Studiemiljø

Uddannelsen er tilrettelagt med varieret undervisning, hvilket udvikler din evne til at arbejde både selvstændigt og sammen med andre.

Du vil hurtigt lære dine studiekammerater at kende. På administrationsbacheloruddannelsen bliver du nemlig en del af en klasse af en overskuelig størrelse.

Varieret undervisning

Undervisningen vil blive tilrettelagt varieret. Dette sker bl.a. gennem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejder, tværfaglige cases, temaarbejder, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg.

De forskellige indlæringsformer vil ud over det faglige indhold også udvikle din evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre. 

Læs om Campus Hobrovej

Uddannelsen administrationsbachelor foregår på Campus Hobrovej, hvor de øvrige UCN business uddannelser også har til huse. Læs om alt fra parkering, studieadministration, boghandel, bibliotek, café med videre og bliv klogere på faciliteterne på Campus Hobrovej. 

Studiekalender 2016 - 2018

Hold dig opdateret med studiekalenderen for 2019 - 2024 (PDF) for alle business uddannelserne.