Uddannelsesmoduler

De aktuelle uddannelsesmoduler på uddannelsen administrationsbachelor indeholder hvert sit tema og rummer 9 obligatoriske moduler og 4 valgmoduler.
 

Modul 1 - Politik og samfund (1. semester)

Modulet omhandler rammerne for den offentlige sektor samt velfærdssamfund og demokrati.

Modul 2: Administration i politisk styrede organisationer (1. semester)

Centrale temaer i modulet er opgaveløsning i den offentlige sektor samt politiske processer og økonomiske rammer.

Modul 3: Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration (2. semester)

Centralt tema er det juridiske grundlag og den organisatoriske kontekst for opgaveløsningerne.

Modul 4: Metoder til opgaveløsning i offentlig administration (2. semester)

Omhandler evalueringer, kvalitetsarbejde, projekt- og processtyring samt videnskabelig metode.

Modul 5: Budget, regnskab og økonomistyring (3. semester)

Om håndtering af de offentlige ressourcer, makroøkonomi, budget, regnskab og styring.

Modul 6: Styring og udvikling i den offentlige sektor (3. semester)

Centralt tema i modulet omhandler styring, udvikling og innovation, organisation, samarbejde, læring og inddragelse.

Modul 7: Valgmodul (4. semester)

  • 7A: Det tværprofessionelle samarbejde i den offentlige sektor
  • 7B: Praksisudvikling af den offentlige sektor

Modul 8: Valgmodul (4. semester)

  • 8A: Uddannelses- og erhvervsvejledning
  • 8B: Økonomi, ressourcestyring og styring af forandringer
  • 8C: Public Administration in a global perspective (Delmodulet Business English, 5 ECTS)

Modul 9: Valgmodul (5. semester)

  • 9A: Organisations- og medarbejderudvikling
  • 9B: Organisering og udvikling af arbejdsmarkedet og beskæftigelsesområdet
  • 9C: Organisering og udvikling på skole, social og sundhedsområdet

Modul 10: Valgmodul (5. semester)

  • 10A: Personalejura og personaleøkonomi
  • 10B: Rådgivning og vejledning på beskæftigelsesområdet

Modul 11: Praktik (6. semester)

Centralt omhandler modulet arbejde i praksis og kobling mellem teori og praksis.

Modul 12: Viden og vidensformer i praksis (7. semester)

Opnå viden om metoder til at skabe viden om praksis samt dokumentation og udvikling af praksis.

Modul 13: Bachelorprojekt (7. semester)

Udarbejdelse af selvstændigt projektarbejde med anvendelse af videnskabelig metode.

Uddannelsens valgmoduler for 2017

Valgmodulerne 2017 er de valgmoduler, som studerende der allerede går på uddannelsen skal gennemføre i 2017 på deres 4. og 5. semester. Valgmodulerne kan ændre sig fra år til år i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet inden for administration og forvaltning. Som studerende vælger man sine valgmoduler i begyndelsen af 3. semester.

Oversigten er for de moduler, som er udbudt for 2017. Oprettelse af valgmoduler afhænger af den konkrete interesse for de enkelte valgmoduler.

Valgfri uddannelseselementer

Faglige studievejledere

Lene Faurholt Gravgaard
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 12 96
lnf@ucn.dk
Bjørn Max Schaumann
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 51
bms@ucn.dk

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.