Praktik

På uddannelsens 5. semester kommer du i praktik i 2½ måned, hvor du får mulighed for at skabe sammenhæng mellem teoretiske og praktiske kvalifikationer.

Datamatikeruddannelsen er erhvervsrettet, tværfaglig og praksisorienteret. Det betyder, at du lærer at løse konkrete problemstillinger - både i den daglige undervisning og under det obligatoriske praktikophold.

Praktikdelen skaber derfor sammenhæng mellem teoretiske og praktiske kvalifikationer og bidrager til at udvikle de professionsrettede kompetencer, der efterspørges på nuværende og fremtidige arbejdspladser.

Som færdiguddannet datamatiker kan du gå direkte ud i erhvervslivet. Mange får job i deres praktikvirksomhed efter afsluttet eksamen. Praktikopholdet er ulønnet, men du får SU under forløbet.

Indsigt i branchen

Gennem praktikken får du en værdifuld indsigt i, hvad din rolle bliver som færdiguddannet datamatiker. Efter praktikken afsluttes uddannelsen med et afsluttende projekt. Det afsluttende projekt kan have afsæt i praktikopholdet og i samarbejdet med praktikvirksomheden.

Læringsmål

Praktikken er et selvstændigt læringsrum, hvor erfaringer skal bruges af både undervisere og dig som studerende og føre til et øget samspil med praktikvirksomhederne. Der lægges derfor stor vægt på afklaring af læringsmål i praktikperioden, som skal fremhæves i forbindelse med underskrift af praktikaftalen.

Praktikvirksomheder

Du har mulighed for at vælge virksomheden selv, og praktikforløbet er ulønnet. Ligeledes er der mulighed for at komme i praktik i udlandet - læs mere herom under Studieophold i udlandet.

Varighed

Praktikken varer 10 uger svarende til 15 ECTS-point.

Praktikplanlægning

Du får introduktion til praktikdelen løbende igennem studiet, hvor der opfordres til at finde egne interesseområder indenfor fx netværk, programmering, spil, mobiltelefonudvikling, økonomisystemer m.v. Skolen har oprettet en database på praktikfirmaer.

Praktikken planlægges i samarbejde med praktikkoordinatorerne i tæt samarbejde med dig som studerende. Det er dit eget ansvar at skaffe den nødvendige praktikplads.

Nærmere information om praktik

Retningslinjer for praktik

Ønsker du at læse mere om praktik, kan du her læse om retningslinjer for praktik for datamatikeruddannelsen (PDF).

Studievejledning

István Knoll
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 16 01
knol@ucn.dk
Anita Lykke Clemmensen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 15 94
alcl@ucn.dk