Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Læs om de gældende adgangskrav og udvælgelseskriterier til byggeteknikeruddannelsen.

Du kan søge ind på byggeteknikeruddannelsen via to kvoter afhængigt af din baggrund.

Kvote 1 - Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00

Ansøgere med en gymnasial eksamen (se definition af gymnasial eksamen). Derudover skal du opfylde uddannelsens specifikke fagkrav som er: matematik C. Dette fag skal være bestået med en karakter, der er mindst 2,0. Hvis der indgår flere karakterer i faget skal gennemsnittet være mindst 2,0. Kravet er ikke opfyldt ved oprunding.

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi ansøgere i denne kvote med de højeste eksamensgennemsnit. Der optages efter 7-trinsskalaen. Gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen.

Kvote 2 - Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

Du skal opfylde ét af nedenstående adgangskrav:

 • En af disse relevante erhvervsuddannelser – uden yderligere specifikke fagkrav:
  • anlægsstruktør
  • brolægger
  • bygningsmaler
  • bygningsstruktør
  • detailhandelsuddannelsen med specialer
  • ejendomsservicetekniker
  • elektriker, bygningsautomatik
  • elektriker, installationsmontør
  • elektriker trin 1 og 2
  • handelsuddannelse med specialer
  • maskinsnedker (trin 2)
  • murer (trin 2)
  • snedker (med specialer)
  • snedker (bygningssnedker)
  • tagdækker
  • teknisk designer (bygge og anlæg)
  • teknisk isolatør
  • træfagenes byggeuddannelse
  • vvs-uddannelsen
  • vvs-energiuddannelsen (med specialer)
    
 • En anden 3-årig erhvervsuddannelse – her kræves yderligere  fagene engelsk C og matematik C
   
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
   

Du skal også søge i kvote 2, hvis du har:

 • En godkendt udenlandsk eksamen.
 • En gymnasial eksamen, hvis du har andre dokumenterede aktiviteter, som du ønsker at få med i vurderingen. 
 • En godkendt individuel kompetencevurdering (IKV), hvis du ikke opfylder et af de formelle krav. Læs mere om individuel kompetencevurdering

Alle ansøgere i kvote 2 skal sammen med ansøgningen sende en motivationsbeskrivelse, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet. 

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Dokumenteret erhvervserfaring 
 • Yderligere skolekundskaber (Gymnasiale enkeltfag)
 • Din personlige begrundelse for at vælge byggeteknikeruddannelsen
 • Studie eller arbejde i udlandet
 • Relevante kurser

Kvote 2 ansøgere kan indtil 15. maj kl. 12.00 vedhæfte dokumentation til ansøgningen på optagelse.dk. Hvis du først senere færdiggør din adgangsgivende eksamen, har du frist indtil 5. juli kl. 12.00 til at vedhæfte din dokumentation.

Studiestart sommer eller vinter?

Uddannelsen har studiestart to gange årligt: september og februar.

Hvis du ønsker at starte i september, skal du være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at uddannelsen kan opfylde dit ønske, men i stedet tilbyder dig en plads til februar. Hvis du selv ønsker at vente til februar, skal du huske at markere det i ansøgningsskemaet, hvor der er en særlig rubrik til dette formål.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering (IKV).

En positiv IKV giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på www.optagelse.dk.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Generel studievejledning

Marlene Hörfarter Hornbech
Generel studievejleder

Tlf.: 72 69 13 33
mhh@ucn.dk

Træffes efter aftale

Gitte Carstens
Generel studievejleder

Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Træffes efter aftale

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind