Praktik

I uddannelsens praktikperiode får du mulighed for at anvende din teoretiske viden til løsninger ude i praksis

Uddannelsen til byggetekniker er erhvervsrettet, tværfaglig og anvendelsesorienteret. Det betyder, at du lærer at løse konkrete problemstillinger i samarbejde med andre - både gennem den daglige undervisning og under det obligatoriske 10 ugers praktikophold på det afsluttende 4. semester.

Formålet med praktikopholdet er, at du får mulighed for at bruge din opnåede teoretiske viden til løsninger ude i praksis.

Gennem praktikken får du ligeledes en værdifuld indsigt i, hvad du kan, og hvilke krav arbejdsmarkedet stiller til dig som byggetekniker. Praktikvirksomheden kan med fordel bruges som sparringspartner ved udarbejdelse af dit afgangsprojekt.

Retningslinjer for praktik

Praktikken planlægges i samarbejde med praktikkoordinatoren. Skolen har en database med praktikfirmaer, som vi samarbejder med, men det vil i sidste ende være dit eget ansvar at skaffe den nødvendige praktikplads. 

Praktikvirksomheder

Der er mulighed for, at du kan komme i praktik i én eller flere virksomheder i løbet af praktikperioden, der udgør 10 uger. Ligeledes kan praktikken foregå i udlandet - læs mere herom under studieophold i udlandet.

Kontakt

Frank Olsen
Praktikkoordinator

Tlf.: 72 69 15 08
fro@ucn.dk