Uddannelsens indhold

Bliv klogere på administrationsbacheloruddannelsens struktur og elementer.

Uddannelsens opbygning

Administrationsbacheloruddannelsen varer 3½ år og er opbygget af 13 moduler med hver sit tema.

Uddannelsen rummer 9 obligatoriske moduler og 4 valgmoduler.

På valgmodulerne toner du din uddannelse, som du gerne vil med valgmoduler inden for en række beskæftigelsesområder.

1. - 3. semester

På de første 6 obligatoriske moduler arbejder du med de grundlæggende faglige områder, herunder jura, innovation, økonomi, samfund, politik, administration, organisation og samfundsvidenskabelig metode.

4. – 5. semester

På de efterfølgende 4 valgmoduler toner du din uddannelse.

Du vælger selv dine valgmoduler og kan her tage valgmoduler inden for områderne human resource, økonomi, skatte- og afgiftssystemet, velfærd, beskæftigelsesindsats og uddannelses- og erhvervsvejledning.

På ét af de fire valgmoduler kommer du også til at arbejde med et tværprofessionelt indhold.

6. – 7. semester

På uddannelsens 11. modul kommer du i praktik i et halvt år.

På administrationsbacheloruddannelsens sidste to moduler kommer du til at arbejde med produktion af viden og praksisudvikling, og gennemfører det afsluttende bachelorprojekt med selvvalgt emne og problemstilling.

Om undervisningen på 1. semester

Varierende uger

Hver uge ser oftest forskellig ud på 1. semester på administrationsbacheloruddannelsen.

Skemalagte aktiviteter udgør kun en del af det uddannelsesarbejde, man har som studerende.

Mellem de skemalagte aktiviteter foregår der således fx individuel eller gruppevis litteraturlæsning og forberedelse til undervisningen, opgaveløsning, opgaveskrivning, projektarbejde samt meget andet.

Struktur

En arbejdsdag som studerende består af to moduler på ca. fire timer hver. Der undervises og arbejdes med forskellige faglige elementer formiddag og/eller eftermiddag, mens projekter, studieture mv. kan være heldagsaktiviteter.

Et eksempel på indholdet de første fire uger

For at kunne give dig en ide om, hvordan fagene varierer pr. uge, får du her eksempler på de første fire uger på 1. semester.

Husk, at skemaet sikkert ser anderledes ud, når du begynder på uddannelsen, så dette er blot til inspiration:

  • 1. uge: Velkomst, it-introduktion, faget 'Politik og samfund' samt selvstudier
  • 2. uge: Introduktion til biblioteket, faget 'Politik og samfund' samt selvstudier
  • 3. uge: Faget 'Politik og samfund', introprojekt og selvstudier
  • 4. uge: Introprojekt og selvstudie, fremlæggelse af introprojekt

Om introprojektet

I introprojektet arbejder du sammen med medstuderende i gruppe. Modulet hedder "Politik og samfund".

Tidsrum for skemalagte aktiviteter

Du skal forvente skemalagte aktiviteter i tidsrummet 8.30-17.10. Skemalagte aktiviteter kan f.eks. være undervisning, workshops, andre studieaktiviteter etc.

Litteratur

Er du interesseret i at høre nærmere om litteraturen på uddannelsen, er du velkommen til at kontakte den faglig studievejleder. 

Faglige studievejledere

Lene Faurholt Gravgaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 96
lnf@ucn.dk
Bjørn Max Schaumann
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 51
bms@ucn.dk

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind