Hvad kræver uddannelsen?

Få svar på, hvad det kræver af tid, egenskaber og udgifter for at komme godt igennem studiet og blive en god designteknolog

Du behøves ikke kende programmerne i forvejen

Adobes grafiske programmer er en vigtig del af uddannelsen, men du behøver ikke have erfaring med dem, inden du starter. De fleste lærer det hurtigt, og du kan forvente en stejl læringskurve i begyndelsen af uddannelsen.

Studiestartskursus kan hjælpe dig igang

Du kan inden du starter på uddannelsen tage et studiestartskursus i grafisk teknologi. Kurset er for dig, som ikke har kendskab til Adobes grafiske programmer. På dette kursus bliver du introduceret til basisviden i at designe med Adobe grafiske programmer i et forløb, der strækker sig over fire dage. Kurset er ikke et krav for at kunne følge med på uddannelsen, men det vil gøre det lettere for dig at komme i gang. Der kommer mere information i forbindelse med studiestarten. Du kan også kontakte uddannelsen.

Uddannelsen er et fuldtidsstudie 

Som udgangspunkt skal du forvente at være på UCN kl. 8.30-15.30 alle hverdage. Her vil du både modtage undervisning, få vejledning, lave øvelser, arbejde alene eller bruge tid på gruppeprojekter. Dine undervisere forventer også, at du har forberedt dig, og du kan forvente hjemmearbejde.

Der er udgifter til bøger, software og PC

Du skal forvente at skulle bruge ca. 2-3000 kr på indkøb af materialer til 1. semester (bøger, tegneudstyr mm.). Efterfølgende skal du regne med en udgift på ca. 500 kr. pr. semester. Udgifterne til bøger kan holdes nede ved at købe brugte bøger eller læse noget af materialet digitalt, som underviserne gør tilgængeligt.

Derudover skal du købe abonnement på Adobe Creative Cloud for at kunne tilgå de nødvendige programmer. Abonnementet koster 150,00 kr. pr. måned. Du får også brug for en bærbar computer. Du modtager mere information i forbindelse med studiestart.

Du skal ud og møde mennesker

På uddannelsen kommer du i sagens natur til at bruge meget tid til at designe og producere. Gennem hele uddannelsen skal du dog også ud af de vante rammer og interviewe brugere eller tale med virksomheder. Det er nødvendigt for at kunne afdække deres behov, så du kan designe den rigtige grafiske løsning. Du skal derfor være forberedt på at lave opsøgende arbejde og tale med mennesker, du ikke kender.

De bedste resultater kommer af samarbejde

Du vil sandsynligvis komme på hold med studerende, der har en anden baggrund end dig. Nogle studerende har allerede været på arbejdsmarkedet i nogle år og andre kommer direkte fra en ungdomsuddannelse. På uddannelsen kommer du til at lave mange projekter i samarbejde med dine medstuderende. Det kan give udfordringer, men det er vigtigt, du lærer at samarbejde med mennesker, der tænker anderledes end dig.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Nina Bach
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 48
nb@ucn.dk