Hvad kræver uddannelsen?

Få svar på, hvad det kræver af tid, egenskaber og udgifter for at komme godt igennem studiet og blive en god bygningskonstruktør.

Der er tale om et fuldtidsstudie

Du skal forvente, at du som hovedregel skal møde på campus hver dag i studietiden fra kl. 8.30 til 15.30 for at deltage i undervisning og/eller gruppearbejde. Derudover kan der selvfølgeligt være hjemmeopgaver m.m. Det betyder, at du skal forvente i gennemsnit at bruge op imod 40 timer om ugen på dit studie. Studiet kræver at du bruger meget tid på selve campus, da det er et "hands-on" studie og ikke egnet til fjernstudie.

Campus bliver din arbejdsplads i flere år

For at skabe det gode studiemiljø indrettes hvert klasselokale, så det næsten minder om en virkelig tegnestue. Du kommer til at bruge meget tid på skolen, hvor jeres modeller, udstyr, bøger osv. er til rådighed. Vi anbefaler, at du deltager i det lokale åbent hus, så du kan fornemme stemningen. Læs mere om åbent hus her.

Du skal samarbejde tværfagligt

Uddannelsen kommer hele vejen rundt om byggeprocessen, og derfor er der mange områder, du skal have viden om og kompetencer i. Derfor skal du være forberedt på at samarbejde med dine medstuderende om tværfaglige projekter på hvert semester. Målet er at øve dine evner i at samarbejde og overskue hele byggeprocessen.

Der er udgifter til bøger - men mest i starten

Der udgifter til indkøb af bøger, men mange af disse kan hentes digitalt. Hvis du forventer at købe alle materialer trykt, skal du forvente en udgift på 18-19.000 for hele uddannelsen for bøger, rekvisitter, print og plot mm. De største udgifter falder dog på 1. semester og ligger i lejet omkring 6.000 kr. Du får mere information før studiestart og ellers kan du besøge os til åbent hus eller kontakte studievejlederen.

Du skal bruge en kraftig bærbar PC

Du skal forvente at skulle bruge en kraftig bærbar computer, som kan håndtere 3D-programmer. Du kommer til at anvende et digitalt 3D tegneprogram, AutoDesk Revit, som kræver, at den bærbare pc har en hurtigere processer, bedre grafikkort og flere ram end en almindelig studie pc.

 

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Bjarne Sørensen
Studievejleder

Tlf. 72 69 15 04
bjs@ucn.dk