Samarbejde med erhvervslivet

På bygningskonstruktøruddannelsen samarbejder vi på forskellig vis med erhvervslivet.

På bygningskonstruktøruddannelsen er vi meget opmærksomme på vigtigheden af at skabe og pleje et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Formålet er dels at udvikle ny viden og resultater gennem fælles projekter og dels at sikre vores studerende en uddannelse, som tager udgangspunkt i virkelighedens udfordringer og kompetencebehov.

Samarbejdet med erhvervslivet foregår bl.a. i form af:

 • Erhvervsmentorer
 • Praktikophold
 • Udviklingsprojekter hvor studerende tilknyttes
 • Netværksarrangementer
 • De Digitale Dage (læs mere på hjemmesiden for De Digitale Dage)

Som studerende vil du derfor løbende gennem dit studie have en række muligheder for at få erfaring og prøve dine kompetencer af i samarbejde med virksomheder. Dermed har du også god mulighed for at skabe dig et netværk af erhvervskontakter og evt. senere arbejdsgivere. Du kan læse mere om praktik på bygningskonstruktør.

Erhvervsmentorordning

Som bygningskonstruktørstuderende på 4. semester og frem har du mulighed for at få tilknyttet en erhvervsmentor.

Læs mere om erhvervsmentorordningen

En erhvervsmentor er en person fra erhvervslivet, som stiller sin erfaring og viden til rådighed for dig som studerende. Mentorordningen har til formål at styrke din faglighed såvel som dine samarbejds- og kommunikationsevner.

Gennem erhvervsmentorordningen får du indblik i, hvad bygningskonstruktøruddannelsen kan bruges til i praksis og måske også inspiration til din studieaktivitet. Og måske allervigtigst kommer du i kontakt med et professionelt netværk, der kan have betydning i relation til din søgning efter en praktikplads og et kommende job.

UCN faciliterer ordningen, der omfatter studerende på 4. og 5. semester. Det er dog dit ansvar som studerende at tage initiativ til møder og samtaler med din mentor.

Nogle mentorer følger den studerende videre i praktikforløbet på 6. og også i forbindelse med specialeskrivning og bachelorprojektet på 7. semester – og nogle endda helt frem til at den studerende er dimitteret og har fået et bygningskonstruktørjob i erhvervslivet eller evt. gennemfører en Cand.scient.tech. uddannelse på AAU.

Eksempler på hvad et samarbejde med erhvervsmentor kan indeholde:

 • Besøge mentors virksomhed
 • Indblik i mentors karriere og arbejdsopgaver
 • Gennemgang af projekter, materiale, tegninger og værktøjer
 • Se et projekt eller besøg på byggeplads eller lignende
 • Snak om jobmuligheder, karriereveje og kompetenceretninger
 • Råd til at skabe balance mellem arbejdstid og fritid

Studievejledning

Bjarne Sørensen
Studievejleder

Tlf. 72 69 15 04
bjs@ucn.dk