Adgangskrav og optagelse

Sådan søger du om optagelse på bygningskonstruktøruddannelsen

Fakta om uddannelsen

Studiestart: Primo september og primo februar
Adgangskvotient: Alle optaget i 2018
Studiepladser: 56 pladser i februar 2019 og 88 pladser i september 2019 (bygningskonstruktør / byggetekniker)

Ansøgning

Ansøgning til både februar- og septemberoptaget foregår via optagelse.dk:

  • kvote 2 senest 15. marts kl. 12.00. NB! Det er vigtigt at søge rettidigt - også selv om du evt. først får dit svendebrev/uddannelsesbevis efter denne dato. Uddannelsesbevis / svendebrev kan uploades til ansøgningen i optagelse.dk indtil d. 5. juli kl. 12.00. Hvis du modtager dit uddannelsesbevis/svendebrev efter denne dato, sendes det på mail til uddannelsens studiesekretær. NB! Det er vigtigt at gøre opmærksom på dette, hvis du først er færdigudlært efter ansøgningsfristen. 
  • kvote 1 senest 5. juli kl. 12.00.

Ansøgningsfristerne gælder uanset om du ønsker sommer- eller vinterstudiestart. Se adgangskrav til kvote 2 og kvote 1.

Svar vedrørende optagelse 

Alle ansøgere, der har søgt rettidigt får svar vedrørende optagelse den 28. juli. 

  • Har du søgt ledige september-studiepladser efter ansøgningsfristen, får du besked i løbet af august.
  • Har du søgt ledige februar-studiepladser efter ansøgningsfristen, får du besked i løbet af efteråret/vinteren.

Ledige pladser

Du vil stadig have mulighed for at søge evt. ledige studiepladser, selv om du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb, da der er efteroptag helt frem til studiestarten i september. Dog er det først muligt at søge, når oversigten over evt. ledige pladser inklusiv ansøgningsskema offentliggøres på forsiden af UCN's hjemmeside d. 28. juli. 

Optagelseskriterier for ledige studiepladser

Ansøgere, der opfylder adgangskrav, og som søger ledige studiepladser, optages efter først til mølle princip.

Vil du have flere praktiske informationer om optagelse eller adgangskrav?

Se listen af links nedenfor hvis du er interesseret i at læse om informationsmøder på UCN, optagelse, SU, IKV, eller lignende.

studievejledere

Bjarne Sørensen
Studievejleder

Tlf. 72 69 15 04
bjs@ucn.dk

Telefontid mandag fra 8.30 - 10.00 og onsdag fra 8.30 - 10.00.

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.