Efter- og videreuddannelse 

Ønsker du at udbygge din viden, kan du læse videre til bygningskonstruktør på UCN.

Bygningskonstruktør

Uddannelsen til byggetekniker giver dig mulighed for at fortsætte på bygningskonstruktøruddannelsen. Bliv klogere på hvad en bygningskontruktør er ved at læse konstruktørforeningens pjece herom.

Som færdiguddannet byggetekniker kan du kan få merit for de 3 første semestre på bygningskonstruktøruddannelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal færdiggøre bygningskonstruktøruddannelsen senest 5½ år efter din studiestart på 1. semester for at få merit.

Under studiet har du altid mulighed for at tage en snak med studievejlederen, hvis du er i tvivl om, hvordan du griber dine erhvervsrettede aktiviteter an.

På hjemmesiden for konstruktørforeningen kan du finde statistik for branchen. Tjek også konjunkturbarometeret for bygge- og anlægsbranchen.

Generel studievejledning

Marlene Hörfarter Hornbech
Generel studievejleder

Tlf.: 72 69 13 33
mhh@ucn.dk

Træffes efter aftale

Gitte Carstens
Generel studievejleder

Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Træffes efter aftale

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind