Hverdagen på studiet

Få indblik i hvad du kan forvente af hverdagen på bygningskonstruktørstudiet.

Et fuldtidsstudie

Du skal forvente, at du som hovedregel skal møde på skolen hver dag i studietiden fra kl. 8.30 til 15.30 for at deltage i undervisning og/eller gruppearbejde.

Derudover kan der selvfølgeligt være hjemmeopgaver m.m. Det betyder, at du skal forvente, at du i gennemsnit kommer til at bruge min. 40 timer om ugen på dit studie. Hør bygningskontruktørstuderende fortælle om uddannelsen og se eksempel på projekt .

Selvstændige og kritiske studerende

Uddannelsen kommer hele vejen rundt om byggeprocessen, og derfor er der mange områder, du skal have viden om og kompetencer i.

For at kunne forstå og synliggøre sammenhængen og kompleksiteten i projekteringen og udførelsen af byggeprojekter, lægger vi vægt på værdien af de tværfaglige projekter på hvert semester.

Desuden er vi meget opmærksomme på, at vores undervisning understøtter dig i at kunne arbejde selvstændigt, håndtere kompleksitet og forholde dig kritisk til information, problemstillinger og løsninger i din hverdag.

Vi ønsker gennem vores uddannelsesforløb at være med til at skabe kompetente, ansvarlige, selvstændige, kreative, innovative og samarbejdsdygtige bygningskonstruktører.

Løbende evaluering af uddannelsen

På hvert semester evaluerer vi midtvejs i form af dialogmøde med repræsentanter fra de studerende, og efter semestrets afslutning bedømmer de studerende undervisningen og semesterets forløb via en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Derudover gennemføres en årlig tilfredshedsundersøgelse blandt alle studerende.

Formålet med de forskellige evalueringer er kontinuerligt at vurdere kvaliteten af vores uddannelse og undervisning og følge op med forbedringstiltag på de områder, hvor der viser sig at være behov.

Som studerende har du dermed både ansvar og mulighed for at have medindflydelse på din uddannelse, og vi forventer, at du er aktiv og konstruktiv i evalueringerne.

Udgifter under uddannelsen

Bliv klogere på hvilke udgifter du kan forvente at bruge i løbet af uddannelsen til bygningskonstruktør

Læs mere om udgifter under uddannelsen

På uddannelsen har vi udarbejdet en rekvisitliste og en bogliste, som indeholder de bøger mm., vi har valgt at bruge i undervisningen. Der ud over skal du forvente, at der kommer udgifter til print og plot af dokumenter og tegninger.

Bærbar pc

Det er også et krav, at du selv medbringer en bærbar pc. Vi har et trådløst og trådet net på skolen, og alt vores undervisningsmateriale mm. ligger på vores intranet.

Vi anvender et digitalt 3D tegneprogram, AutoDesk Revit, som kræver, at den bærbare pc har en hurtigere processer, bedre grafikkort og flere ram end en almindelig studie pc.

Udgifter til studiet

Du skal derfor forvente, at du under hele bygningskonstruktøruddannelsen skal bruge ca. 18.000 kr. på bøger, rekvisitter, print og plot mm..

Der ud over skal du forvente, at den bærbare pc formodentligt vil koste 8.000 – 10.000 kr. alt efter mærke og størrelse.

1. semester har procentvist den største udgift, ca. 6.000 kr. Når du bliver tilmeldt, sender vi et link til dig til vores hjemmeside, hvor du kan finde boglisten, specifikationsliste angående den bærbare pc samt en rekvisitliste.

Studiementorer

På bygningskonstruktøruddannelsen har vi en studiementorordning for alle studerende.

Mentorordningen består i, at der for hvert semester udpeges 2-3 studerende fra semesteret over, som står til rådighed for spørgsmål og gode råd til dem, som er på semestret under dem.

Læs mere om studiementorer

Mentorens rolle

Indimellem vil du som studerende have spørgsmål eller opleve frustrationer – det kan være i forbindelse med semesterplaner, specialeskrivning, praktikpladssøgning eller andet.

Nogle gange er det lettere at snakke med studerende, som går på semestret over dig selv, da de lige har været igennem de samme problemer, som du har, og har gjort deres erfaringer og forhåbentlig fundet ud af, at der er mening med galskaben.

Eksempler

Du kan tale med studiementorerne om mange forskellige ting. På 1. semester kan det f.eks. være emner som frustrationer i forhold til semesterplanen; hvad er vigtigt at få med i et projekt og hvordan afgrænser jeg mig; og hvordan får jeg min hverdag til at hænge sammen med tid til både studie og job.

På 3. semester kan det være, du gerne vil vide mere om hvordan du griber et speciale an; hvordan du bygger specialet op; erfaringer med udlandsophold; hvad du skal gøre i forhold til praktikpladssøgning etc.

Igennem hele dit studie vil du have studiementorer, som stiller op og forsøger at besvare dine spørgsmål, så godt de kan.

Studievejledning

Bjarne Sørensen
Studievejleder

Tlf. 72 69 15 04
bjs@ucn.dk