Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen administrationsbachelor.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

2. semester

Obligatorisk uddannelseselement: Metoder til opgaveløsning i offentlig administration

 • Eksamensform: Mundtlig individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 6,75
 • Antal studerende: 32
Efterårssemesteret 2015

3. semester

Modulprøve 6: Styring og udvikling i den offentlige sektor

 • Eksamensform: Individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 7,22
 • Antal studerende: 36

5. semester

Modulprøve 10: HR2

 • Eksamensform: Individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 7,6
 • Antal studerende: 18

Modulprøve 10: Beskæftigelse 2

 • Eksamensform: Individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 9,5
 • Antal studerende: 11

7. semester

Bacheloreksamen

 • Eksamensform: Individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 9,5
 • Antal studerende: 24
Forårssemesteret 2015

2. semester

Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration

 • Eksamensform: Gruppeprojekt - individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 7,2
 • Antal studerende: 39

Metoder til opgaveløsning i offentlig administration

 • Eksamensform: Gruppeprojekt - individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 6,3
 • Antal studerende: 37

4. semester

Tværprofessionelt modul

 • Eksamensform: Gruppeprojekt - individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 7,5
 • Antal studerende: 35

Økonomisk modul 8

 • Eksamensform: Individuel skriftlig prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 8,0
 • Antal studerende: 8

Vejledning modul 8

 • Eksamensform: Gruppeprojekt - individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 8,75
 • Antal studerende: 24

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Studievejledning

Lene Faurholt Gravgaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 96
lnf@ucn.dk