøgleordene i en kompleks hverdag i de nye moderne kommuner.
Administrationsbacheloren er en uddannelse på et højt niveau der giver kompetence til at samle opgaverne og se muligheder og udfordringer i en offentlig organisation.

Administrationsbachelorer har både en analytisk og strategisk tilgang til en politisk styret virksomhed. De kan mærke temperaturen i organisationen og er samtidig i stand til at redegøre for disse observationer.

Sønderborg Kommune

Aase Henriksen, Personalechef

Det er en god ting at der kommer et mere differentieret udbud af personer med flere kompetencer til den kommunale sektor.

Faaborg-Midtfyn Kommune

Charlotte Hervit, HR-Chef

Jeg ser professionsbachelorerne som et friskt pust, fordi de har en teoretisk tilgang, som de kan stille til rådighed i kommunerne som modydelse for en praktikperiode, hvor deres HK-kolleger vil oplære dem i den praktiske hverdag.

Efter- og videreuddannelsesmuligheder ved UCN act2learn

UCN act2learn udbyder en lang række kurser og videreuddannelser på deltid indenfor alle fagområder. Læs mere om efter- og videreuddannelse ved UCN act2learn.

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Anesofie Bengtsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 12 96
ansb@ucn.dk