Uddannelsens indhold

Bliv klogere på administrationsbacheloruddannelsens struktur og elementer.

Uddannelsens opbygning

Administrationsbacheloruddannelsen varer 3½ år og er opbygget af 13 moduler med hver sit tema.

Uddannelsen rummer 9 obligatoriske moduler og 4 valgmoduler.

På valgmodulerne toner du din uddannelse, som du gerne vil med valgmoduler inden for en række beskæftigelsesområder.

1. - 3. semester

På de første 6 obligatoriske moduler arbejder du med de grundlæggende faglige områder, herunder jura, innovation, økonomi, samfund, politik, administration, organisation og samfundsvidenskabelig metode.

4. – 5. semester

På de efterfølgende 4 valgmoduler toner du din uddannelse.

Du vælger selv dine valgmoduler og kan her tage valgmoduler inden for områderne human resource, økonomi, skatte- og afgiftssystemet, velfærd, beskæftigelsesindsats og uddannelses- og erhvervsvejledning.

På ét af de fire valgmoduler kommer du også til at arbejde med et tværprofessionelt indhold.

6. – 7. semester

På uddannelsens 11. modul kommer du i praktik i et halvt år.

På administrationsbacheloruddannelsens sidste to moduler kommer du til at arbejde med produktion af viden og praksisudvikling, og gennemfører det afsluttende bachelorprojekt med selvvalgt emne og problemstilling.

Tidsrum for skemalagte aktiviteter

Du skal forvente skemalagte aktiviteter i tidsrummet 8.30-17.10. Skemalagte aktiviteter kan f.eks. være undervisning, workshops, virksomhedsbesøg, gæsteforelæsninger etc.

Litteratur

Er du interesseret i at høre nærmere om litteraturen på uddannelsen, er du velkommen til at kontakte den faglig studievejleder. 

Studievejledning

Lene Faurholt Gravgaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 96
lnf@ucn.dk