Uddannelsens indhold

Automationsteknologuddannelsen er opdelt i 4 faglige delelementer fordelt på 2 år og er et fuldtidsstudium. 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er opdelt i fire faglige delelementer:

Obligatorisk del

Den obligatoriske del indeholder både en studieretningsdel og en fællesdel. Studieretningsdelen indeholder fag inden for:

 • Teknisk systemdesign
 • Styrings- og reguleringsteknologi
 • Konfiguration og programmering
 • Kommunikationsteknologi og projektudvikling

Fællesdelen indeholder fag inden for:

 • Design og opbygning af automatisk enhed
 • Integration af automatiske enheder
 • Systemdesign af automatiske proces- og produktionslinjer
 • Virksomhedsrelaterede elementer

Tilvalgsdel 

Tilvalgsdelen kan bl.a. indeholde fag som:

 • Databaser
 • Robotteknologi
 • Optimering
 • Højniveauprogrammering
 • Vidensteknologi
 • Trådløse teknologier

Tre måneders praktikforløb

Praktikforløbet foregår i en virksomhed, hvor du har rig mulighed for at bringe din opnåede viden i spil og sætte den overfor en praksisnær problemstilling og løsning.

Afgangsprojekt

Afgangsprojektet er det afsluttende projekt på uddannelsen til automationsteknolog.

Undervisningsformer

Selve undervisningen foregår på baggrund af en vekslen mellem almindelig undervisning, projektarbejde og selvstændig opgaveløsning.

Sprog på uddannelsen

Du har mulighed for at læse automationsteknologuddannelsen på engelsk på et internationalt hold på UCN. Dermed kan du vælge at tage din uddannelse med en international profil. Find flere informationer herom under Automation Engineering.

Vigtigt! Du skal være opmærksom på, at vi forbeholder os retten til at oprette et samlæst internationalt hold, såfremt et udelukkende dansk hold ikke kan oprettes.

Eksempler på litteratur på 1. semester

Nedenstående titler er udvalgte eksempler på den litteratur, du som studerende kan møde på 1. semester på uddannelsen til automationsteknolog.

Vigtigt at vide

Det er vigtigt at understrege, at listen IKKE er en litteraturliste, og du skal derfor ikke begynde at købe nogle af bøgerne.

Først når du er optaget og starter på automationsteknologuddannelsen, får du den endelige bogliste, der er gældende for netop dit hold.

Bogtitler
 • Safety of machinery - Electrical equipment of machines Part 1: General Requirements. Danish standard.
 • Project Management - a complete guide. Bonn Tonnquist & Jens Hørluck.
 • Exploring Innovation. David Smith, McGraw-Hill Education.
 • Unity Pro documentation. Schneider Electric.
 • Process Automation Handbook: A Guide to Theory and Practice. Jonathan Love.
 • Programmable Logic Controllers. W. Bolton.

Læs mere

Du kan læse mere om automationsteknologiuddannelsen i studieordningen.

Uddannelsens kontaktperson

Maj-Britt Trolle Ståhl
Uddannelsens kontaktperson

Tlf.: 72 69 14 93
mat@ucn.dk

Træffes tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9.00 - 13.00

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind