Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen administrationsbachelor.

Efterårssemesteret 2016

tredje semester

Fag
Modulprøve 6: Styring og udvikling i den offentlige sektor

Eksamensform
Skriftlig

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
4,6

Antal studerende
35

femte semester

Fag
Modulprøve 9: HR1

Eksamensform
Skriftlig og mundtlig

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,3

Antal studerende
12 
Fag 
Modulprøve 9: Beskæftigelse 1

Eksamensform
Skriftlig og mundtlig

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,1

Antal studerende
9
Fag
Modulprøve 9: Velfærd 2

Eksamensform
Skriftlig og mundtlig

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,9

Antal studerende
11
Fag
Modulprøve 10: Beskæftigelse 2

Eksamensform
Skriftlig og mundtlig

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,5

Antal studerende
17

syvende semester 

Fag
Bacheloreksamen

Eksamensform
Skriftlig og mundtlig

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,3

Antal studernede
22
Forårssemesteret 2016

andet semester

Fag
Obligatorisk uddannelseselement: Metoder til opgaveløsning i offentlig administration

Eksamensform
Mundtlig individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,75

Antal studerende
32
Efterårssemesteret 2015

Tredje semester

Fag
Modulprøve 6: Styring og udvikling i den offentlige sektor

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,22

Antal studerende
36

femte semester 

Fag
Modulprøve 10: HR2

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,6

Antal studerende
18
Fag
Modulprøve 10: Beskæftigelse 2

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,5

Antal studerende
11

syvende semester 

Fag
Bacheloreksamen

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,5

Antal studerende
24
Forårssemesteret 2015

andet semester

Fag
Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration

Eksamensform
Gruppeprojekt - individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,2

Antal studerende
39
Fag
Metoder til opgaveløsning i offentlig administration

Eksamensform
Gruppeprojekt - individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,3

Antal studerende
37

Fjerde semester 

Fag
Tværprofessionelt modul

Eksamensform
Gruppeprojekt - individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,5

Antal studerende
35
Fag
Økonomisk modul 8

Eksamensform
Individuel skriftlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,0

Antal studerende
8
Fag
Vejledning modul 8

Eksamensform
Gruppeprojekt - individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,75

Antal studerende
24
Efterårssemesteret 2014

første semester

Fag
Modulprøve 1: Politik og samfund

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,7

Antal studerende
48
Fag
Modulprøve 2: Administration i politisk styrede organisationer

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,75

Antal studerende
40

Tredje semester

Fag
Modulprøve 5: Budget og økonomistyring

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
4,0

Antal studerende
35
Fag
Modulprøve 6: Styring og udvikling i den offentlige sektor

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,2

Antal studerende
35

Femte semester

Fag
Studieretning

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,3

Antal studerende
26

syvende semester

Fag
Bachelor

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,0

Antal studerende
Forårssemesteret 2014

andet semester

Fag
Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration

Eksamensform
Gruppeprojekt - individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,25

Antal studerende
36
Fag
Metoder til opgaveløsning i offentlig administration

Eksamensform
Gruppeprojekt - individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,8

Antal studerende
34

fjerde semester

Fag 
Økonomi

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
4,6

Antal studerende
28
Fag
Tværfagligt projekt

Eksamensform
Gruppeprojekt - individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,7

Antal studerende
28
Efterårssemesteret 2013

første semester

Fag
Modulprøve 1: Politik og samfund

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,43

Antal studerende
46
Fag
Modulprøve 2: Administration i politisk styrede organisationer

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,78

Antal studerende
40

Tredje semester

Fag
Skriftlig eksamen i jura

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,28

Antal studerende
29
Fag
Ugeopgave

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,5

Antal studerende
26

Femte semester

Fag
Studieretning

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
11,0

Antal studerende
7

Syvende semester 

Fag
Bachelor

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,73

Antal studerende
11
Forårssemesteret 2013

andet semester

Fag
Tværfagligt projekt

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,0

Antal studerende
29
Fag
Samfundsøkonomi

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
3,9

Antal studerende 
29

Fjerde semester

Fag
Økonomi

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
4,6

Antal studerende

Faglig studievejleder

Lene Faurholt Gravgaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 96
lnf@ucn.dk

Træffes efter aftale

Bjørn Max Schaumann
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 51
bms@ucn.dk

Træffes efter aftale

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind