Praktik

Uddannelsen til bygningskonstruktør er erhvervsrettet, tværfaglig og anvendelsesorienteret. Det betyder, at du lærer at løse konkrete problemstillinger - både gennem den daglige undervisning og det obligatoriske 20-ugers praktikophold på 6. semester.

Formålet med praktikopholdet er, at du lærer at omsætte din teoretiske viden til idéer og løsninger ude i praksis. Gennem praktikken får du en værdifuld indsigt i, hvad du kan, og hvilke krav arbejdsmarkedet stiller til dig.

Efter et semesters praktik slutter du af med på 7. semester at skrive speciale og udarbejde dit bachelorprojekt. Begge projekter vil ofte tage afsæt i dit praktikophold og blive udarbejdet i samarbejde med praktikvirksomheden.

Praktikvirksomheder

På uddannelsen samarbejder vi med en lang række praktikvirksomheder. Men uanset om du ønsker praktik i én af disse virksomheder eller i en virksomhed, du selv finder, er du selv ansvarlig for at arrangere dit praktikophold.

Du har også mulighed for at gennemføre din praktik i udlandet - læs mere herom under studieophold i udlandet

Retningslinjer for praktik

Praktikken planlægges i samarbejde med praktikkoordinatoren. Skolen har en database med praktikfirmaer, som vi samarbejder med, men det er i sidste ende dit eget ansvar at skaffe den nødvendige praktikplads. 

Ønsker du at læse mere om praktik, kan du læse her:

Bliv inspireret af en bygningskonstruktørstuderendes praktikhistorie:

Kontakt

Frank Olsen
Praktikkoordinator

Tlf.: 72 69 15 08
fro@ucn.dk