Uddannelsens indhold

Automationsteknologuddannelsen er opdelt i 4 faglige delelementer fordelt på 2 år og er et fuldtidsstudium. 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er opdelt i fire faglige delelementer:

Obligatorisk del

Den obligatoriske del indeholder både en studieretningsdel og en fællesdel. Studieretningsdelen indeholder fag inden for:

 • Teknisk systemdesign
 • Styrings- og reguleringsteknologi
 • Konfiguration og programmering
 • Kommunikationsteknologi og projektudvikling

Fællesdelen indeholder fag inden for:

 • Design og opbygning af automatisk enhed
 • Integration af automatiske enheder
 • Systemdesign af automatiske proces- og produktionslinjer
 • Virksomhedsrelaterede elementer

Tilvalgsdel 

Tilvalgsdelen kan bl.a. indeholde fag som:

 • Databaser
 • Robotteknologi
 • Optimering
 • Højniveauprogrammering
 • Vidensteknologi
 • Trådløse teknologier

Tre måneders praktikforløb

Praktikforløbet foregår i en virksomhed, hvor du har rig mulighed for at bringe din opnåede viden i spil og sætte den overfor en praksisnær problemstilling og løsning.

Afgangsprojekt

Afgangsprojektet er det afsluttende projekt på uddannelsen til automationsteknolog.

Undervisningsformer

Selve undervisningen foregår på baggrund af en vekslen mellem almindelig undervisning, projektarbejde og selvstændig opgaveløsning.

Sprog på uddannelsen

Du har mulighed for at læse automationsteknologuddannelsen på engelsk på et internationalt hold på UCN. Dermed kan du vælge at tage din uddannelse med en international profil. Find flere informationer herom under Automation Engineering.

Vigtigt! Du skal være opmærksom på, at vi forbeholder os retten til at oprette et samlæst internationalt hold, såfremt et udelukkende dansk hold ikke kan oprettes.

Læs mere

Du kan læse mere om automationsteknologiuddannelsen i studieordningen.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.