Uddannelsens indhold

Bliv klogere på administrationsbacheloruddannelsens struktur og elementer.

Uddannelsens opbygning

Administrationsbacheloruddannelsen varer 3½ år og er opbygget af 13 moduler med hver sit tema.

Uddannelsen rummer 9 obligatoriske moduler og 4 valgmoduler.

På valgmodulerne toner du din uddannelse, som du gerne vil med valgmoduler inden for en række beskæftigelsesområder.

1. - 3. semester

På de første 6 obligatoriske moduler arbejder du med de grundlæggende faglige områder, herunder jura, innovation, økonomi, samfund, politik, administration, organisation og samfundsvidenskabelig metode.

4. – 5. semester

På de efterfølgende 4 valgmoduler toner du din uddannelse.

Du vælger selv dine valgmoduler og kan her tage valgmoduler inden for områderne human resource, økonomi, skatte- og afgiftssystemet, velfærd, beskæftigelsesindsats og uddannelses- og erhvervsvejledning.

På ét af de fire valgmoduler kommer du også til at arbejde med et tværprofessionelt indhold.

6. – 7. semester

På uddannelsens 11. modul kommer du i praktik i et halvt år.

På administrationsbacheloruddannelsens sidste to moduler kommer du til at arbejde med produktion af viden og praksisudvikling, og gennemfører det afsluttende bachelorprojekt med selvvalgt emne og problemstilling.

Om undervisningen på 1. semester

Varierende uger

Hver uge ser oftest forskellig ud på 1. semester på administrationsbacheloruddannelsen.

Skemalagte aktiviteter udgør kun en del af det uddannelsesarbejde, man har som studerende.

Mellem de skemalagte aktiviteter foregår der således fx individuel eller gruppevis litteraturlæsning og forberedelse til undervisningen, opgaveløsning, opgaveskrivning, projektarbejde samt meget andet.

Struktur

En arbejdsdag som studerende består af to moduler på ca. fire timer hver. Der undervises og arbejdes med forskellige faglige elementer formiddag og/eller eftermiddag, mens projekter, studieture mv. kan være heldagsaktiviteter.

Et eksempel på indholdet de første fire uger

For at kunne give dig en ide om, hvordan fagene varierer pr. uge, får du her eksempler på de første fire uger på 1. semester.

Husk, at skemaet sikkert ser anderledes ud, når du begynder på uddannelsen, så dette er blot til inspiration:

 • 1. uge: Velkomst, it-introduktion, faget 'Politik og samfund' samt selvstudier
 • 2. uge: Introduktion til biblioteket, faget 'Politik og samfund' samt selvstudier
 • 3. uge: Faget 'Politik og samfund', introprojekt og selvstudier
 • 4. uge: Introprojekt og selvstudie, fremlæggelse af introprojekt

Om introprojektet

I introprojektet arbejder du sammen med medstuderende i gruppe. Modulet hedder "Politik og samfund".

Eksempler på litteratur på 1. semester

Nedenstående titler er udvalgte eksempler på den litteratur, du som studerende kan møde på 1. semester på uddannelsen til administrationsbachelor.

Vigtigt at vide

Det er vigtigt at understrege, at listen IKKE er en litteraturliste, og du skal derfor ikke begynde at købe nogle af bøgerne.

Først når du er optaget og starter på administrationsbacheloruddannelsen, får du den endelige bogliste, der er gældende for netop dit hold.

Eksempler på bogtitler - faget kommunikation
 • "Præsentation og Formidling" af Mette Hald
 • "International markedskommunikation" af Finn Frandsen
 • "Skriv og bliv læst" af Ellen Bach Åndahl og Susanne Nombo Jacobsen
Eksempler på bogtitler - faget demokrati, politik og EU
 • "Politik og Forvaltning" af Jørgen Grønnegaard
 • "Det demokratiske system - Valg, Folketing, forvaltning og organisation" af Anne S. Binderkrantz
 • "Velfærdssamfundet - en grundbog" af Bent Greve
 • "117 spørgsmål og svar om EU" Folketinges EU-oplysning
Eksempler på bogtitler - faget evaluering og kvalitetssikring
 • "Service og kvalitet i den offentlige sektor" af Christine Kousholt og Henrik Breiner Kousholt
 • "Evalueringsmodeller" af Hanne Kathrine Krogstrup
Eksempler på bogtitler - faget jura / statsret
 • "Lærebog i offentlig og international ret" af Peter Højlund og Karin Buhmann

Faglig studievejleder

Bjørn Max Schaumann
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 51
bms@ucn.dk

Træffes efter aftale

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind