Adgangskrav og optagelse

Sådan søger du om optagelse på uddannelsen til designteknolog.

Fakta om uddannelsen

Studiestart: I begyndelsen af september
Adgangskvotient: Alle optaget i 2021 (kvote 2)
Studiepladser: 97 pladser i 2022
Kvotefordeling: 0% i kvote 1 og 100% i kvote 2

Se hvordan du søger ind

Din baggrund for at søge uddannelsen er afgørende for, hvornår du skal søge. Se hvordan og hvornår du skal søge ind på uddannelsen til designteknolog.


Kvote 2

Denne uddannelse kan kun søges via kvote 2.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 2

Du kan søge om optagelse via kvote 2 med en af følgende erhvervsuddannelser + det specifikke fagkrav engelsk C og bestået adgangsprøve:

 • Beklædningshåndværker (med specialer eller trin 2)
 • Boligmontering (autosadelmager og møbelpolstrer)
 • Bygningssnedker
 • Detailhandelsuddannelse (med specialer)
 • Digital media
 • Eventkoordinator (trin 2 hvis gl. ordning)
 • Grafisk tekniker
 • Guld- og sølvsmed (med specialer eller trin 2)
 • Handelsuddannelse (med specialer)
 • Maskinsnedker
 • Mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning)
 • Møbelsnedker og orgelbygger
 • Skiltetekniker
 • Snedker (med specialer)
 • Teater-, udstillings- og eventtekniker (med specialer)
 • Teknisk designer
 • Ædelsmed (med specialer)
 • En anden 3-årig erhvervsuddannelse - og yderligere fagkrav: engelsk C og matematik C og bestået adgangsprøve

Du kan også søge kvote 2, hvis du har:

 • En gymnasial eksamen – og yderligere fagkrav: engelsk C og matematik C og bestået adgangsprøve
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne og yderligere fagkrav: engelsk C og bestået adgangsprøve 
 • ​En godkendt udenlandsk eksamen og bestået adgangsprøve
 • En godkendt individuel konkret forhåndsvurdering, hvis du ikke opfylder et af de formelle krav. Læs mere om individuel konkret forhåndsvurdering.

Udvælgelseskriterier for kvote 2

Alle ansøgere i kvote 2 skal sammen med ansøgningen sende en motivationsbeskrivelse, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet.

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende dokumenterede kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Motivationsbeskrivelse; din personlige begrundelse for at vælge uddannelsen som grafisk designteknolog
 • Din besvarelse af adgangsprøven –  der lægges vægt på din sans for grafisk formgivning  (linjer, former og farver) og evne til at kommunikere

Betinget optagelse

Denne uddannelse har betinget optagelse. Det betyder din ansøgning i nogle tilfælde kan behandles på lige fod med andre, selv om du ved ansøgningsfristens udløb ikke opfylder adgangskravene til denne uddannelse. Det vil sige, at du måske kan blive optaget på studiet – men kun på betingelse af, at du når at opfylde adgangskravene inden studiestart.

Læs mere om hvordan du kan opnå betinget optagelse.

Adgangsprøve

Alle ansøgere der opfylder adgangskravene, bliver indstillet til adgangsprøve den 6. april 2022 kl. 12.00.

Prøven skal belyse dine evner inden for grafisk formgivning - din sans for former, linier, farver og din evne til at kommunikere. Den sendes til dig via optagelsesportalen nemStudie, og der gives 24 timer til besvarelsen. Prøven skal bestås for at være adgangsgivende.

Ugen inden adgangsprøven afholdes, sender vi dig en informationsmail via nemStudie med yderligere informationer om adgangsprøven.

Det er vigtigt, at du løbende holder dig opdateret på nemStudie.dk.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 2

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Frist for upload af dokumentation

Samtlige relevante aktiviteter skal være angivet i din ansøgning og dokumentation for gennemførte aktiviteter skal være uploadet til din ansøgning på optagelse.dk inden den 15. marts klokken 12:00.

Hvis du inden den 15.  marts kl. 12:00 har angivet relevante aktiviteter, som du endnu ikke har gennemført, skal du uploade dokumentation for, at du har gennemført disse til din ansøgning snarest muligt og inden den 5. juli kl. 12:00.

Individuel konkret forhåndsvurdering

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel konkret forhåndsvurdering.

En positiv individuel konkret forhåndsvurdering giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på optagelse.dk.

Læs mere om hvordan du får en individuel konkret forhåndsvurdering eller find ud af hvordan og hvornår du skal søge ind med en positiv individuel konkret forhåndsvurdering.

Om kvote 2

Få mere information om kvote 2-optagelse.

Ledige studiepladser

Hvis du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb, vil du stadig have mulighed for at søge eventuelle ledige pladser. Der optages helt frem til studiestart. Eventuelle ledige pladser vil blive offentliggjort på siden for ledige studiepladser.


Læs mere om optagelse

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Nina Bach
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 48
nb@ucn.dk