Uddannelsens opbygning

Datamatikeruddannelsen består af 5 semestre.

1. semester

 • Programmering
 • Systemudvikling
 • Virksomheden

2. semester:

 • Programmering
 • Systemudvikling
 • Teknologi
 • Virksomheden

3. semester:

 • Programmering
 • Teknologi
 • Systemudvikling

4. semester:

 • Specialisering

5. semester:

 • Praktik
 • Hovedopgave

Beskrivelse af hovedområder

Nedenfor kan du læse beskrivelser af hovedområderne. Hvis du skulle have spørgsmål til hovedområderne eller uddannelsens struktur, er du velkommen til at kontakte studievejlederne.

Programmering

Indeholder blandt andet algoritmer, datastrukturer, sprogteori, databaser, internetprogrammering og distribueret programmering. For øjeblikket arbejder vi bl.a. med programmeringssprogene Java og C#/.NET, og vi anvender MS SQL Server.

Systemudvikling

Blandt andet modellering, analyse, design, projektarbejde og prototyper. Vi arbejder bl.a. med UP, UML og XP.

Virksomheden

Indeholder blandet andet organisation, IT- bårne forretningskoncepter, rammesystemer, IT-sikkerhed m.v.

Teknologi

Handler blandt andet om computerarkitektur, operativsystemer, datasikkerhed, distribuerede systemer og netværk. Vi bruger bl.a. MS Windows 7, Windows Server 2008 og VM-ware.

Specialisering

Du har mulighed for at præge din datamatikeruddannelse i form af et specialeforløb, hvor du kan fordybe dig i et eller flere emner efter eget valg.

Praktik og hovedopgave

Uddannelsen afsluttes i tæt samarbejde med en eller flere virksomheder, hvor praktik- og hovedopgaveforløb foregår.

Studievejledning

István Knoll
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 16 01
knol@ucn.dk
Anita Lykke Clemmensen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 15 94
alcl@ucn.dk