Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen administrationsbachelor.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

2. semester

Obligatorisk uddannelseselement: Metoder til opgaveløsning i offentlig administration

 • Eksamensform: Mundtlig individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 6,75
 • Antal studerende: 32
Efterårssemesteret 2015

3. semester

Modulprøve 6: Styring og udvikling i den offentlige sektor

 • Eksamensform: Individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 7,22
 • Antal studerende: 36

5. semester

Modulprøve 10: HR2

 • Eksamensform: Individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 7,6
 • Antal studerende: 18

Modulprøve 10: Beskæftigelse 2

 • Eksamensform: Individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 9,5
 • Antal studerende: 11

7. semester

Bacheloreksamen

 • Eksamensform: Individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 9,5
 • Antal studerende: 24
Forårssemesteret 2015

2. semester

Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration

 • Eksamensform: Gruppeprojekt - individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 7,2
 • Antal studerende: 39

Metoder til opgaveløsning i offentlig administration

 • Eksamensform: Gruppeprojekt - individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 6,3
 • Antal studerende: 37

4. semester

Tværprofessionelt modul

 • Eksamensform: Gruppeprojekt - individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 7,5
 • Antal studerende: 35

Økonomisk modul 8

 • Eksamensform: Individuel skriftlig prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 8,0
 • Antal studerende: 8

Vejledning modul 8

 • Eksamensform: Gruppeprojekt - individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 8,75
 • Antal studerende: 24
Efterårssemesteret 2014

1. semester

Modulprøve 1: Politik og samfund

 • Eksamensform: Individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 5,7
 • Antal studerende: 48

Modulprøve 2: Administration i politisk styrede organisationer

 • Eksamensform: Individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 6,75
 • Antal studerende: 40

3. semester

Modulprøve 5: Budget og økonomistyring

 • Eksamensform: Individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 4,0
 • Antal studerende: 35

Modulprøve 6: Styring og udvikling i den offentlige sektor

 • Eksamensform: Individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 7,2
 • Antal studerende: 35

5. semester

Studieretning

 • Eksamensform: Individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 8,3
 • Antal studerende: 26

7. semester

Bachelor

 • Eksamensform: Individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 7,0
 • Antal studerende: 5
Forårssemesteret 2014

2. semester

Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration

 • Eksamensform: Gruppeprojekt - individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 7,25
 • Antal studerende: 36

Metoder til opgaveløsning i offentlig administration

 • Eksamensform: Gruppeprojekt - individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 6,8
 • Antal studerende: 34

4. semester

Økonomi

 • Eksamensform: Individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 4,6
 • Antal studerende: 28

Tværfagligt projekt

 • Eksamensform: Gruppeprojekt - individuel prøve
 • Vurdering: 7-trinsskala
 • Gennemsnit: 6,7
 • Antal studerende: 28

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Faglige studievejledere

Lene Faurholt Gravgaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 96
lnf@ucn.dk
Bjørn Max Schaumann
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 51
bms@ucn.dk