Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen administrationsbachelor.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

andet semester

Fag
Obligatorisk uddannelseselement: Metoder til opgaveløsning i offentlig administration

Eksamensform
Mundtlig individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,75

Antal studerende
32
Efterårssemesteret 2015

Tredje semester

Fag
Modulprøve 6: Styring og udvikling i den offentlige sektor

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,22

Antal studerende
36

femte semester 

Fag
Modulprøve 10: HR2

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,6

Antal studerende
18
Fag
Modulprøve 10: Beskæftigelse 2

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,5

Antal studerende
11

syvende semester 

Fag
Bacheloreksamen

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,5

Antal studerende
24
Forårssemesteret 2015

andet semester

Fag
Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration

Eksamensform
Gruppeprojekt - individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,2

Antal studerende
39
Fag
Metoder til opgaveløsning i offentlig administration

Eksamensform
Gruppeprojekt - individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,3

Antal studerende
37

Fjerde semester 

Fag
Tværprofessionelt modul

Eksamensform
Gruppeprojekt - individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,5

Antal studerende
35
Fag
Økonomisk modul 8

Eksamensform
Individuel skriftlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,0

Antal studerende
8
Fag
Vejledning modul 8

Eksamensform
Gruppeprojekt - individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,75

Antal studerende
24
Efterårssemesteret 2014

første semester

Fag
Modulprøve 1: Politik og samfund

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,7

Antal studerende
48
Fag
Modulprøve 2: Administration i politisk styrede organisationer

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,75

Antal studerende
40

Tredje semester

Fag
Modulprøve 5: Budget og økonomistyring

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
4,0

Antal studerende
35
Fag
Modulprøve 6: Styring og udvikling i den offentlige sektor

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,2

Antal studerende
35

Femte semester

Fag
Studieretning

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,3

Antal studerende
26

syvende semester

Fag
Bachelor

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,0

Antal studerende
Forårssemesteret 2014

andet semester

Fag
Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration

Eksamensform
Gruppeprojekt - individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,25

Antal studerende
36
Fag
Metoder til opgaveløsning i offentlig administration

Eksamensform
Gruppeprojekt - individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,8

Antal studerende
34

fjerde semester

Fag 
Økonomi

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
4,6

Antal studerende
28
Fag
Tværfagligt projekt

Eksamensform
Gruppeprojekt - individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,7

Antal studerende
28

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Faglige studievejledere

Lene Faurholt Gravgaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 96
lnf@ucn.dk
Bjørn Max Schaumann
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 51
bms@ucn.dk

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.