Praktikinformation til virksomheder

Få nærmere information om virksomheders vinkel på praktikforløbet på datamatikeruddannelsen.

Rolle

Virksomhedens opgave er blandt andet at skabe sammenhæng mellem uddannelsen og den virkelighed, de studerende kommer ud i efter eksamen. Virksomheden skal kunne opfylde følgende krav/forventninger:

  • Det er et krav, at virksomheden har eller opnår kendskab til datamatikeruddannelsen.
  • Virksomheden skal være forberedt på og i stand til at tilbyde den studerende den nødvendige coaching og vejledning.
  • Der skal foreligge en skriftlig aftale mellem den studerende og virksomheden, som indeholder en beskrivelse af de opgaver, der skal udføres, og en angivelse af, hvornår praktikopholdet finder sted, samt navn m.v. på den ansvarlige kontaktperson på praktikstedet.
  • Forsikrings-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold gælder som for virksomhedens øvrige ansatte.
  • Evaluere graden af opfyldelsen af den studerendes læringsmål I praktikportalen.
  • Udarbejde udtalelse omkring den studerende.

Praktikforløbene har en efterårsopstart (PDF) og en forårsopstart (PDF).

Ønsker du at læse mere om praktik og retningslinjerne, kan du her læse retningslinjer for praktik for datamatikeruddannelsen (PDF).

Studievejledning

István Knoll
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 16 01
knol@ucn.dk
Anita Lykke Clemmensen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 15 94
alcl@ucn.dk