Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til administrationsbachelor.

Uddannelsen til administrationsbachelor tager 3,5 år og er fordelt på 7 semestre. Som udgangspunkt består hvert semester af 2 moduler. Hvert modul har en varighed på 10-12 uger.

Uddannelsens indhold

1. semester

Modul 0: Introduktion - Studiestartsprøve

Du lærer, hvordan man studerer på UCN. Du bliver derfor introduceret til forskellige IT-systemer, studieaktivitetsmodellen og undervisningsformen m.m. Modulet har en varighed på 14 dage. 

Modul 1: Politik og samfund

Modulet omhandler rammerne for den offentlige sektor samt velfærdssamfund og demokrati.

Modul 2: Administration i politisk styrede organisationer

Centrale temaer i modulet er opgaveløsning i den offentlige sektor samt politiske processer og økonomiske rammer.

2. semester

Modul 3: Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration

Centralt tema er det juridiske grundlag og den organisatoriske kontekst for opgaveløsningerne og sagsbehandlingen.

Modul 4: Offentlig økonomi og budgetlægning

Modulet omhandler de økonomiske grundlag i administrationsbachelorens opgaveløsning. 

3. semester

Modul 5: Metoder til opgaveløsning i offentlig administration 

Modulet omhandler redskaber og metoder til administrativ opgaveløsning og evaluering.

Modul 6: Styring og udvikling i den offentlige sektor

Centralt tema i modulet omhandler styring, udvikling og innovation, organisation, samarbejde, læring og inddragelse.

4. semester

Modul 7: Valgmodul

Du skal vælge ét af følgende moduler: 

  • 7A: Det tværprofessionelle samarbejde i den offentlige sektor
  • 7B: Økonomi, ressourcestyring og styring af forandringer

Modul 8: Valgmodul

Du skal vælge ét af følgende moduler: 

  • 8A: Uddannelses- og erhvervsvejledning
  • 8B: Skattesystemet, skatteret & sagsbehandling
5. semester

Modul 9: Valgmodul

Du skal vælge ét af følgende moduler: 

  • 9A: Organisations- og medarbejderudvikling
  • 9B: Organisering og udvikling af arbejdsmarkedet og beskæftigelsesområdet
  • 9C: Organisering og udvikling på skole, social og sundhedsområdet

Modul 10: Valgmodul

Du skal vælge ét af følgende moduler: 

  • 10A: Personalejura og personaleøkonomi
  • 10B: Rådgivning og vejledning på beskæftigelsesområdet
6. semester

Modul 11: Praktik

Centralt omhandler modulet arbejde i praksis og kobling mellem teori og praksis. Under hele modulet vil du være til stede på dit praktiksted, på nær 3-5 dage på modulet, hvor du skal møde op på UCN. 

7. semester

Modul 12: Viden og vidensformer i praksis

Opnå viden om metoder til at skabe viden om praksis samt dokumentation og udvikling af praksis.

Modul 13: Bachelorprojekt

Udarbejdelse af selvstændigt projektarbejde med anvendelse af videnskabelig metode.

Vælg den vej der interesserer dig

På 4. og 5. semester ligger valgmodulerne. Her kan du være med til at påvirke dit uddannelsesforløb ved at vælge valgmoduler inden for dit interessefelt. Valgmodulerne udbydes på tværs af landet, og du kan derfor tage moduler på andre uddannelsesinstitutioner.


Praktik

På uddannelsen til administrationsbachelor skal du på 6. semester i praktik i ca. 5 måneder. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen.

Find din egen praktikplads

Det er dit ansvar at finde en praktikplads, men der vil være hjælp at hente hos UCN, hvis det giver dig udfordringer. Eksempler på typiske praktikpladser er hos Statens administration, styrelserne organiseret under SKAT, i studievejledningen på ungdomsuddannelser, Hjørring kommune og Aalborg kommunes administration f.eks. i beskæftigelsesforvaltningen.

Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får mere information om Next Step efter studiestart. 


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor kandidater fra administrationsbachelor arbejder.

Mød erhvervslivet undervejs på studiet

Undervejs på studiet vil du opleve at komme på flere virksomhedsbesøg, men virksomhederne kommer også på besøg på UCN. Du kommer tæt på virkeligheden, når du har dine valgmoduler, hvor dine undervisere ofte er hentet ind fra erhvervslivet, så de kan undervise i de nyeste tendenser. Når du på dit sidste semester skriver dit bachelorprojekt, vil det ofte være i samarbejde med en virksomhed, hvor du arbejder med deres konkrete problemstilling.

Du får dermed mange muligheder for at opleve, hvad du kan forvente dig, når du er færdiguddannet.

Deltag i 24-timers camp

På modul 2 og 6 skal du deltage i solution camp. Det er en 24-timers camp, hvor du arbejder med en virksomheds konkrete problemstilling. Studieformer

På administrationsbachelor-uddannelsen foregår undervisningen på forskellige måder. Du vil både opleve klasseundervisning, opgaveløsning og kortere opgaveforløb.

Studiet stiller krav til dig

På uddannelsen vil du opleve, at der er forudsætningskrav. Det betyder, at du hver 4. uge skal løse en opgave, som du er forpligtet til at udføre. Det kan f.eks. være en skriftlig opgave, et mundtligt oplæg eller en quiz. Derudover vil der være fraværsregistrering på de første tre semestre.

UCN's læringstilgang

Hos UCN vil du møde mange forskellige læringsformer. Vi kombinerer teori med praksis og kalder det Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCNs læringstilgang.

Studiemiljø

Uddannelsen til administrationsbachelor er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Hobrovej.

Studiekalender 2019-2024

Hold dig opdateret med studiekalenderen for 2019 - 2024 (PDF) for alle business uddannelserne.


Udlandsophold

På uddannelsen til administrationsbachelor har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Tag til udlandet med administrationsbachelor-uddannelsen

Du kar mulighed for at tage et studieophold under valgmodulerne, som ligger på 4. og 5. semester. Du kan også tage din praktik i udlandet på dit 6. semester.

Internationale koordinatorer står klar

De studerende, der rejser ud, kommer hjem rigere på sociale, kulturelle og faglige oplevelser. Det har de glæde af i deres videre uddannelse og fremtidige karriere. På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar allerede fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud.

Er du blevet nysgerrig?

Læs mere om muligheden for studieophold i udlandet gennem UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Lene Faurholt Gravgaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 96
Lnf@ucn.dk