Praktikinformation til studerende

Få nærmere information om den studerendes vinkel på praktikforløbet på datamatikeruddannelsen.

Rolle

Som studerende har du ansvaret for (med bistand fra skolens koordinatorer) at:

  • Etablere kontakt til en virksomhed herunder afslutningsvis underskrift af kontrakt i praktikportalen
  • Anvende praktikportalen i form af at vælge virksomhed, opstille læringsmål, udfylde forventningsafklaring
  • Føre ”logbog” i praktikportalen
  • Indhente udtalelse fra virksomheden angående opholdet
  • Evaluere praktikperioden
  • Udarbejde praktikrapport og forsvare denne ved en intern evaluering

Praktikforløbene har en efterårsopstart (PDF) og en forårsopstart (PDF).

Ønsker du at læse mere om praktik, kan du her læse retningslinjer for praktik for datamatikeruddannelsen (PDF).

Studievejledning

István Knoll
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 16 01
knol@ucn.dk
Anita Lykke Clemmensen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 15 94
alcl@ucn.dk