Studieophold i udlandet

Der er flere muligheder for at præge din uddannelse i en international retning.

I løbet af uddannelsen til administrationsbachelor har du mulighed for at tage et ophold i udlandet. Du kan vælge:

  • Praktik i udlandet
  • Studier i udlandet

De to typer ophold kan kombineres. Dog må den tid du tilbringer i udlandet ikke forlænge din studietid i Danmark.

Hvorfor tage til udlandet?

Hvad enten du vælger at tage i praktik eller læse i udlandet, vil du uden tvivl rykke dig – både på det personlige plan, men også fagligt. Du udvider din horisont, og dine faglige og sproglige kompetencer udvikles.

  • Det vil være en enestående mulighed for at prøve kræfter med dig selv, for at styrke og udvikle dine interkulturelle kompetencer – og fordi du ikke kan undgå kan vende retur som en beriget person.
  • Du giver dit CV et internationalt løft.
  • Det er vigtigt for størstedelen af virksomheder og organisationer i dag, at deres ansatte har tilegnet sig interkulturelle kompetencer med den multikulturelle verden, som vi lever i.
  • Et ophold i udlandet fremmer dine evner til at anskue tingene på en nytænkende og anderledes måde.

Praktik i udlandet – en oplagt mulighed!

Vælger du et praktikophold i udlandet, får du indsigt i, hvordan en udenlandsk organisation fungerer og bliver derudover en del af et andet lands kultur. Du får sproglige og interkulturelle kompetencer, som du aldrig glemmer.

Samtidig får du mulighed for meget tidligt i din karriere at skabe netværk, som du højst sandsynligt kommer til at bruge i fremtiden, og du udvider dit netværk. Et praktikophold i udlandet vil uden tvivl gavne dine karrieremuligheder i Danmark og i udlandet.

Du har i øvrigt ansvaret for at finde en praktikplads, men vores internationale kontor støtter naturligvis op med råd og vejledning om visumregler, bolig, legatsøgninger, tidsfrister og meget mere.

Læs om praktikforløb

Læs om en studerendes praktikophold i en HR-afdeling i Malaysia:

Praktikophold i Malaysia

Jeppe Pape Larsen fortæller om sit praktikophold i Malaysia

Jeg var i praktik i HR-afdelingen hos Scomi Oiltools’ hovedkvarter i Kuala Lumpur, Malaysia. Scomi er en serviceudbyder til den globale olie- og gasindustri.

I min praktikperiode var jeg tilknyttet afdelingen Corporate, hvis primære opgave er at udstikke retningslinjer for de mindre afdelinger i Scomi i de øvrige dele af verden.  Jeg beskæftigede mig hovedsageligt med større globale opgaver i form af udarbejdelse af rapporter og statistikker, herunder statistik vedrørende medarbejderdata.

En af de største opgaver i min praktikperiode var en rapport om hele koncernens demografi. Opgaven kom med meget få retningslinjer og endnu færre mål. Det var en udfordring, men samtidig en fantastisk oplevelse at se opgaven forme sig, alt efter de erfaringer jeg gjorde i processen. Undervejs kunne jeg blandt andet præsentere ledelsen for en uligevægt i kønnene hos mellemledere i Pakistan og Nigeria, begrænset mulighed for forfremmelse på Filippinerne, samt en masse andre globale udfordringer for koncernen. 

Min rapport om demografien i koncernen blev modtaget med stor tilfredshed og var brugbar; ikke kun for HR-afdelingen, men også for flere andre afdelinger i koncernen.

Studier i udlandet - udvid horisonten

Vælger du at studere i udlandet, griber du en mulighed for at bo og studere med studerende fra hele verden og på denne måde udvide din horisont og danne internationale netværk. På samme tid kan du opleve og udforske det at bo i en anderledes kultur.

Økonomi

Du kan tage din SU med dig til udlandet, hvad enten du skal i praktik eller læse i udlandet. Du har også mulighed for at søge legater og fonde. På UCN har vi et Charter og en række aftaler med udenlandske universiteter, som betyder, at vi kan sende vores studerende til andre europæiske og oversøiske lande for at læse et semester i løbet af studietiden. Aftalerne betyder typisk, at du som UCN studerende IKKE betaler studieafgift på det udenlandske universitet.

Det internationale kontor

Du er altid velkommen til at kontakte den internationale koordinator på din adresse for at få yderligere information.

Når du som studerende skal rejse ud i verden på studie- eller praktikophold, vil den internationale koordinator ligeledes kunne hjælpe dig med praktiske informationer om fx legatsøgning, visumregler, deadlines og meget andet. 

Find mere inspiration og information

Kontakt

Janni Østergaard Nielsen
International koordinator

Tlf.: 72 69 13 56
jaon@ucn.dk