Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til automationsteknolog.

Uddannelsen til automationsteknolog tager 2 år og er fordelt på 4 semestre.

Uddannelsens indhold

1. semester - "Maskinen"

Temaet for 1. semester er "Maskinen". Her får du grundlæggende viden og grundlæggende færdigheder for at kunne anvende styring og regulering. Du lærer om grundlæggende programmering af enkeltstående maskiner og herunder grundlæggende PLC- og HMI-programmering, færdigheder indenfor sikkerhedssystemer for maskiner og robotter og færdigheder i projektledelse for at kunne planlægge den bedst mulige projektafvikling.

Fag:

 • PLC- og HMI-programmering 1 (10 ECTS)
 • Matematik og fysik (5 ECTS)
 • El-teknik (5 ECTS)
 • Maskin- og robotsikkerhed (5 ECTS)
 • Projektledelse (5 ECTS)
2. semester - "Cellen"

Temaet for 2. semester er "Cellen". Vi bygger videre på den viden, de færdigheder og kompetencer, der hører under fagelementet Maskinen, og øger kompleksitetsgraden, således at du kan programmere større, komplekse enheder. Du lærer herved om strukturering af større programmer, ligesom du lærer om grundlæggende regulering samt robot-konfigurering og -programmering

Fag:

 • PLC-og HMI-programmering 2 (5 ECTS)
 • Struktureret programmering (5 ECTS)
 • Procesregulering (5 ECTS)
 • PLC-systemer (5 ECTS)
 • Teknologi- og Projektudvikling (5 ECTS)
 • Robotprogrammering og -konfigurering (5 ECTS)
3. semester - "Systemet"

Temaet for 3. semester er "Systemet". Du lærer om programmering, kommunikation, dataudveksling og dataopsamling på systemer, som er sammensat af forskellige controllere, robotter og reguleringsenheder. Endvidere supplere Teknisk Innovation med en række værktøjer, som giver dig indblik i innovative processor, der kan stimulere innovationen i automationsbranchen.

Fag:

 • Systemdesign af automatiske proces- og produktionslinjer (5 ECTS)
 • Regulering (5 ECTS)
 • El-teknik 2 (2 ECTS)
 • Teknisk Innovation (3 ECTS)
 • Industrielle robotsystemer (5 ECTS)
 • Forretningsforståelse (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)
4. semester - Praktik og afgangsprojekt

På 4. semester skal du i praktik og udarbejde afgangsprojekt.

 • Praktik (15 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Fire fagområder går igen på tværs af fag og semestre

På uddannelsen arbejder fag og semestre sammen. Det betyder, at du henover de tre første semestre vil have fag og projekter på tværs af fire gennemgående fagområder:

 • Styringsteknologi
 • Reguleringsteknologi
 • Robotteknologi
 • Forretningsforståelse og projektledelse

Denne opbygning er med til at skabe sammenhæng og give dig en bred forståelse.


Praktik

På uddannelsen til automationsteknolog skal du på 4. semester i praktik i ca. 3 måneder. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen.

Her bliver uddannelse til virkelighed

Praktikken foregår typisk i små og mellemstore virksomheder indenfor produktion. Mange mener, at praktikken er et af de allerbedste elementer i uddannelsen. Her får du testet dit drive og seriøsitet omkring faget.

Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor automationsteknologer arbejder.

Industrien kommer helt tæt på

Som studerende på automationsteknolog vil du opleve, at industrien og relevante teknologier er en stor del af uddannelsen. Der arrangeres virksomhedsbesøg et par gange i løbet af hvert semester. Det kan for eksempel være  hos innovative produktionsvirksomheder eller rene automationsvirksomheder.

Aktuel teknologi i undervisningen

På UCN har vi et rigtigt tæt samarbejde med de førende virksomheder indenfor automation - det er virksomheder som Rockwell automation, Siemens, Schneider Electrics, Omron og Secomea. Samarbejdet gør, at du får en meget konkret indsigt i de aktuelle teknologier og nyeste viden indenfor området.

Internationale samarbejdspartnere

Udover virksomheder samarbejdes der også med andre undervisningsinstitutioner i hele verden - bl.a Höchskolen West i Sverige og PUC Rio i Brasilien.

MatchMaking hjælper dig på vej til praktik og job

To gange årligt kan du møde mange virksomheder face-to-face på Campus Sofiendalsvej til en stor, fælles virksomhedsmesse kaldet MatchMaking. Her kan du blive klogere på praktik, job og samarbejdsmuligheder. Messen kombineres med foredrag og andre tiltag, der skal gøre det nemmere for virksomheder og studerende at finde hinanden.

Matchmaking messe på Campus Sofiendalsvej er et årligt tilbagevendende arrangement.


Studieformer

På automationsteknolog foregår undervisningen på forskellige måder. Du vil komme igennem holdundervisning, gruppearbejde, selvstudie, projektarbejde og besøg af gæsteundervisere og virksomheder.

Afvekslende hverdag med struktur

Du vil opleve, at hverdagen på studiet veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Om formiddagen får du typisk ny viden indenfor faget via oplæg og præsentationer. Efterfølgende arbejder du med den nye viden via praktiske øvelser og opsætning af konkret udstyr.

Du skal arbejde selvstændigt, men hjælpen er tæt på

Udover den planlagte undervisning forventes du at arbejde selvstændigt med projekter og opgaver. Du skal selv opsøge viden og litteratur om de emner, du arbejder med. Hjælpen er dog aldrig langt væk. Du kommer for eksempel til at møde dine undervisere i laboratoriet, hvor de også selv laver øvelser. Derudover er dine undervisere altid nemme at få fat i.

Fokus på din faglige udvikling

Hvert semester får du lejlighed til at tale med en vejleder om målsætningen for dit studie. Vi kalder det studieudviklingssamtaler. Samtalen kan handle om, hvad du gerne vil med uddannelsen, om at finde praktikplads, målet med praktikken og dine mål efter studiet. Formålet er at støtte dig i din udvikling og hjælpe dig med at sætte mål.

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Refleksiv Praksislæring på automationsteknolog

Se filmen og hør hvordan du kommer til at arbejde med både teori og praksis på energi- og miljøuddannelserne, og hvordan det supplerer hinanden.


Oplev campus

Uddannelsen til automationsteknolog er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Sofiendalsvej.


Udlandsophold

På uddannelsen til automationsteknolog har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Tag til Rio de Janeiro og få en oplevelse

I de seneste år har uddannelsen tilbudt de studerende et 14 dages ophold i Brasilien på universitetet PUC Rio i Rio de Janeiro. De studerende står selv for planlægning og finansiering af turen. Udgiften ligger på cirka 5000 kr tur/retur. Der er tale om en faglig tur med plads til at opleve det lokale miljø. Opholdet er valgfrit, og til de som ikke rejser med, vil der blive tilbudt et valgfag.

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Mikkel Graugaard Antonsen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 17 95
miga@ucn.dk
Pernille Nøhr Verwohlt
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 13 91
peve@ucn.dk