Uddannelsesmoduler

De aktuelle uddannelsesmoduler på uddannelsen administrationsbachelor indeholder hvert sit tema og rummer 9 obligatoriske moduler og 4 valgmoduler.

Tretten moduler fordelt på syv semestre, hvoraf ni er obligatoriske og fire er valgmoduler.

1. semester

Modul 1 - Politik og samfund

Modulet omhandler rammerne for den offentlige sektor samt velfærdssamfund og demokrati.

Modul 2: Administration i politisk styrede organisationer

Centrale temaer i modulet er opgaveløsning i den offentlige sektor samt politiske processer og økonomiske rammer.

2. semester

Modul 3: Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration

Centralt tema er det juridiske grundlag og den organisatoriske kontekst for opgaveløsningerne.

Modul 4: Metoder til opgaveløsning i offentlig administration

Omhandler evalueringer, kvalitetsarbejde, projekt- og processtyring samt videnskabelig metode.

3. semester

Modul 5: Budget, regnskab og økonomistyring

Om håndtering af de offentlige ressourcer, makroøkonomi, budget, regnskab og styring.

Modul 6: Styring og udvikling i den offentlige sektor

Centralt tema i modulet omhandler styring, udvikling og innovation, organisation, samarbejde, læring og inddragelse.

4. semester

Modul 7: Valgmodul

  • 7A: Det tværprofessionelle samarbejde i den offentlige sektor
  • 7B: Økonomi, ressourcestyring og styring af forandringer

Modul 8: Valgmodul

  • 8A: Uddannelses- og erhvervsvejledning
  • 8B: Skattesystemet, skatteret & sagsbehandling
5. semester

Modul 9: Valgmodul

  • 9A: Organisations- og medarbejderudvikling
  • 9B: Organisering og udvikling af arbejdsmarkedet og beskæftigelsesområdet
  • 9C: Organisering og udvikling på skole, social og sundhedsområdet

Modul 10: Valgmodul

  • 10A: Personalejura og personaleøkonomi
  • 10B: Rådgivning og vejledning på beskæftigelsesområdet
6. semester

Modul 11: Praktik

Centralt omhandler modulet arbejde i praksis og kobling mellem teori og praksis.

7. semester

Modul 12: Viden og vidensformer i praksis

Opnå viden om metoder til at skabe viden om praksis samt dokumentation og udvikling af praksis.

Modul 13: Bachelorprojekt

Udarbejdelse af selvstændigt projektarbejde med anvendelse af videnskabelig metode.

Faglige studievejledere

Lene Faurholt Gravgaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 96
lnf@ucn.dk
Bjørn Max Schaumann
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 51
bms@ucn.dk