Studerende fortæller

Simone Pihl Isaksen: "Jeg vil sige, at bygningskonstruktøruddannelsen kan bruges til alt lige fra planlægning, styring og koordinering af et byggeprojekt, projektledelse, teknisk salg og udarbejdelse af brandtilsyn. På samme tid giver det mulighed for at læse videre og tage en kandidat."

Hvorfor har du valgt at læse til bygningskonstruktør?

Jeg valgte bygningskonstruktøruddannelsen fordi jeg søgte en uddannelse, hvor jeg kunne komme inden for byggebranchen og både få arkitektens og ingeniørens synsvinkel på et byggeprojekt. Derfor fandt jeg det meget nærliggende at vælge bygningskonstruktøruddannelsen, da den sammensætter disse to synsvinkler oven i det konstruktionsmæssige. Samtidigt giver den en masse ekstra med i rygsækken i forhold til erhvervslivet, som blandt andet virksomhedsdrift, planlægning og styring af et projekt og opmåling.

Hvad drømmer du om at arbejde med, når du er færdig med studiet?

Som tingene ser ud nu, drømmer jeg om at arbejde på en tegnestue som konstruktør og være med i projekteringsprocessen og planlægning af projekter så meget som muligt og gerne så tidligt som muligt.

Nævn tre spændende ting ved din uddannelse

  • At få lov til at lægge fokus der hvor det er mest spændende og mest sigende for den enkelte studerende.
  • At man får lov til at være med i hele projektprocessen fra start af projekteringen og frem til det færdige projekt. Dette gør at man kommer til at kende til utroligt meget materiale og får viden i forhold til hele branchen.
  • At det praktiske og teoretiske går hånd i hånd gennem uddannelsen.

Nævn tre ting, der har udfordret dig

  • Praktisk viden og forståelse, da jeg kommer direkte fra gymnasiet og derfor ikke har været i branchen før.
  • At holde den samme motivation hele vejen igennem uddannelsen.
  • At vælge noget materiale fra, fordi tidsplanen ikke holdt i projektet, da der ikke var tiden til at have alt med på det enkelte semester.

Dog vil jeg tilføje, at disse udfordringer har været nogle, man som studerende får hjælp til at løse og samtidig får man nogle fantastiske redskaber at arbejde med fra undervisere og andre studerende. Så man står ikke alene med eventuelle problemer.

Hvad har du fået ud af uddannelsen på det personlige plan?

På det personlige plan har jeg fået utrolig meget planlægning ind i min hverdag. Det gør, at jeg kan holde overblikket over mit projekt og hverdagen i sig selv. Oven i det har jeg følelsen af, at jeg hver dag går hjem og har fået udvidet min horisont.

Hvordan er studiemiljøet?

Studiemiljøet på bygningskonstruktøruddannelsen er så inspirerende. Sammenholdet mellem semestrene kan tydeligt mærkes, da det gode sociale samvær og respekten for hinanden er stor. Dette gør også, at videndelingen mellem de studerende på de forskellige semestre sker naturligt. Derved stiger niveauet samtidig med, at fællesskabet bliver stærkere. En af tingene, som gør sammenholdet på bygningskonstruktøruddannelsen stærkere, er aktiviteterne uden for skoletiden, hvor der er fokus på det sociale, når man f.eks. tager en øl i fredagsbaren.

Hvis du skulle anbefale din uddannelse til andre, hvad ville du så sige?

Jeg vil sige, at bygningskonstruktøruddannelsen kan bruges til alt lige fra planlægning, styring og koordinering af et byggeprojekt, projektledelse, teknisk salg og udarbejdelse af brandtilsyn. På samme tid giver det mulighed for at læse videre og tage en kandidat.

Hvad siger andre, når du fortæller, at du studerer til bygningskonstruktør?

Andre kigger en del når jeg fortæller, at jeg som pige læser til bygningskonstruktør, og derefter kommer der ofte en kommentar som f.eks. "er det ikke kun tidligere håndværkere, der læser til det?" Men det ser jeg kun som en god ting. Det er en branche, som giver mig de udfordringer, jeg har brug for. Men de tager alligevel hatten af for at hoppe ind i denne mandsdominerede branche.

Hvilken ting er et ”must have” på din uddannelse?

Jeg vil helt klart mene, at gåpåmod og viljen til at sidde sent oppe på studiet og kæmpe med materialet lige op til en deadline er vigtige egenskaber. Derudover er det et must at have en computer, som kan trække nogle store programmer, da det er nødvendigt at anvende visualiseringsprogrammer gennem uddannelsen. Det vigtigste er nok at kunne have overblikket over ens eget projekt og branchen udenfor.

Fortæl en sjov eller tankevækkende oplevelse, du har haft i løbet af din uddannelse

En oplevelse som jeg synes er god, tankevækkende og som dagligt sker på uddannelsen er at hjælpe hinanden på tværs af baggrund, klasser eller semestre. Som håndværker kommer man på uddannelsen med rygsækken fuld af praktisk viden og forståelse, mens man som gymnasiestuderende kommer og har de computertekniske færdigheder i orden og har lettere ved at få læst en større mængde materiale. Det er en helt naturlig del af uddannelsen, at man hjælper hinanden, for en dag sidder man sikkert selv i en situation, hvor man gerne vil have en hjælpende hånd.