Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen datamatiker.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,22

Antal studerende
32

tredje semester

Fag
Programmeringsprøve

Eksamensform
Individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,2

Antal studerende
26

femte semester

Fag
Afsluttende eksamen

Eksamensform
Individuel

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,0

Antal studerende
19
Efterårssemesteret 2015

andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,88

Antal studerende
25

tredje semester

Fag
Programmeringsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit 
8,6

Antal studerende
40
Fag
Systemudvikling

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,1

Antal studerende
40

fjerde semester

Fag
Specialisering

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
Bestået / Ikke bestået

Bestået
100 %

Antal studerende
21
Fag
Systemudvikling

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
10,5

Antal studerende
20

femte semester

Fag
Praktikeksamen

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
Bestået / Ikke bestået

Bestået
100 %

Antal studerende
28 
Fag
Afsluttende eksamen

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,63

Antal studerende
27
Forårssemesteret 2015

andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,7

Antal studerende
48

tredje semester

Fag
Programmeringsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,95

Antal studerende
21 

Fjerde semester

Fag
Specialisering

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
Bestået / Ikke bestået

Bestået
100 %

Antal studerende
27 
Fag
Systemudvikling

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,74

Antal studerende
27

Femte semester

Fag
Praktikeksamen

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
Bestået / Ikke bestået

Bestået
100 %

Antal studerende
14 
Fag
Afsluttende eksamen

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,35

Antal studerende
14
Efterårssemesteret 2014

andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,85

Antal studerende
21

tredje semester

Fag
Programmeringsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,05

Antal studerende
36 

Fjerde semester 

Fag
Specialisering

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
Bestået / Ikke bestået

Bestået
100 %

Antal studerende
14
Fag
Systemudvikling

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,57

Antal studerende
14

Femte semester

Fag
Praktikeksamen

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
Godkendt / Ikke godkendt

Godkendt
100 %

Antal studerende
36
Fag
Afsluttende eksamen

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,62

Antal studerende
35
Forårssemesteret 2014

andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,86

Antal studerende
40

tredje semester

Fag
Programmeringsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,79

Antal studerende
19

fjerde semester

Fag
Specialisering

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
Bestået / Ikke bestået

Bestået
100 %

Antal studerende
33
Fag
Systemudvikling

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,28

Antal studerende
33

femte semester

Fag
Praktikeksamen

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
Godkendt / Ikke godkendt

Godkendt
100 %

Antal studerende
15
Fag
Afsluttende eksamen

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,93

Antal studerende
14

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Faglig studievejledning

Anita Lykke Clemmensen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 15 94
alcl@ucn.dk
Finn Ebertsen Nordbjerg
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 15 63
fen@ucn.dk