Praktik

I praktikken får du en idé om, hvordan du kan bruge dine teorier i praksis samtidig med, du bliver rustet til erhvervslivet.

Efter valgmodulerne på administrationsbacheloruddannelsens 4. og 5. semester kommer du et halvt år i praktik på uddannelsens 6. semester.

Praktikken kan foregå i Danmark, men du kan også vælge at komme i praktik i udlandet.

Læs om praktikforløb

Læs eksempler på opgaver som studerende løser i praktikken:

Praktik i Rebild Kommune

Nanna Simonsen fortæller om sin praktik i Rebild Kommune

Jeg var i praktik i en udviklingsafdeling i Rebild kommune og min funktion var overordnet set at være projektmedarbejder.

I min praktik arbejdede jeg bl.a. med kortlægning af hjælpemiddelsområdet. Området går på tværs af de enkelte fagforvaltninger, og på baggrund af lange sagsbehandlingsforløb for borgerne var der et behov for at få set nærmere på arbejdsprocedurerne.

Jeg fik kortlagt området og løste opgaven ved at udarbejde et flowdiagram og case-eksempler. Flowdiagrammet gav overblik over lovgivning, hjælpemiddelstype, myndighedsansvarlig, økonomiansvarlig osv.

Dette materiale blev efterfølgende distribueret til alle berørte medarbejdere, fx ergoterapeuter og medarbejderne i visitationsafdelingen.

Under forløbet havde jeg bred kontakt til flere forskellige afdelinger og forvaltninger, hvilket også kendetegnede flere af de øvrige arbejdsopgaver, jeg sad med. Der blev udvist stor tilfredshed med min opgaveløsning.

Se Nannas flowdiagram.

Praktik i Jammerbugt Kommune

Nynne Rievers Wittorff fortæller om sin praktik i Jammerbugt Kommune

Jeg var i praktik i Jammerbugt Kommune. I min praktik arbejdede jeg bl.a. med strategi. Jeg deltog i udarbejdelsen af strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet i kommunen, hvor jeg deltog som observant, referent og deltager i processen.

Med repræsentanter fra flere forvaltninger og sektorer i processen, bestod en af opgaverne i at finde en fælles platform for strategiarbejdet. I arbejdet var jeg med til fagdage arrangeret af VISO-konsulenter fra Socialstyrelsen og deltog i den forbindelse bl.a. i faglige diskussioner omkring hvordan opgaven skulle angribes.

Min opgave bestod endvidere i at komme med faglige input, herunder i forhold til fastsættelse af målsætninger og operationalisering af disse, så målene blev målbare. Derudover skrev jeg også på strategiudspillet.

Praktik i Aalborg Kommune

Lin Mette Taudorf Bremerstent fortæller om sin praktik i Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

I min praktik i forvaltningens ledelsessekretariat arbejdede jeg bl.a. med målstyringsaftaler og målstyringsskemaer. Baggrunden for dette var et ønske om at forbedre det målstyringsskema som ledelsessekretariatets medarbejdere anvendte til den årligt tilbagevendende målstyringsaftale i forvaltningen. Mit arbejde bestod i at udvikle målstyringsværktøjet med fokus på at gøre det til et endnu mere brugbart og meningsfuldt værktøj for medarbejderne i sekretariatet. Arbejdet indebar konkret:

 • Indkaldelse til møde med udvalgte medarbejdere og teamleder for afklaring af behov og ønsker ift. værktøjet.
 • Udarbejdelse og fremlæggelse af forslag til nyt målstyringsskema
 • Tilretning efter feedback fra medarbejdere og leder
 • Udfærdigelse og fremlæggelse af endeligt forslag

Skemaet blev godkendt og taget i brug ved den efterfølgende målstyringsaftale i sekretariatet.

Klik her for at se målstyringsskemaet som Lin udarbejdede.

Praktik på Aalborg Universitet

Simone Andersen fortæller om sin praktik på Aalborg Universitet

I min praktik arbejdede jeg bl.a. med evaluering af studiepraktikken på AAU.

I min løsning af opgaven havde eleverne besvaret et spørgeskema, hvor jeg efterfølgende kiggede på deres besvarelser og analyserede data. Der blev blandt andet evalueret på, hvordan eleverne havde oplevet studiepraktikken, og om der eventuelt var noget som manglede. Derudover blev der også udvalgt nogle eksemplariske citater, hvor eleverne havde brugt egne ord til at fortælle, hvordan de havde oplevet studiepraktikken. Min vejleder syntes, at evalueringen var rigtig god, og den er efterfølgende indgået i arbejdet med at planlægge studiepraktikken for det kommende år.

Praktik hos SKAT

Ole Toftdahl Jacobsen fortæller om sin praktik hos SKAT Ejendomsvurdering, Aalborg

I min praktik arbejdede jeg bl.a. med ejendomsvurderinger. I forbindelse med etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse har vejdirektoratet foretaget en række ekspropriationer. For at kunne fastsætte en pris, har SKAT foretaget besigtigelser af de berørte ejendomme og konkret vurderet hver enkelt ejendom, for at fastsætte en aktuel handelspris som vejdirektoratet skulle betale ejerne. Mit arbejde i forbindelse med denne opgave bestod bl.a. i udarbejdelse af forskellige salgsanalyser af området og kontakt til ejerne af ejendommene med henblik på den egentlige besigtigelse af ejendommen, hvor man kan dokumentere ejendommens stand, fordele og ulemper, beliggenhed osv.

Opgaven var interessant fordi den rummede mange forskellige aspekter, herunder samarbejde mellem forskellige myndigheder, samarbejde med kolleger om endelig prisfastsættelse, direkte borgerkontakt, analysearbejde, relevans i forhold til tidligere projekter på uddannelsen samt opgavens betydning for de berørte borgere.

Du kan herunder finde eksempler på praktiksteder, hvor studerende fra administrationsbacheloruddannelsen har været et halvt år i praktik på deres 6. semester:

Eksempler på praktiksteder
 • Studievalg Nordjylland
 • Region Nordjylland, Koncern Økonomi
 • Region Nordjylland, Koncern HR
 • Deloitte Aalborg
 • Aalborg Kommune, Familie- og beskæftigelsesforvaltningen, Ledelsessekretariatet
 • Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital
 • Hjørring Kommune, Borgmesterkontoret
 • Hjørring Kommune, Sundheds- Ældre- og Handicapområdet
 • SKAT, Skattecenter Aalborg
 • FilmMaskinen, et film- og kulturprojekt tilknyttet og støttet af Frederikshavn Kommune
 • Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, Direktørens sekretariat
 • Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning, Økonomisk afdeling
 • Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, Ældreafdelingen
 • Jammerbugt Kommune, Økonomi & Personale
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning Aalborg

Studievejledning

Lene Faurholt Gravgaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 96
lnf@ucn.dk