Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til datamatiker.

Uddannelsen til datamatiker tager 2,5 år og er fordelt på fem semestre.

Uddannelsens indhold

1. semester

På 1. semester bliver der arbejdet med tre forskellige fagområde:

 • Programmering
 • Systemudvikling
 • Organisationsteori

Programmering på 1. semester

Programmeringsfaget har hovedvægt på objektorienteret programmering, hvor der arbejdes med opbygning af klasser, interaktion mellem objekter samt forskellige datastrukturer. Endvidere sorteringsalgoritmer samt forskellige programmeringsmæssige designmønstre. På første semester anvendes programmeringssproget Java.

Systemudvikling på 1. semester

I systemudvikling arbejder man med softwarearkitektoniske designs for at få sikret et godt fundament for sin programmering. Ydermere arbejdes med planlægning af udviklingsarbejdet og udarbejdelse af nødvendig dokumentation.

Organisationsteori på 1. semester

Organisationsfaget omhandler grundlæggende virksomhedsforståelse samt hvordan der skal skabes værdi og vækst i en virksomhed via IT-løsninger. Endvidere kigges der på IT-medarbejderens rolle i organisationen.

2. semester

På 2. semester bygges der oven på fagområderne fra første semester og der tilføjes området Teknologi:

 • Programmering
 • Systemudvikling
 • Organisationsteori
 • Teknologi

Programmering på 2. semester

I programmeringsfaget kigges der ind i mere avancerede programmeringsteknikker, som bl.a. indeholder grafalgoritmer, træstrukturer samt trådprogrammering. Endvidere et dybdegående arbejde med databaser og herunder best practice inden for hensigtsmæssigt databasedesign. På andet semester anvendes programmeringssproget Java samt Microsoft SQL database.

Systemudvikling på 2. semester

Systemudvikling arbejder videre med principperne fra første semester og får koblet databasedesignet på de arkitektoniske overvejelser. Der er endvidere et stort fokus på, at få kvalitetssikret sit softwareprodukt via forskellige kvalitetssikringsmekanismer – herunder unittests og integrationstests.

Organisationsteori på 2. semester

Organisationsfaget tager en drejning over på hvordan logistiske udfordringer kan håndteres via softwaresystemer. Der arbejdes med innovation og hvordan innovative tiltag bedst håndteres i en organisation. Ydermere kigges der ind i IT-sikkerhed og herunder risikoanalyse.

Teknologi

Det nye teknologifag på dette semester omhandler opbygning af kendskab til operativsystemer, databasesystemer samt programmeringsmæssige samtidighedsproblematikker. Faget støtter tæt op omkring programmeringsfaget med teoretiske modeller for algoritmedesign med praktiske øvelser.

3. semester

På 3. semester sker der et skifte fra de introducerede teknikker og teknologier fra 1. og 2. semester. Dog kører de fleste fagområder videre. På dette semester er der:

 • Programmering
 • Systemudvikling
 • Teknologi

Programmering på 3. semester

I programmering skiftes der fra Java over til Microsoft platformen ”.Net” med programmeringssproget C#. På 3. semester er den studerende fortrolig med både basale samt avancerede programmeringsteknikker. Så her skiftes der over til at lave distribuerede softwaresystemer med en serverorienteret arkitektur. Der arbejdes videre med avancerede programmeringsteknikker samt hvordan en softwareservice kan konsumeres via eksempelvis webapplikationer.

Systemudvikling på 3. semester

I systemudvikling gås der over til mere agile principper. Her arbejdes bl.a. med udviklingsmetoder såsom SCRUM, Kanban og eXtreme Programming. Dele af semesteret er tilrettelagt på en sådan måde, at man arbejder med SCRUM iterationer i praksis.

Teknologi på 3. semester

Teknologifaget støtter tæt op omkring programmeringsfaget med nødvendig teori og praktiske øvelser inden for netværksbegreber ifm. distribuerede systemer. Der arbejdes desuden med virtualisering af IT-systemer samt centrale sikkerhedsmæssige begreber og trusler.

4. semester

4. semester er sat af til, at den studerende kan få kendskab til teknologier og teknikker baseret på egne interesser ofte inspireret af det lokale erhvervsliv.

Man har tid til, at få et dybdegående kendskab til enkelte områder eller sprede sig mere generelt over flere emner. Dette semester afvikles i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, som afsætter tid og ressourcer til at stille de studerende opgaver fra det virkelige liv.

5. semester

5. semester består af:

 • Virksomhedspraktik (10 uger)
 • Afslutningsprojekt

Virksomhedspraktik

Som studerende skal du et halvt semester i praktik i en virksomhed efter eget valg. Her skal du indgå i den daglige drift i praktikvirksomheden ifm. uddannelsesrelevante arbejdsopgaver.

Afslutningsprojekt

Efter praktikken udarbejdes det afsluttende projekt baseret på en virkelig problemstilling. Her får den studerende mulighed for at vise og afprøve alle tilegnede kompetencer fra studiet.


Praktik

På uddannelsen til datamatiker skal du på 5. semester i praktik i ca. 3 måneder. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen.

Hvad laver man i en praktik?

Hør Mathias og hans praktikvært fortælle om betydningen af hans praktikophold.


Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor datamatikere arbejder.

Et helt semester med fokus på samarbejde

Virksomhederne er hele vejen igennem studiet involveret i at bl.a. opstille relevante cases. Dette kulminerer på 4. semester, hvor alle cases kommer fra virksomheder. Ofte er der over 20 virksomheder involveret i semestret. Virksomhederne præsenterer emner og opgaver, og står til rådighed for dialog omkring løsningsforslag. Ofte sidder de studerende og arbejder med opgaverne hos virksomheden selv.

Du bliver gjort klar til at tage fat

Samarbejdet med erhvervslivet sikrer, at du som studerende får relevante kompetencer, som er direkte anvendelige ude i virksomhederne. Hør hvad Logimatic fortæller om deres oplevelser med praktikanter fra datamatiker.


MatchMaking hjælper dig på vej til praktik og job

To gange årligt kan du møde mange virksomheder face-to-face på Campus Sofiendalsvej til en stor, fælles virksomhedsmesse kaldet MatchMaking. Her kan du blive klogere på praktik, job og samarbejdsmuligheder. Messen kombineres med foredrag og andre tiltag, der skal gøre det nemmere for virksomheder og studerende at finde hinanden.

Matchmaking messe på Campus Sofiendalsvej er et årligt tilbagevendende arrangement.


Studieformer

På datamatiker foregår undervisningen på forskellige måder. Du vil både opleve holdundervisning, gruppearbejde, selvstudie, projektarbejde og besøg af gæsteundervisere.

Du får klasseundervisning med tid til fordybelse

På uddannelsen vil du opleve klasseundervisningen som en vigtig del af dit studie. Ofte er skemaet lagt, så du har det samme fag hele dagen. På den måde kan du nå at fordybe dig i et emne.

Gruppearbejde og selvstudie

Du får tæt kontakt til din underviser på UCN, men skal selvfølgelig også løse opgaver selvstændigt, derhjemme eller i grupper med andre studerende.

 

Sammenhængende forløb og projekter

Studiet er bygget op, så du i nogle måneder arbejder med emner indenfor de samme fagområder. Forløbene afsluttes typisk med et miniprojekt, hvor de forskellige emner skal bindes sammen. På den måde får du arbejdet med og samlet op på emner og sat dem i sammenhæng med hinanden.

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Oplev campus

Uddannelsen til datamatiker er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Sofiendalsvej.


Udlandsophold

På uddannelsen til datamatiker har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

István Knoll
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 16 01
knol@ucn.dk