Adgangskrav og optagelse

Læs om kravene for optagelse på bioanalytikeruddannelsen

Fakta om uddannelsen

Studiestart: september og februar
Adgangskvotient: -
Studiepladser: 60 pladser fordelt på studiestart september og februar
Kvotefordeling: 50% i kvote 1 og 50% i kvote 2

Vær opmærksom på at optagelseskvotient for 2021 ikke forventes at være sammenlignelig med 2022-optaget, da ansøgningsproceduren er ændret til specifikke ansøgninger til de 2 studiestarte sommer og vinter.

Se hvordan du søger ind

Din baggrund for at søge uddannelsen er afgørende for, hvornår du skal søge. Se hvordan og hvornår du skal søge ind på uddannelsen til bioanalytiker.

Kvote 1

Ansøgning via kvote 1 er for dig, der udelukkende ønsker at blive vurderet på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 1

 • Gymnasial eksamen
 • Matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A

Udvælgelseskriterier for kvote 1

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi ansøgere i denne kvote med de højeste eksamensgennemsnit. Der optages efter 7-trinsskalaen. Gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen.

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning efter kriterierne i kvote 1.

Betinget optagelse

Denne uddannelse har ikke betinget optagelse. Det vil sige, at du skal opfylde de formelle adgangskrav eller have en positivt individuel konkret forhåndsvurdering, når du søger. Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du er i tvivl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 1

Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12.00.

Særlig frist for ansøgere med udenlandsk gymnasial eksamen

Ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk gymnasial uddannelse er den 15. marts kl. 12.00.

Find yderligere vejledning på ufm.dk

Områdenummer

Når du søger ind på uddannelsen, skal du bruge et optagelsesområdenummer:

Bioanalytiker, sommer: 40690
Bioanalytiker, vinter: 40692

Om kvote 1

Få mere information om kvote 1-optagelse.

Hvis du er i tvivl om definitionen, kan du læse en detaljeret definition af begrebet gymnasial eksamen.

50% af studiepladserne tildeles ansøgere i kvote 1.


Kvote 2

Ansøgning via kvote 2 er for dig, der gerne vil vurderes ud fra andre relevante kvalifikationer end eksamensgennemsnittet fra din gymnasiale eksamen. Det kan fx være relevante kvalifikationer fra erhvervsarbejde, højskoleophold, udlandsophold og frivilligt arbejde.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 2

Du skal opfylde ét af nedenstående adgangskrav:

 • Erhvervsuddannelse til Hospitalsteknisk assistent med speciale i neurofysiologi eller Social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2) med matematik C, dansk C, naturfag C, engelsk D og enten kemi C eller bioteknologi A
 • 4 eller 5 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, matematik C og enten bioteknologi A eller både biologi C og kemi C.

Du kan også søge kvote 2, hvis du har:

 • En godkendt udenlandsk eksamen
 • En gymnasial eksamen med de specifikke fagkrav nævnt under kvote 1, hvis du derudover har andre dokumenterede aktiviteter, som du ønsker at få med i vurderingen.
 • En godkendt individuel konkret forhåndsvurdering, hvis du ikke opfylder et af de formelle krav. Læs mere om individuel konkret forhåndsvurdering.

I kvote 2 skal din ansøgning suppleres med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet. I forhold til den motiverede ansøgning lægger vi vægt på:

 • en personlig introduktion af dig selv
 • en begrundelse for, hvorfor du gerne vil være bioanalytiker
 • at du har gjort noget aktivt for at afklare, om studiet er noget for dig

Udvælgelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af dine kvalifikationer og din motiverede ansøgning.

Udvælgelseskriterier for kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende dokumenterede kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Dit karakterniveau i adgangsgivende enkeltfag (Dansk A, Engelsk B, Kemi C, Matematik C og Biologi C).
 • Dit karakterniveau for gennemførte ekstra relevante HF-enkeltfag udover de adgangsgivende (Kemi B eller A, Matematik B eller A, Fysik B og Psykologi C).
 • Om du har relevant erhvervserfaring af min. 3 mdr. af min. 30 timer pr. uge. Praktisk erfaring erhvervet i forbindelse med en anden uddannelse tæller ikke som erhvervserfaring. Du skal kunne dokumentere antal timer pr. uge og ansættelsens varighed.
 • Om du har været på udlandsophold (min. 3 mdr.) eller højskoleophold (min. 3 mdr.) Vi skal kunne se opholdets varighed.
 • Om du har aftjent værnepligt.
 • Om du har haft fritids og/eller udført frivilligt arbejde.

Alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået senest den 5. juli kl. 12.00. Alle fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på mindst 02. Gennemsnittet udregnes på baggrund af samtlige karakterer for faget.

Betinget optagelse

Denne uddannelse har ikke betinget optagelse. Det vil sige, at du skal opfylde de formelle adgangskrav eller have en positiv individuel konkret forhåndsvurdering, når du søger. Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du er i tvivl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 2

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Frist for upload af dokumentation

Samtlige relevante aktiviteter skal være angivet i din ansøgning og dokumentation for gennemførte aktiviteter skal være uploadet til din ansøgning på optagelse.dk inden den 15. marts klokken 12:00.

Hvis du inden den 15.  marts kl. 12:00 har angivet relevante aktiviteter, som du endnu ikke har gennemført, skal du uploade dokumentation for, at du har gennemført disse til din ansøgning snarest muligt og inden den 5. juli kl. 12:00.

Områdenummer

Når du søger ind på uddannelsen, skal du bruge et optagelsesområdenummer:

Bioanalytiker, sommer: 40690
Bioanalytiker, vinter: 40692

Individuel konkret forhåndsvurdering

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel konkret forhåndsvurdering.

En positiv individuel konkret forhåndsvurdering giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på optagelse.dk.

Læs mere om hvordan du får en individuel konkret forhåndsvurdering eller find ud af hvordan og hvornår du skal søge ind med en positiv individuel konkret forhåndsvurdering.

Om kvote 2

Få mere information om kvote 2-optagelse.

50% af studiepladserne tildeles ansøgere i kvote 2.

Ledige studiepladser

Hvis du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb, vil du stadig have mulighed for at søge eventuelle ledige pladser. Der optages helt frem til studiestart. Eventuelle ledige pladser vil blive offentliggjort på siden for ledige studiepladser.


Læs mere om optagelse

Kontaktperson

Ingrid Maria Sørensen
Kontaktperson

Tlf.: 72 69 10 62
ims@ucn.dk