Efter- og videreuddannelse

Datamatikeruddannelsen giver adgang til yderligere uddannelse.

Fuld tid

Der er direkte adgang til følgende overbygningsuddannelser på UCN;

Der gives merit til mellemlange og lange videregående uddannelser inden for informationsteknologi og datalogi ved universiteter her og i udlandet. Meritten er typisk mellem 1½ og 2 år afhængigt af uddannelse og universitet.

Deltid

Datamatikeruddannelsen giver direkte adgang til diplomuddannelserne i softwareudvikling og webudvikling ved UCN.

Hvad siger Aalborg Universitet?

Kristian G. Olesen, Datalogi, Aalborg Universitet påpeger:

Vi har i en årrække optaget datamatikere på Aalborg Universitets datalogiske uddannelser, hvor de normalt optages på et bachelorstudiet i datalogi. Datamatikerne klarer sig glimrende på universitetet. Det gælder ikke mindst de studerende, der er dimitterede fra UCN, hvoraf adskillige har afsluttet universitetsstudierne på kandidatniveau.

Internationale muligheder

Med en akademiuddannelse har du mulighed for at gå direkte i job, men du kan også tage til udlandet og ”toppe” din uddannelse op til en bachelorgrad. Afhængig af bachelortype og hvilket land, der vælges, kan det tage mellem 1-2 år.

Den udenlandske institution har typisk brug for at se, hvilke fag du har læst, hvor mange ECTS-point du har haft i hvert fag, hvordan du har klaret dig og en henvisning til en studieordning for den uddannelse, du har læst.

Du kan eventuelt finde din studieordning på engelsk på uddannelsens engelsksprogede side. Du kan også henvise hertil, hvis en udenlandsk institution har brug for at få en hurtig introduktion til den uddannelse, du har taget på UCN.  

Normalt er udenlandske universiteter glade for at optage danske studerende. De er kendt for deres engelske sprogfærdigheder, deres selvstændighed, deres rejselyst samt deres gode faglige og personlige kompetencer.

UCN har valgt ikke at etablere konkrete kontakter med udenlandske universiteter i forhold til top-up uddannelser, da vi har erfaret, at vores studerende ønsker individualiserede løsninger. Dermed er det din egen opgave at undersøge dine muligheder.

Hvis du føler, at opgaven er uoverskuelig, kan det være en idé at henvende dig til en organisation, der gratis hjælper med at formidle uddannelsesophold i udlandet, primært i Australien, USA, Hong Kong, England, Canada, Hawaii mv.

Disse organisationer kan fx være:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan det internationale kontor på UCN hjælpe dig med at etablere kontakt og give råd og vejledning, når du har fundet det udenlandske universitet, du gerne vil videreuddanne dig på. Kontakt det internationale kontor på international@ucn.dk.

Efter- og videreuddannelsesmuligheder ved UCN

Hos UCN act2learn udbyder vi en lang række kurser og videreuddannelser på deltid blandt andet inden for teknologi og produktion.

Læs mere om efter- og videreuddannelse ved UCN act2learn.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.