Efter- og videreuddannelse 

Ønsker du at udbygge din viden, kan du læse videre til bygningskonstruktør på UCN.

Bygningskonstruktør

Uddannelsen til byggetekniker giver dig mulighed for at fortsætte på bygningskonstruktøruddannelsen. Bliv klogere på hvad en bygningskontruktør er ved at læse konstruktørforeningens pjece herom.

Som færdiguddannet byggetekniker kan du kan få merit for de 3 første semestre på bygningskonstruktøruddannelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal færdiggøre bygningskonstruktøruddannelsen senest 5½ år efter din studiestart på 1. semester for at få merit.

Under studiet har du altid mulighed for at tage en snak med studievejlederen, hvis du er i tvivl om, hvordan du griber dine erhvervsrettede aktiviteter an.

På hjemmesiden for konstruktørforeningen kan du finde statistik for branchen.

Innovation og entrepreneurship

Kan du lide at være kreativ og arbejde med innovative processer? Vil du hjælpe andres virksomheder med at udvikle nye forretningsidéer?

Så har du muligheden for at tage overbygningsuddannelsen innovation og entrepreneurship på UCN. Uddannelsen varer 1½ år og fordeler sig over 3 semestre, som fokuserer på hvert deres faglige område. 

Uddannelsen innovation og entrepreneurship giver dig indblik i kreative og innovative processer, projektledelse, forandringsledelse og virksomhedsdrift. Du lærer, hvordan du omsætter idéer og muligheder til konkrete projekter, hvordan du sælger og markedsfører et produkt samt hvordan du holder styr på virksomhedens økonomi.

Efter- og videreuddannelsesmuligheder ved UCN

Hos UCN act2learn udbyder vi en lang række kurser og videreuddannelser på deltid blandt andet inden for teknologi og produktion.

Læs mere om efter- og videreuddannelse ved UCN act2learn.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.