Adgangskrav og optagelse

Sådan søger du om optagelse på bygningskonstruktøruddannelsen

LEDIGE PLADSER - SEPTEMBER 2017
Du vil stadig have mulighed for at søge evt. ledige studiepladser, selv om du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb, da der er efteroptag helt frem til studiestarten i september / februar. Evt. ledige studiepladser inklusiv ansøgningsskema offentliggøres den 28. juli på siden ”Ledige pladser” - der henvises til denne side på forsiden af UCN's hjemmeside.

Der er efteroptag frem til studiestarten i september og for nogle uddannelsers vedkommende frem til den 1/10.

Studiestart

Der er studiestart på uddannelsen to gange om året: primo september (sommer) og primo februar (vinter).

Studiepladser

  • Studiestart september 2017: der udbydes i alt 85 studiepladser (bygningskonstruktør / byggetekniker).
  • Studiestart februar 2018: der udbydes i alt 35 studiepladser (bygningskonstruktør / byggetekniker).

Ansøgning

Ansøgning til både februar- og septemberoptaget foregår via optagelse.dk:

  • kvote 2 senest 15. marts kl. 12.00. NB! Det er vigtigt at søge rettidigt - også selv om du evt. først får dit svendebrev/uddannelsesbevis efter denne dato. Uddannelsesbevis / svendebrev kan uploades til ansøgningen i optagelse.dk indtil d. 5. juli kl. 12.00. Hvis du modtager dit uddannelsesbevis/svendebrev efter denne dato, sendes det på mail til uddannelsens studiesekretær. NB! Det er vigtigt at gøre opmærksom på dette, hvis du først er færdigudlært efter ansøgningsfristen. 
  • kvote 1 senest 5. juli kl. 12.00.

Ansøgningsfristerne gælder uanset om du ønsker sommer- eller vinterstudiestart. Se adgangskrav til kvote 2 og kvote 1.

Svar vedrørende optagelse 

Alle ansøgere, der har søgt rettidigt får svar vedrørende optagelse den 28. juli. 

  • Har du søgt ledige september-studiepladser efter ansøgningsfristen, får du besked i løbet af august.
  • Har du søgt ledige februar-studiepladser efter ansøgningsfristen, får du besked i løbet af efteråret/vinteren.

Vil du have flere praktiske informationer om optagelse eller adgangskrav?

Se listen af links nedenfor hvis du er interesseret i at læse om informationsmøder på UCN, optagelse, SU, IKV, eller lignende.

studievejledere

Bjarne Sørensen
Studievejleder

Tlf. 72 69 15 04
bjs@ucn.dk
Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind