Studiemiljø

Det sociale liv på uddannelsen er en vigtig del af at være bygningskonstruktørstuderende på UCN.

Derfor arrangeres der i løbet af studietiden bl.a. introduktionsforløb, fester, hyttetur, foredrag, studiebesøg, virksomhedsbesøg, en uges studietur, julefrokost m.v. 

Indflydelse og ansvar

Vi ved af erfaring at for at have et godt studiemiljø, er det vigtigt, at den enkelte studerende trives – både på uddannelsen og i sit private liv.

På uddannelsen gør vi forskellige tiltag for at sikre et godt studiemiljø og for at give dig som studerende mulighed for at påvirke uddannelsen:

  • De studerende evaluerer undervisningen flere gange hvert semester 
  • En repræsentant fra hver klasse mødes med undervisere og studieleder en gang om måneden for at diskutere dagligdagen på studiet. På hvert semester har du som studerende mulighed for at få svar og input til dine spørgsmål og overvejelser omkring studiet til en mentor, som går på semestret over dig. Læs mere om studiementorordningen.
  • Vi lægger generelt vægt på, at der er en uhøjtidelig tone, og at uddannelsen er et rart og levende sted at være 

Vi vil gerne opleves som et af landets bedste uddannelsessteder. 

Vi kan love dig nogle spændende år med store menneskelige oplevelser og solide faglige udfordringer med tværfaglig og projektorienteret undervisning, tæt samarbejde, videndeling, innovation og ikke mindst praktisk erfaring med arbejdsmarkedets krav og muligheder.

Studerende med forskellig baggrund

På uddannelsen vil du komme til at arbejde tæt sammen med studerende, som kommer med forskellig baggrund. 

Nogle har en håndværksmæssig uddannelse (ca. 40 %) og flere års erhvervserfaring med sig, og andre kommer direkte fra gymnasiet (ca. 60%).

Mikset af baggrunde, kompetencer og alder (gennemsnitsalderen ved studiestart er ca. 26 år – og alderen spænder typisk fra 20 til 50 år) tilfører studiemiljøet en særlig dynamik, som bidrager positivt til såvel det sociale liv som læringsmiljøet. 

Campus Sofiendalsvej i Aalborg


Videoen af studiemiljøet på Sofiendalsvej er udarbejdet af UCN dimittend Malvina Birndtova.

Tilskud til arrangementer

På bygningskonstruktøruddannelsen yder vi ligeledes tilskud til idrætsarrangementer såsom motionsløb, idrætsdag og andre sociale arrangementer.    

Læs om Campus Sofiendalsvej

Læs om de forskellige faciliteter på Campus Sofiendalsvej og bliv klogere på alt fra parkering, studieadministration, boghandel, bibliotek, café med videre. Læs også om faglige og sociale tilbud på tværs af UCN.

Studiekalender 2016 - 2018

Hold dig opdateret med studiekalenderen for 2016 - 2018 (PDF) for alle teknologi-uddannelserne.