Hvad kræver uddannelsen?

Få svar på, hvad det kræver af tid, egenskaber og udgifter for at komme godt igennem studiet og blive en god byggetekniker.

Der er tale om et fuldtidsstudie

Du skal forvente, at du som hovedregel skal møde på campus hver dag i studietiden fra kl. 8.30 til 15.30 for at deltage i undervisning og/eller gruppearbejde. Derudover kan der selvfølgeligt være hjemmeopgaver m.m. Det betyder, at du skal forvente i gennemsnit at bruge op imod 40 timer om ugen på dit studie. Studiet kræver at du bruger meget tid på campus, da det er et "hands-on" studie og ikke egnet til fjernstudie.

Tværfaglige projekter og eksamener

På byggeteknikeruddannelsen fylder det tværfaglige fokus meget, og derfor er eksamenerne også tværfaglige. Hvert semester afsluttes med en mundtlig projekteksamen, hvor du alene eller i grupper skal redegøre for det projekt, du har arbejdet med det pågældende semester. På de semestre, hvor du har fordybet dig i et speciale, skal der desuden udarbejdes en specialerapport.

Til eksamenerne vil du blive bedømt på din evne til at anvende og kombinere viden fra forskellige fagområder til at skabe en helhedsløsning på dit projekt. Der er ingen traditionelle mundtlige og skriftlige eksaminer i enkeltfag på uddannelsen.

Er du rusten i matematikken?

Du kan måske få gavn af at opfriske din matematik på et af UCN’s forberedelseskurser.

Der er udgifter til bøger - men mest i starten

Der udgifter til indkøb af bøger, men mange af disse kan hentes digitalt. De største udgifter falder dog på 1. semester og ligger i lejet omkring 6.000 kr. Du får mere information før studiestart og ellers kan du besøge os til åbent hus eller kontakte studievejlederen.

Du skal bruge en kraftig bærbar PC

Du skal forvente at skulle bruge en kraftig bærbar computer, som kan håndtere 3D-programmer. Du kommer til at anvende et digitalt 3D tegneprogram, AutoDesk Revit, som kræver, at den bærbare pc har en hurtigere processer, bedre grafikkort og flere ram end en almindelig studie pc.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Bjarne Sørensen
Studievejleder

Tlf. 72 69 15 04
bjs@ucn.dk