Studerende fortæller

Bjørn René Olsen Jensen: "I løbet af byggeteknikeruddannelsen er man på ekskursionsture til virksomheder og byggepladser, så man får set tingene live og får en fornemmelse af, hvordan tingene foregår, når man kommer ud i virkeligheden"

Hvorfor har du valgt at læse til byggetekniker?

Jeg valgte uddannelsen til byggetekniker, fordi jeg tidligere er uddannet gulvlægger, og jeg havde brug for et springbræt til at komme videre karrieremæssigt. Jeg kunne ikke se mig selv blive gammel som gulvlægger og havde brug for at tilføre noget til mit uddannelsesniveau for at komme skridtet videre.

Hvad drømmer du om at arbejde med, når du er færdig med studiet?

Kort tid efter jeg startede på uddannelsen, blev jeg kontaktet af min tidligere arbejdsgiver, som tilbød mig en stilling som projektleder i virksomheden efter endt uddannelse. Stillingen som projektleder hos en gulventreprenør må absolut være drømmescenariet for mig, da jeg derved får fuldt udbytte af begge mine uddannelser.

Nævn tre spændende ting ved din uddannelse

  • Jeg synes det er utroligt spændende at arbejde med vores projekter. I stedet for den traditionelle tavleundervisning, som jeg har været vant til, er uddannelsen projektorienteret i stedet, hvilket er utroligt spændende.
  • I løbet af byggeteknikeruddannelsen er man på ekskursionsture til virksomheder og byggepladser, så man får set tingene live og får en fornemmelse af, hvordan tingene foregår, når man kommer ud i virkeligheden.
  • I løbet af det 4. semester som byggetekniker er man i praktik i en virksomhed. Det er virkeligt spændende at komme ud og prøve nogle af de ting af, som du har lært på skolen.

Nævn tre ting, der har udfordret dig

  • Jeg er blevet udfordret af noget af matematikken på skolen. Jeg har måttet lære, at jeg netop ikke kan lære og forstå alting, men er nødt til bare at leve med at vide, at ”sådan er det bare.” Dette er fordi uddannelsen er så bred, at man ikke kan nå i dybden med alting.
  • Jeg er blevet udfordret af kvalitetssikringsprincippet, hvor produktet man laver bliver vendt og drejet og vurderet af klassekammeraterne. Der skal sluges nogle kameler i starten, indtil man lærer, at kammeraterne ikke kritiserer ens arbejde, men fortæller hvad andre ser når de bliver præsenteret for materialet, du har lavet. På den måde lærer du at lave bedre og mere entydige tegninger, beskrivelser osv.
  • Som tidligere håndværker på en uddannelse er jeg blevet utroligt udfordret af det faktum, at det arbejde du laver i dag ikke nødvendigvis bliver helt færdigt, men lægges til side og udvikles hen ad vejen, og vurderingen af det færdige produkt ligger måske langt ude i fremtiden. Som håndværker er jeg vant til en vis kronologi, og jeg ved, at når jeg f.eks. har monteret et bræt, så er det færdigt, og når det bliver fyraften kan jeg se resultatet af dagens arbejde. På uddannelsen er der mange flere bolde i luften, og der er måske lavet lidt på mange forskellige ting. Når dagen er slut kan det derfor måske ikke ses, at der er sket den store udvikling, selvom der har været masser af aktiviteter i gang.

Hvad har du fået ud af uddannelsen på det personlige plan?

Jeg er blevet meget bedre til at modtage konstruktiv kritik, da jeg har lært at se det som – netop - konstruktivt. Jeg har lært at arbejde struktureret og at have et bedre overblik. 

Hvordan er studiemiljøet?

Der er en utroligt høj grad af hjælpsomhed på UCN. Specielt de studerende på de højere semestre er vilde med at dele ud af den viden de har tilegnet sig på uddannelsen, og man er altid mere end velkommen til at spørge, hvis man har et problem.

Hvis du skulle anbefale uddannelsen til andre, hvad ville du så sige?

Jeg ville sige at det er en superfin uddannelse, hvis ikke man mener, man kan investere de ekstra 1 ½ år det tager at blive bygningskonstruktør. Dog mener jeg at man skal overveje det grundigt, da man de første 3 semestre går på konstruktøruddannelsen, og kun det sidste semester ”stiger af.” Dette mærkes tydeligt i forhold til hvordan uddannelsen bliver prioriteret, og hvordan uddannelsen selvfølgeligt ikke åbner så mange døre som konstruktøruddannelsen.

Hvad siger andre, når du fortæller, at du studerer til byggetekniker?

Jeg plejer at sige, at jeg tager en halv konstruktøruddannelse, ikke at det gør folk klogere, men de fleste har alligevel hørt ordet bygningskonstruktør. Ellers forklarer jeg hvad uddannelsen skal bruges til før det giver mening for andre.

Hvilken ting er et ”must have” på din uddannelse?

En god pc er selvfølgeligt et must have. Derudover skal man besidde nogle rigtigt gode samarbejdsevner, da alt foregår som gruppearbejde.

Fortæl en sjov eller tankevækkende oplevelse, du har haft i løbet af din uddannelse

Stort set hvert semester har været kaotisk i starten, og jeg har sommetider følt min hjerne var ved at eksplodere på grund af alle de informationer vi bliver bombarderet med. Men på forunderlig vis er der hver gang pludselig gået et lys op for mig få uger før eksamen, så jeg har kunnet se sammenhængen i informationerne. Jeg tror det er fordi man har arbejdet i dybden med tingene i løbet af semesteret, og op til eksamen samler man alle enderne sammen, og kan pludselig se det store billede. Det synes jeg har været rigtigt fedt.