Samarbejde med erhvervslivet

Samarbejdet med erhvervslivet foregår på flere måder på uddannelsen til byggetekniker. 

På byggeteknikeruddannelsen er vi meget opmærksomme på vigtigheden af at skabe og pleje et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Formålet er dels at udvikle ny viden og resultater gennem fælles projekter og dels at sikre vores studerende en uddannelse, som tager udgangspunkt i virkelighedens udfordringer og kompetencebehov. Samarbejdet med erhvervslivet foregår på byggeteknikeruddannelsen bl.a. i form af:

  • Praktikophold
  • Udviklingsprojekter hvor studerende tilknyttes
  • Netværksarrangementer
  • De Digitale Dage (læs mere på De Digitale Dages hjemmeside

Som studerende vil du derfor løbende gennem dit studie have en række muligheder for at få erfaring og prøve dine kompetencer af i samarbejde med virksomheder.

Dermed har du også god mulighed for at skabe dig et netværk af erhvervskontakter og evt. senere arbejdsgivere.

Studievejledning

Bjarne Sørensen
Studievejleder

Tlf. 72 69 15 04
bjs@ucn.dk