Studieaktiviteter

Se studieaktiviteter og krav til arbejdsindsats på automationsteknologuddannelsen.

Studieaktivitetsmodellen

Blandt professionshøjskolerne bruges en fælles studieaktivitetsmodel. Modellens fire kategorier viser den helhed i aktiviteter, der er i en professions- eller erhvervsrettet uddannelse. Dette gælder både for det enkelte modul/semester og for hele uddannelsesforløbet.

Der er 3 formål med studieaktivitetsmodellen:

  1. Modellen skal bruges til at synliggøre, at de samlede studieaktiviteter reelt udgør en fuldtidsuddannelse.
  2. Modellen synliggør, at en professions- og erhvervsrettet uddannelse omfatter forskellige typer af studieaktiviteter.
  3. Modellen danner grundlag for kommunikation og forventningsafstemning mellem studerende og undervisere i forhold til studieintensitet og i forhold til roller og ansvar i de forskellige typer af studieaktiviteter.

Læs mere om studieaktivitetsmodellen

Modellen bruges af alle professionshøjskolerne, så du kan sammenligne uddannelsen på tværs af landet. Se vejledning til studieaktivitetsmodel til studerende (PDF).

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Poul Dahlgaard Nannerup
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 15 37
podn@ucn.dk