Job og karriere

Som automationsteknolog har du en række muligheder på arbejdsmarkedet.

Med titlen automationsteknolog AK er du godt rustet til at træde ud i erhvervslivet. Du kan eksempelvis kan søge arbejde i offentlige forsyningsvirksomheder og industrivirksomheder, der producerer vindmøller, pumper eller svejserobotter.

Automationsteknologen står i spidsen for den praktiske installation – opstilling, indkøring, optimering og drift af automatiske anlæg i produktionstekniske miljøer.

Desuden vil service og drift også kunne indgå som dele af jobfunktionerne. Dette enten som direkte ansat i produktionsvirksomheden eller hos leverandøren/underleverandører af sådanne anlæg. Du kan eksempelvis arbejde som:

  •     Projektleder
  •     Stærkstrømstekniker
  •     Udviklingsingeniør
  •     SRO tekniker
  •     Styrings-regulerings- og overvågningstekniker
  •     Servicetekniker
  •     PLC programmør
  •     SCADA programmør

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.