Uddannelsens indhold

Uddannelsen til datamatiker er en kort videregående uddannelse på 2½ år og består af 5 semestre inklusiv 2½ måneders praktik.

Fagområder

Uddannelsen omfatter fagområderne:

  • Programmering
  • Systemudvikling
  • Virksomheden og teknologi

Se uddannelsens opbygning for mere detaljeret beskrivelse af fagområderne.

Specialisering

På uddannelsen har du på 4. semester mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere af fagområderne.

Praktik

Det er 2 ½ måneders praktik i en virksomhed, der kan ligge i Danmark som i udlandet. Find mere information om dine internationale muligheder på uddannelsen datamatiker.

Hovedopgaven

Datamatikeruddannelsen afsluttes med en hovedopgave, der udarbejdes i samarbejde med en virksomhed.

Sprog og litteratur

Der undervises hovedsageligt på dansk, dog kan dele af undervisningen og litteraturen forekomme på engelsk.

Kendetegn for uddannelsen

Datamatikeruddannelsen tilrettelægges i tæt samarbejde med erhvervslivet. Der undervises med et fag pr. dag, og der er indlagt temaer og projekter i uddannelsesforløbet. På UCN er der et udfordrende og spændende studiemiljø med studerende fra mange forskellige uddannelser.

Tag uddannelsen på engelsk

Du har også mulighed for at læse uddannelsen til datamatiker på engelsk på et internationalt hold. Dermed kan du vælge at tage din uddannelse med en international profil. Find flere informationer herom under Computer Science.

Studievejledning

István Knoll
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 16 01
knol@ucn.dk
Anita Lykke Clemmensen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 15 94
alcl@ucn.dk