Hvad kræver uddannelsen af dig?

Få indblik i hvad det betyder at være studerende på uddannelsen til administrationsbachelor

At være studerende på administrationsbacheloruddannelsen

Den daglige undervisning ved administrationsbacheloruddannelsen er baseret på, at vi forventer fremmøde og aktiv deltagelse i hverdagen, da undervisningsformen på studiet er baseret på gruppe- og holdopgaver.

Som studerende på administrationsbacheloruddannelsen kan du forvente at blive inddraget såvel som udfordret. Det forventes, at du deltager aktivt i undervisningen, hvilket vi anser som et vigtigt led i at skabe et godt og sundt læringsmiljø. Dit fremmøde og din aktive deltagelse som studerende er samtidig en vigtig forudsætning for dine refleksioner over samspillet mellem teori og praksis i undervisningen.

Det er en fuldtidsbeskæftigelse at være studerende

Studieintensiteten ved uddannelsen er på årsbasis som i et fuldtidsjob, og arbejdsugen indeholder forskellige former for studieaktiviteter. Dvs. at du deltager i holdundervisning og vejledning, og du arbejder selvstændigt med litteraturen og i grupper med opgaver, forberedelse, projektarbejde, praksisundersøgelser, ligesom vi jævnligt arrangerer studiebesøg og møder med relevante personer fra praksisfeltet.

Studieaktiviteterne er som udgangspunkt placeret hverdage inden for tidsrummet 8.30 til 17.00, hvor du forventes at deltage. Der kan dog forekomme studieaktiviteter uden for dette tidsrum, for eksempel i forbindelse med internat eller studieture, der vil kunne gå hen over en nat eller en weekend. Udgangspunktet er, at høj studieintensitet er en forudsætning for læring.

For hvert modul i uddannelsen opstilles nogle forudsætninger, du som studerende skal leve op til for at kunne gå til eksamen. Det kan for eksempel være et skriftligt produkt, et mundtligt oplæg eller andre former for opgaver, som knytter an til studieaktiviteterne under modulet.

Du kan læse mere om både studieaktiviteter ved administrationsbacheloruddannelsen og UCN’s læringstilgang Refleksiv Praksislæring.

Studievejledning

Lene Faurholt Gravgaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 96
lnf@ucn.dk