Studieordning og officielle dokumenter

Her kan du læse uddannelsens studieordning og officielle dokumenter

Nedenfor finder du studieordningen for uddannelsen til automationsteknolog samt oversigt over karaktergennemsnit for  de seneste tre år. Derudover kan du se studieaktivitetsmodellen som viser, hvilke typer af aktiviteter der foregår på uddannelsen og hvordan de er fordelt på studietiden.


Studieordning

Her finder du den aktuelle studieordning, som gælder for nye ansøgere. Du finder også tidligere studieordninger, hvis du er nuværende eller tidligere studerende.

Aktuel studieordning

Tidligere studieordning(er)

Eksamensreglement

Her finder du det nyeste eksamensreglement.


Karakteropgørelser

Her kan du hente karakteropgørelser for uddannelsen og øvrige uddannelser indenfor området.

Forårssemesteret 2016

Andet semester

Fag
1.årsprøve

Eksamensform
Mundtlig individuel eller gruppeeksamen baseret på et skriftligt projekt

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,8

Antal studerende
11

Fjerde semester

Fag
Afslutningsprojekt

Eksamensform
Mundtlig individuel eller gruppeeksamen baseret på et skriftligt projekt

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9

Antal studerende
4
Efterårssemesteret 2015

Tredje semester

Fag
Projekt 3A

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,00

Antal studerende
5
Fag
Projekt 3B

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,5

Antal studerende
4
Fag
Valgfag 3.1

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,00

Antal studerende
5
Fag
Valgfag 3.2

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,2

Antal studerende
5
Fag
Valgfag 3.3

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
10,00

Antal studerende
5
Forårssemesteret 2015

Andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,00

Antal studerende
4
Fag
Valgfag 2.1

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,5

Antal studerende
4
Fag
Valgfag 2.2

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
3,25

Antal studerende
4

Fjerde semester

Fag
Virksomhedspraktik

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
Godkendt / Ikke godkendt

Godkendt
100%

Antal studerende
9
Fag
Afslutningsprojekt

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,0

Antal studerende
9

Studieaktivitetsmodel

Studieaktivitetsmodellen viser, hvilke aktiviteter der foregår på uddannelsen. Du kan f.eks. se, hvor mange timer du skal regne med at bruge på forelæsninger, studiebesøg, selvstændig opgaveløsning mv. på de enkelte semestre. Se fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på uddannelsen til automationsteknolog.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.