Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen automationsteknolog.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

Andet semester

Fag
1.årsprøve

Eksamensform
Mundtlig individuel eller gruppeeksamen baseret på et skriftligt projekt

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,8

Antal studerende
11

Fjerde semester

Fag
Afslutningsprojekt

Eksamensform
Mundtlig individuel eller gruppeeksamen baseret på et skriftligt projekt

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9

Antal studerende
4
Efterårssemesteret 2015

Tredje semester

Fag
Projekt 3A

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,00

Antal studerende
5
Fag
Projekt 3B

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,5

Antal studerende
4
Fag
Valgfag 3.1

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,00

Antal studerende
5
Fag
Valgfag 3.2

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,2

Antal studerende
5
Fag
Valgfag 3.3

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
10,00

Antal studerende
5
Forårssemesteret 2015

Andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,00

Antal studerende
4
Fag
Valgfag 2.1

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,5

Antal studerende
4
Fag
Valgfag 2.2

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
3,25

Antal studerende
4

Fjerde semester

Fag
Virksomhedspraktik

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
Godkendt / Ikke godkendt

Godkendt
100%

Antal studerende
9
Fag
Afslutningsprojekt

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,0

Antal studerende
9

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.