Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til bygningskonstruktør.

Uddannelsen til bygningskonstruktør tager 3,5 år og er fordelt på 7 semestre.

Hvert semester tager udgangspunkt i et tema, som er gennemgående for fagene på semestret. Læs mere om semestrenes temaer herunder.

Uddannelsens indhold

1. semester - Boligbyggeri

1. semester handler om de grundlæggende byggetekniske discipliner, dokumentation af denne og de metoder, som er involveret. Det handler f.eks. om metoder til grundlæggende projektering og udførelse, materialeforståelse, konstruktionsprincipper og de sociale, miljømæssige og økonomiske sider af byggeri. Det handler også om de matematiske og bygningsfysiske principper, herunder statik, samt tekniske installationer og grundlæggende digital tegning.

2. semester - Byggeri op til 2½ etage

2. semester bygger videre på 1. semester, men tilføjer bl.a. emner indenfor BIM (bygningsinformationsmodellering), kommunikation, økonomistyring, kontraktstyring, entreprenørskab, retsregler og kontraktforhold.

3. semester - Erhverv og præfabrikation

3. semester har især fokus på præfabrikation og metoder til planlægning og styring af processen. Det handler også om samarbejde og ledelse. Det handler også om at arbejde med digital information og data, kontraktforhold og udbudsmateriale og international kommunikation.  

4. semester - Etageboligbyggeri over 3 etager

4. semester har især fokus på digital projektering og de værktøjer, som anvendes i branchen. Der udarbejdes et konkurrenceprojekt med udgangspunkt i et etageboligbyggeri, der også indeholder erhverv.

Det er også på dette semester at De Digitale Dage afvikles. De Digitale Dage er en case-konkurrence som afvikles sammen med andre nordjyske byggeriuddannelser.

5. semester - Renovering

5. semester handler om renovering af eksisterende byggeri. Det handler om at kunne dokumentere og registrere nuværende byggeri, analysere og begrunde forskellige løsninger og håndtere og styre komplekse renoveringsprojekter. Det involverer f.eks. energioptimering og ombygning.

6. semester - Praktik

På dette semester skal du i praktik i 20 uger ude i erhvervet og afprøve dine kompetencer i praksis. Der er generelt stor efterspørgsel efter praktikanter. Det er dig som studerende, der skal finde en praktikplads, men UCN vejleder dig undervejs.

7. semester - Bachelorprojekt

På 7. semester skal du udarbejde dit afgangsprojekt og det kan evt. foregå i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Ofte har projekterne udgangspunkt i en case fra f.eks. praktikopholdet eller en anden virkelighedsnær problemstilling.

Det afsluttende projekt skal vise, at du forstår faget og selvstændigt kan analysere og reflektere over praksis og metoder.

Projektet er centralt på hvert semester

Alle fag har et lod i hinanden, og derfor arbejder du med et helt projekt på tværs af fagene på det enkelte semester. Hvert semester skal du til én eksamen som dækker alle fag på semestret (stort pensum).  


Praktik

På uddannelsen til bygningskonstruktør skal du på 6. semester i praktik i 20 uger. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen.

Du er ansvarlig for din praktikplads

På uddannelsen samarbejder vi med en lang række praktikvirksomheder og vejleder dig naturligvis. Men uanset om du ønsker praktik i én af disse virksomheder eller i en virksomhed, du selv finder, er du selv ansvarlig for at arrangere dit praktikophold.

Nick tog sin praktik i Sverige

Praktik i udlandet er både muligt og en rigtig god ide. Nick tog f.eks. på rundtur i Stockholm med sit CV. På den måde fandt han en praktikplads hos Arkitema.

Læs Nicks historie

 

Praktik i udlandet er muligt og oplagt

På uddannelsen har vi en række kontakter til praktikvirksomheder i bl.a. Australien, Vietnam, England og USA (San Francisco). Som studerende er du dog selv ansvarlig for at finde en praktikplads. Et praktikophold i udlandet gavner dine karrieremuligheder i Danmark og i udlandet. Du kan tage din SU med til udlandet. Hør Kasper fortælle om hans praktik i Vietnam.

Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor bygningskonstruktører arbejder.

De Digitale Dage

De Digitale Dage er en årligt tilbagevendende begivenhed over tre dage, hvor studerende fra UCN, AAU og EUC Nord samarbejder om at løse en fælles case. Det handler om digitalt samarbejde, afprøvning af nye digitale teknologier og kommunikationsformer. Derudover konkurrerer de studerende også om at lave det bedst mulige projekt.

Under De Digitale Dage samarbejder studerende på tværs af UCN, AAU og EUC Nord om at simulere den tværfaglige virkelighed ved brug af de nyeste digitale værktøjer.


Dagene afholdes for at simulere virkeligheden for de studerende, og give mulighed for at lave fejl, skabe ny viden, udvide deres netværk og samarbejde tværfagligt med både studerende og erhvervsliv. Læs mere på hjemmesiden for De Digitale Dage

Få en mentor at sparre med

Mentorordningen er et tilbud til studerende på 4. semester. Det er en mulighed for at få kontakt til fagfolk fra erhvervet i løbet af din uddannelse, så du kan få viden, sparring og netværk. UCN hjælper med at facilitere kontakten det første år, men ansvaret for indholdet i mentorforløbet er dit eget.

Du får mere information om mentorordningen efter studiestart.

MatchMaking hjælper dig på vej til praktik og job

To gange årligt kan du møde mange virksomheder face-to-face på Campus Sofiendalsvej til en stor, fælles virksomhedsmesse kaldet MatchMaking. Her kan du blive klogere på praktik, job og samarbejdsmuligheder. Messen kombineres med foredrag og andre tiltag, der skal gøre det nemmere for virksomheder og studerende at finde hinanden.

Matchmaking messe på Campus Sofiendalsvej er et årligt tilbagevendende arrangement.


Studieformer

På uddannelsen til bygningskonstruktør foregår undervisningen på forskellige måder. Du vil både kunne gennem holdundervisning, gruppearbejde, selvstudie, projektarbejde og besøg af gæsteundervisere.

Virkeligheden ind i undervisningen

På uddannelsen vil du opleve et fagligt miljø, som har fokus på at introducere dig til virkelighedens arbejdsliv og problemstillinger. På 3. semester besøger du forskellige produktionsvirksomheder inden for præfabrikerede byggeelementer, f.eks. betonelementer, lette facade- og tagelementer. Du besøger også byggepladser løbende. På 5. semester er temaet renovering, og her kommer du også ud og opmåler en konkret bygning.

Dagligdagen på campus er lidt som at møde ind på et job, hvor du sammen med din gruppe skal arbejde på jeres aktuelle projekt.

 

Projektet er dit "job" under uddannelsen

Som studerende er du på campus (næsten) hver dag. Her arbejder du sammen med din projektgruppe omkring semesterprojektet, som samler alle de fag, som du går til undervisning i sideløbende. Projekterne kan fylde meget, og derfor er der god plads til materialer, modeller, computer, skærme, og alt det andet udstyr.

Du tegner digitalt og i hånden

Skitsering i 3D programmer men også i hånden er en vigtig måde at lære på. Du skal bl.a. lære at lave skitsetegninger med blyant, så du på gammeldags vis kan komme igennem mange idéforslag ved produktion af hurtige skitser. Tegneteknik er et fag i sig selv på uddannelsen.

Studiementorer hjælper med spørgsmål

Bygningskonstruktøruddannelsen har en studiementorordning for alle studerende. Hvert semester udpeges 2-3 studerende fra semesteret over, som står til rådighed for spørgsmål og gode råd til dem, som er på semestret under dem.

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.


Oplev campus

Uddannelsen til bygningskonstruktør er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Sofiendalsvej.


Udlandsophold

På uddannelsen til bygningskonstruktør har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

14 dages studietur til Vietnam

Som studerende på UCNs bygningskonstruktøruddannelse får du tilbudt at komme på 14 dages studietur til Vietnam. UCN udbyder bygningskonstruktøruddannelsen i Vietnam i samarbejde med et lokalt universitet, som du også vil blive koblet på. Der deltager forskellige uddannelser på turen. Under rejsen kan man f.eks. komme på besøg hos en lokal, dansk-ejet virksomhed. Der vil være et alternativt tilbud til dig, som vælger ikke at deltage i udlandsopholdet.

Du skal selv finansiere rejsen, men UCN givet et tilskud og hjælper med det praktiske.

Læs et semester i udlandet

Fra 3. semester og frem har du mulighed for at tage et semester i udlandet på universiteter, som vi har aftaler med. I øjeblikket samarbejder vi blandt andet med universiteter i Skotland, England og Australien. 

Mark tog et studieophold i Barcelona

Mark tog til Spanien på et studieophold for at se, hvordan branchen arbejder i andre lande.


Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Bjarne Sørensen
Studievejleder

Tlf. 72 69 15 04
bjs@ucn.dk