Efter- og videreuddannelse 

Ønsker du at udbygge din viden, kan du læse videre til bygningskonstruktør på UCN.

Bygningskonstruktør

Uddannelsen til byggetekniker giver dig mulighed for at fortsætte på bygningskonstruktøruddannelsen. Bliv klogere på hvad en bygningskontruktør er ved at læse konstruktørforeningens pjece herom.

Som færdiguddannet byggetekniker kan du kan få merit for de 3 første semestre på bygningskonstruktøruddannelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal færdiggøre bygningskonstruktøruddannelsen senest 5½ år efter din studiestart på 1. semester for at få merit.

Under studiet har du altid mulighed for at tage en snak med studievejlederen, hvis du er i tvivl om, hvordan du griber dine erhvervsrettede aktiviteter an.

På hjemmesiden for konstruktørforeningen kan du finde statistik for branchen.

Efter- og videreuddannelsesmuligheder ved UCN

Hos UCN act2learn udbyder vi en lang række kurser og videreuddannelser på deltid blandt andet inden for teknologi og produktion.

Læs mere om efter- og videreuddannelse ved UCN act2learn.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.