Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen byggetekniker.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

Fjerde semester

Fag
Afgangsprojekt

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,1

Antal studerende
10

Informationerne indeholder den danske byggeteknikeruddannelse samt den engelsksprogede Construction Technology

Efterårssemesteret 2015

Fjerde semester

Fag
Afgangsprojekt

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,5

Antal studerende
2
Forårssemesteret 2015

Fjerde semester

Fag
Afgangsprojekt

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
10,00

Antal studerende
3

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Studievejledning

Bjarne Sørensen
Studievejleder

Tlf. 72 69 15 04
bjs@ucn.dk