Uddannelsesmoduler 

Modulernes placering giver dig den grundlæggende viden, færdigheder og kompetence inden for uddannelsens discipliner, hvilket sikrer den nødvendige tværfaglighed i automationsmæssige sammenhænge.

Oversigt pr. studieår

1. studieår

 • Virksomhedsrelaterede elementer (5 ECTS)
 • Design og opbygning af automatisk enhed (25 ECTS)
 • Virksomhedsrelaterede elementer (5 ECTS)
 • Integrere automatiske enheder (15 ECTS)
 • Valgfri uddannelseselement (10 ECTS)

2. studieår

 • Virksomhedsrelaterede elementer (5 ECTS)
 • Systemdesign af automatiske proces- og produktionslinjer (10 ECTS)
 • Valgfri uddannelseselement (15 ECTS)
 • Praktik (15 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS) 

Obligatoriske uddannelseselementer

 • Teknologiske værktøjer, 1. studieår - 15 ECTS
 • Styrings- og reguleringsteknologi, 1. og 2. studieår - 10 ECTS
 • Konfiguration og programmering, 1. og 2. studieår - 10 ECTS
 • Netværksteknologi, 1. og 2. studieår - 10 ECTS
 • Projektudvikling, 1. studieår - 5 ECTS
 • Innovation, 1. og 2. studieår - 5 ECTS
 • Forretningsforståelse, 1. og 2. studieår - 5 ECTS
 • Projektledelse, 1. og 2. studieår - 5 ECTS
 • Praktik, 2. studieår - 15 ECTS

Institutionsdel - valgfrie uddannelseselementer på UCN

 • 25 ECTS 1. og 2. studieår

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.